STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
3481 Bao cao su: TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 930_1_CL CÔNG TY TNHH MEDICO VIỆT NAM Còn hiệu lực
26/11/2019

3482 Bao cao su: ONE True Fit; ONE Super Studs; ONE Super Sensitive; ONE Mixed Pleasure; ONE ZERO THIN TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2997-4 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/10/2019

3483 Bao cao su: ONE Super Sensitive TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2997_3 PL CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/12/2019

3484 Bao cao su: ONE Super Studs TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2997_2 PL CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/12/2019

3485 Bao cao su: ONE True Fit TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2997_1 PL CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/12/2019

3486 Bao cao su: ONE ZERO THIN TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2997_5 PL CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/12/2019

3487 Bao chân TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 34.19/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH AMETHYST VIETNAM Còn hiệu lực
06/12/2019

3488 Bao chân y tế TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 045-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại và Công Nghệ Vinatoken Còn hiệu lực
24/07/2019

3489 Bao chân y tế TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 349-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Xanh Long An Còn hiệu lực
26/07/2019

3490 BAO CHI DƯỚI CO GIÃN TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT 03062303/VP-BPL Còn hiệu lực
07/03/2023

3491 BAO CHI TRÊN CO GIÃN TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT 03062302/VP-BPL Còn hiệu lực
07/03/2023

3492 Bao chùm Y Tế TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 34.19/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH AMETHYST VIETNAM Còn hiệu lực
06/12/2019

3493 Bao chụp kim Phaco trong phẫu thuật mắt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MINH TUỆ 019-TT05/MT-KQPLTTBYT/2019 Còn hiệu lực
21/09/2023

3494 BAO CHỤP KÍNH HIỂN VI 122 x 209 CM (48 x 82) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT 310323-03/VP-BPL Còn hiệu lực
31/03/2023

3495 Bao cuốn máy đo huyết áp Microlife TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 67/170000001/PCPBL-BYT CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/09/2019

3496 Bao cuốn máy đo huyết áp Microlife TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 67/170000001/PCBPL-BYT (2018) Còn hiệu lực
02/06/2022

3497 Bao garo hơi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018488 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HÂN Còn hiệu lực
12/12/2019

3498 Bao giày TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH 282-1/CBPLA-TTB-2022 Còn hiệu lực
12/12/2022

3499 Bao giầy TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AN LÀNH 04/1309-170000084/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/09/2023

3500 Bao giầy phẫu thuật TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 530.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẠNH PHÚ Còn hiệu lực
09/10/2020

3501 Bao giầy phẫu thuật TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 649.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẠNH PHÚ Còn hiệu lực
11/12/2020

3502 Bao giày phẫu thuật TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 104.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HẠNH MINH Còn hiệu lực
28/04/2021

3503 Bao giầy phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 72421CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KA CHI Còn hiệu lực
16/09/2021

3504 Bao giày phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020571A/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/05/2023

3505 Bao giày phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG DƯƠNG 40/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
21/06/2023

3506 Bao giầy phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 72421CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KA CHI Đã thu hồi
16/09/2021

3507 Bao giày phòng dịch TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 34021CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 3TK Còn hiệu lực
01/07/2021

3508 Bao giày phòng sạch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 119/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NAM LEE INTERNATIONAL Còn hiệu lực
26/02/2021

3509 Bao giày SMS TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT 121023-02/VP-BPL Còn hiệu lực
12/10/2023

3510 Bao Giày Y Tế TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/1505/MERAT-2020 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU THÁI SƠN Còn hiệu lực
18/05/2020