STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
3331 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ELASUN VIỆT NAM 01-24/PL-Elasun Còn hiệu lực
02/02/2024

3332 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRUNG MINH THÀNH 012024/TMT-KQPL Còn hiệu lực
05/03/2024

3333 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ELASUN VIỆT NAM 02-24/PL-Elasun Còn hiệu lực
12/03/2024

3334 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XTOYVN 02032024-XTOY02032099/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/03/2024

3335 bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP XNK Á CHÂU 0409/2024/PL-ASIA Còn hiệu lực
09/04/2024

3336 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KK VIỆT NAM 08042024/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/04/2024

3337 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH OIO VN 012024/KQPL-OIO Còn hiệu lực
16/04/2024

3338 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XTOYVN 052024-XTOY052099/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/04/2024

3339 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 52/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/04/2024

3340 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRUNG MINH THÀNH 022024/TMT-KQPL Còn hiệu lực
15/05/2024

3341 bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP XNK Á CHÂU 2005/2024/PL-ASIA Còn hiệu lực
20/05/2024

3342 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 12020CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XNK ĐỨC THÀNH Đã thu hồi
07/01/2021

3343 Bao cao su TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0490/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DELTA Đã thu hồi
29/12/2021

3344 Bao Cao Su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2460/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DALITEK VIỆT NAM Đã thu hồi
12/01/2022

3345 Bao cao su TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0490/200000039/PCBPL-BYT Đã thu hồi
08/03/2022

3346 Bao cao su TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN RECKITT BENCKISER (THAILAND) LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 20042022/PLTBYT-TTK Đã thu hồi
06/05/2022

3347 Bao cao su TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN RECKITT BENCKISER (THAILAND) LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 21042022/PLTBYT-05 Đã thu hồi
06/05/2022

3348 Bao cao su TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN RECKITT BENCKISER (THAILAND) LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 21042022/PLTBYT-05 Đã thu hồi
06/05/2022

3349 Bao cao su TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN RECKITT BENCKISER (THAILAND) LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 21042022/PLTBYT-05 Đã thu hồi
06/05/2022

3350 Bao cao su TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN RECKITT BENCKISER (THAILAND) LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 21042022/PLTBYT-05 Đã thu hồi
06/05/2022

3351 Bao cao su TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN RECKITT BENCKISER (THAILAND) LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 21042022/PLTBYT-05 Đã thu hồi
06/05/2022

3352 Bao cao su TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN RECKITT BENCKISER (THAILAND) LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 23042022/PLTBYT-Invisible Đã thu hồi
06/05/2022

3353 Bao cao su TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN RECKITT BENCKISER (THAILAND) LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 23042022/PLTBYT-Invisible Đã thu hồi
06/05/2022

3354 Bao cao su TTBYT Loại D VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN RECKITT BENCKISER (THAILAND) LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 22042022/PLTBYT-Performa Đã thu hồi
06/05/2022

3355 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KK VIỆT NAM 102023/PL-KKVN Đã thu hồi
24/10/2023

3356 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUNG THÀNH 1101/PLTTBYT Đã thu hồi
04/11/2023

3357 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUNG THÀNH 1101/PLTTBYT Đã thu hồi
04/11/2023

3358 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUNG THÀNH 1101/PLTTBYT Đã thu hồi
04/11/2023

3359 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUNG THÀNH 1101/PLTTBYT Đã thu hồi
04/11/2023

3360 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 163/2023/180000028/PCBPL-BYT Đã thu hồi
04/12/2023