STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
3421 Bao cao su Sure - men TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 552-ĐP/180000023/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THỊNH Còn hiệu lực
16/09/2021

3422 BAO CAO SU TRÁNH THAI TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA 06.18/170000057/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA Còn hiệu lực
22/06/2019

3423 BAO CAO SU TRÁNH THAI TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA 05.17/170000057/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA Còn hiệu lực
21/06/2019

3424 Bao cao su tránh thai TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 43PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Vật tư Y tế Hà Nội Còn hiệu lực
26/06/2019

3425 Bao cao su tránh thai TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 114-PQB/170000029/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Scrum Việt Nam Còn hiệu lực
10/07/2019

3426 Bao cao su tránh thai TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 197-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT VPĐD. Neo Agro Business Co., Ltd. tại Tp. Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
31/10/2019

3427 Bao cao su tránh thai TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 666/180000028/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Tân Cương Còn hiệu lực
17/11/2019

3428 Bao cao su tránh thai TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 665/180000028/PCBPL-BYT Công ty cổ phần Y tế Quốc Tế VNT Còn hiệu lực
17/11/2019

3429 Bao cao su tránh thai TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 209/190000031/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại và Dược Phẩm Tân Cương Còn hiệu lực
25/11/2020

3430 Bao cao su tránh thai TTBYT Loại C TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 660.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH INSTINCTUS VIETNAM Còn hiệu lực
24/12/2020

3431 Bao cao su tránh thai TTBYT Loại C TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 660.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH INSTINCTUS VIETNAM Còn hiệu lực
24/12/2020

3432 Bao cao su tránh thai TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ 0059-APPL/ 170000091/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ Còn hiệu lực
06/03/2021

3433 Bao cao su tránh thai TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ 0059-APPL/ 170000091/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ Còn hiệu lực
06/03/2021

3434 Bao cao su tránh thai TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ 0059-APPL/ 170000091/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ Còn hiệu lực
06/03/2021

3435 Bao cao su tránh thai TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA 04.21/170000057/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA Còn hiệu lực
30/03/2021

3436 Bao cao su tránh thai TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA 05.21/170000057/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA Còn hiệu lực
05/04/2021

3437 Bao cao su tránh thai TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 241/190000031/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại và Dược Phẩm Tân Cương Còn hiệu lực
23/04/2021

3438 Bao cao su tránh thai TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 03/170000035/PCBPL-BYT VPĐD NEO AGRO BUSINESS CO., LTD TẠI HÀ NỘI Còn hiệu lực
05/08/2021

3439 Bao cao su tránh thai TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ 202021APPL/170000091/PCBBPL-BYT CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ Còn hiệu lực
08/12/2021

3440 Bao cao su tránh thai TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR 102/170000086/PCBPL- BYT Còn hiệu lực
08/04/2022

3441 Bao cao su tránh thai TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM HOÀNG VY 08062002 Còn hiệu lực
15/07/2022

3442 Bao cao su tránh thai TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM HOÀNG VY 08062002 Còn hiệu lực
15/07/2022

3443 Bao cao su tránh thai TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM AN TOÀN 01/PL Còn hiệu lực
12/08/2022

3444 Bao cao su tránh thai TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM AN TOÀN 01/PL Còn hiệu lực
12/08/2022

3445 Bao cao su tránh thai TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM AN TOÀN 02/PL Còn hiệu lực
15/08/2022

3446 Bao cao su tránh thai TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM AN TOÀN 02/PL Còn hiệu lực
15/08/2022

3447 Bao cao su tránh thai TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR 111/170000086/PCBPL- BYT Còn hiệu lực
22/09/2022

3448 Bao cao su tránh thai TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA 05.23/170000057/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/02/2023

3449 Bao cao su tránh thai TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM AN TOÀN 05/PL Còn hiệu lực
24/04/2023

3450 Bao cao su tránh thai TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM AN TOÀN 05/PL Còn hiệu lực
24/04/2023