STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
3391 Bao cao su FIESTA WATERMELON SUGAR LATEX CONDOMS TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SỰ LỰA CHỌN VÀNG 202307/GOLDENCHOICE/BPL Còn hiệu lực
26/07/2023

3392 Bao cao su FIESTA WATERMELON SUGAR LATEX CONDOMS TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SỰ LỰA CHỌN VÀNG 202303/GOLDENCHOICE/BPL Còn hiệu lực
26/07/2023

3393 Bao cao su GEXlife TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VITA SIGNATURE 1105 PL-VS/2023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/05/2023

3394 Bao cao su Glamourous Butterfly Melty TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SCRUM VIỆT NAM 01/2023/TTBYT- SCRUM Còn hiệu lực
27/04/2023

3395 Bao cao su Goldmen TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 552-ĐP/180000023/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THỊNH Còn hiệu lực
16/09/2021

3396 Bao cao su hiệu AMOR TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TYRAN 20180336-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/07/2022

3397 Bao cao su hiệu OKEDO TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TYRAN 20180313-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/07/2022

3398 Bao cao su Hotmen TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 552-ĐP/180000023/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THỊNH Còn hiệu lực
16/09/2021

3399 Bao cao su INNOVA TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH PHÁT SaoMon/200000018/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sao Mon Còn hiệu lực
02/03/2020

3400 Bao cao su lấy mẫu tinh trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES YS002/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y SINH Còn hiệu lực
19/12/2019

3401 Bao cao su lấy mẫu tinh trùng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 363/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ Y SINH Còn hiệu lực
04/06/2020

3402 Bao cao su Less Skin Strongmen’s TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 552-ĐP/180000023/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THỊNH Còn hiệu lực
16/09/2021

3403 Bao cao su Long time TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 552-ĐP/180000023/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THỊNH Còn hiệu lực
16/09/2021

3404 Bao cao su Michio TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 552-ĐP/180000023/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THỊNH Còn hiệu lực
16/09/2021

3405 Bao cao su Michio TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 552-ĐP/180000023/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THỊNH Còn hiệu lực
16/09/2021

3406 Bao cao su nam làm từ latex cao su thiên nhiên (Natural Rubber Latex Male Condom) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI 1107/2024/CV-CPC1HN Còn hiệu lực
13/04/2024

3407 Bao cao su ngón tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GAC 0827.2/PLTTBYT Còn hiệu lực
27/08/2023

3408 Bao cao su OK Original TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 2297-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/12/2022

3409 Bao cao su OLO TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 754/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu VNLOGS Còn hiệu lực
30/08/2021

3410 Bao cao su OLO TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 755/190000031/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ OZOVN Còn hiệu lực
30/08/2021

3411 Bao cao su OZO TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 985/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu VNLOGS Còn hiệu lực
16/10/2021

3412 Bao cao su OZO TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 1199/190000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/06/2022

3413 Bao cao su Preservativo Saude TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 300-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công Ty Liên Doanh Medevice 3S Còn hiệu lực
18/03/2021

3414 Bao cao su Roman TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 552-ĐP/180000023/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THỊNH Còn hiệu lực
16/09/2021

3415 Bao cao su Romantic Rose TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR 07/170000086/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Còn hiệu lực
08/07/2019

3416 Bao cao su Romantic Rose TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR 30/170000086/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Còn hiệu lực
08/07/2019

3417 Bao cao su Strongmen’s TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 552-ĐP/180000023/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THỊNH Còn hiệu lực
16/09/2021

3418 Bao cao su Strongmen’s TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 552-ĐP/180000023/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THỊNH Còn hiệu lực
16/09/2021

3419 Bao cao su Sure TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR 08/170000086/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Còn hiệu lực
08/07/2019

3420 Bao cao su Sure TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR 19/170000086/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Còn hiệu lực
08/07/2019