STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
3301 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 742/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/05/2023

3302 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI 1497/2023/CV-CPC1HN Còn hiệu lực
18/05/2023

3303 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI 1497/2023/CV-CPC1HN Còn hiệu lực
18/05/2023

3304 bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP XNK Á CHÂU 1905/2023/CLS-ASIA Còn hiệu lực
19/05/2023

3305 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROI VIỆT NAM 01-2023/ROI-PL-TTBYT Còn hiệu lực
25/05/2023

3306 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VĨNH THỊNH 06/PL Còn hiệu lực
01/06/2023

3307 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN ÂN 758/180000028 Còn hiệu lực
14/06/2023

3308 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KK VIỆT NAM 052023/PL-KKVN Còn hiệu lực
22/06/2023

3309 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẬT TƯ MÁY MÓC THIẾT BỊ Y TẾ HUỲNH MY 01/2023/PL_HM Còn hiệu lực
30/06/2023

3310 BAO CAO SU TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HITACHI 0107/20/KN Còn hiệu lực
13/07/2023

3311 BAO CAO SU TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HITACHI 0107/23/KN Còn hiệu lực
13/07/2023

3312 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH OIO VIETNAM OIO-01-KQPLYT Còn hiệu lực
27/07/2023

3313 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XTOYVN 682023-XT/680000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/07/2023

3314 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ NANIPHAR VIỆT NAM 02/PL Còn hiệu lực
29/07/2023

3315 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 11.23/190000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/08/2023

3316 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VĨNH THỊNH 07/PL Còn hiệu lực
11/09/2023

3317 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUNG THÀNH 1104/PLTTBYT Còn hiệu lực
04/11/2023

3318 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUNG THÀNH 1104/PLTTBYT Còn hiệu lực
04/11/2023

3319 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUNG THÀNH 1104/PLTTBYT Còn hiệu lực
04/11/2023

3320 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUNG THÀNH 1104/PLTTBYT Còn hiệu lực
04/11/2023

3321 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XTOYVN 22112023-XT/230000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/11/2023

3322 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN ÂN 05/170000074/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/11/2023

3323 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 161/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/12/2023

3324 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 163/2023/180000028/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/12/2023

3325 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KK VIỆT NAM 11122023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/12/2023

3326 bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP XNK Á CHÂU Số: 1412/2023/PPL-ASIA Còn hiệu lực
15/12/2023

3327 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XTOYVN 18122023-XT/230002099/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/12/2023

3328 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI FRAN HT PL01/2023/HT Còn hiệu lực
26/12/2023

3329 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROI VIỆT NAM 01-2024/ROI-PL-TTBYT Còn hiệu lực
23/01/2024

3330 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KHANG LỘC 01/2024/BPL-KL Còn hiệu lực
29/01/2024