STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
3361 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KK VIỆT NAM 27032024/PCBPL-BYT Đã thu hồi
01/04/2024

3362 Bao cao su (FIESTA BUBBLEGUM, FIESTA BANANA, FIESTA DURIAN, FIESTA GRAPE, FIESTA STRAWBERRY, FIESTA DELAY, FIESTA DOTTED, FIESTA EXTREME, FIESTA MAX DOTTED, FIESTA NEON, FIESTA ULTRA SAFE, FIESTA ULTRA THIN, SUTRA PLUS) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SỰ LỰA CHỌN VÀNG 202307/GOLDENCHOICE/BPL Còn hiệu lực
26/07/2023

3363 Bao cao su (FIESTA SENSATION, FIESTA ROCKET, FIESTA ALL NIGHT, FIESTA STRAWBERRY, FIESTA BANANA, FIESTA CARAMEL, FIESTA CHOCOLATE, FIESTA VANILLA, FIESTA COLA, FIESTA CLASSIC, FIESTA EXCITING, FIESTA ROCKET PLUS, FIESTA X LARGE, FIESTA EXTRA SAFE, FIESTA TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SỰ LỰA CHỌN VÀNG 202307/GOLDENCHOICE/BPL Còn hiệu lực
26/07/2023

3364 Bao cao su (FIESTA ULTRA THIN, FIESTA 3 IN 1, FIESTA RIBBED, FIESTA DOTTED, FIESTA STRAWBERRY, FIESTA CHOCOLATE) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SỰ LỰA CHỌN VÀNG 202307/GOLDENCHOICE/BPL Còn hiệu lực
26/07/2023

3365 Bao cao su (KISS CLASSIC, KISS STRAWBERRY, KISS BANANA, KISS MINT, KISS PASSION, KISS FRESH) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SỰ LỰA CHỌN VÀNG 202307/GOLDENCHOICE/BPL Còn hiệu lực
26/07/2023

3366 Bao cao su (KISS CLASSIC, KISS STRAWBERRY, KISS BANANA, KISS MINT, KISS PASSION, KISS FRESH) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SỰ LỰA CHỌN VÀNG 202303/GOLDENCHOICE/BPL Còn hiệu lực
26/07/2023

3367 Bao cao su (Male Latex Condom) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020432/170000164/PCBPL-BYT Công ty cổ phần dược phẩm trung ương Codupha Còn hiệu lực
14/08/2020

3368 Bao cao su (Natural latex rubber condoms R3) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 54821CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ NANIPHAR VIỆT Còn hiệu lực
11/08/2021

3369 Bao cao su (PRUDENCE FUEGO ETERNO, PRUDENCE EFECTO RETARDANTE, PRUDENCE ULTRA SENSIBLE EFECTO RETARDANTE) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SỰ LỰA CHỌN VÀNG 202307/GOLDENCHOICE/BPL Còn hiệu lực
26/07/2023

3370 Bao cao su BLACK COFFEE LATEX CONDOMS TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SỰ LỰA CHỌN VÀNG 202307/GOLDENCHOICE/BPL Còn hiệu lực
26/07/2023

3371 Bao cao su BLACK COFFEE LATEX CONDOMS TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SỰ LỰA CHỌN VÀNG 202303/GOLDENCHOICE/BPL Còn hiệu lực
26/07/2023

3372 Bao cao su bọc đầu dò máy siêu âm TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1875 PL-TTDV Công ty Cổ phần ME77 Việt Nam Còn hiệu lực
21/09/2021

3373 Bao cao su bọc đầu dò máy siêu âm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ME77 VIỆT NAM 10/2022-PLTTBYT-ME77 Còn hiệu lực
09/03/2023

3374 Bao cao su các loại TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 735 PL-TTDV Công Ty Liên Doanh Medevice 3S Còn hiệu lực
16/03/2021

3375 Bao cao su condoms KIMONO® TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 37/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Quốc Tế IT Còn hiệu lực
22/07/2020

3376 Bao cao su condoms Nevalyashka® TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 37/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Quốc Tế IT Còn hiệu lực
22/07/2020

3377 Bao cao su Diftori TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ THANH TRÌ 59/2022/PCBPL Còn hiệu lực
05/09/2022

3378 Bao cao su DS’CRET 56 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020055/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DANSON GROUP Còn hiệu lực
07/02/2020

3379 Bao cao su DS’CRET FIT TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020055/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DANSON GROUP Còn hiệu lực
07/02/2020

3380 Bao cao su DS’CRET PLEASURE TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020055/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DANSON GROUP Còn hiệu lực
07/02/2020

3381 Bao cao su DS’CRET SENSITIVE TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020055/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DANSON GROUP Còn hiệu lực
07/02/2020

3382 Bao cao su DS’CRET STRONG TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020055/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DANSON GROUP Còn hiệu lực
07/02/2020

3383 Bao cao su DS’CRET SWEET TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020055/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DANSON GROUP Còn hiệu lực
07/02/2020

3384 Bao cao su ELT TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LÂM TIẾN PLYT/BCS-2022 Còn hiệu lực
12/04/2022

3385 Bao cao su Erotica de Luxe TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 37/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Quốc Tế IT Còn hiệu lực
22/07/2020

3386 Bao cao su Feelex TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 6842021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/06/2022

3387 Bao cao su Feelex TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 6852021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/06/2022

3388 Bao cao su Feelex TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 1202/190000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/07/2022

3389 Bao cao su Fiesta TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 141-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty liên doanh Medevice 3S Còn hiệu lực
18/03/2021

3390 Bao cao su Fiesta TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 088-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty liên doanh Medevice 3S Còn hiệu lực
23/03/2021