STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
3511 Bao giày y tế TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 544.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Còn hiệu lực
29/10/2021

3512 BAO GIÀY Y TẾ TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MB REGENTOX VIỆT NAM Số: 19/2023/MB REGENTOX Còn hiệu lực
21/08/2023

3513 Bao gói, túi chứa đựng dùng trong y tế và phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH 225/CBPLA-TTB CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH Còn hiệu lực
06/07/2020

3514 Bao hấp tiệt trùng TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 49.19/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA TDDENT Còn hiệu lực
29/11/2019

3515 Bao hấp tiệt trùng TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 68.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA TDDENT Còn hiệu lực
27/03/2021

3516 Bao hấp tiệt trùng TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 124.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA TDDENT Còn hiệu lực
10/05/2021

3517 Bao hấp tiệt trùng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN VÀ TRUNG 300723/TTNK-PLA3 Còn hiệu lực
30/07/2023

3518 Bao huyết áp monitor các loại ( 1 dây, 2 dây dùng cho người lớn, trẻ em, sơ sinh) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 56/170000164/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/06/2022

3519 Bao huyết áp, bộ rửa dạ dày, ống thở oxy,. TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG LỘC 07/2022/PLTTBYT-HL Còn hiệu lực
28/03/2022

3520 BAO MỎM CỤT SILICON CHO CHÂN DƯỚI CÓ KHÓA CHỐT - FORTE TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH V.ORTHO VT2022-001/PLTTBYT Còn hiệu lực
29/07/2022

3521 BAO MỎM CỤT SILICON CHO CHÂN TRÊN GỐI - FORTE TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH V.ORTHO VT2022-001/PLTTBYT Còn hiệu lực
29/07/2022

3522 BAO MỎM CỤT SILICON CÓ KHÓA CHỐT CHO CHÂN TRÊN GỐI VÀ CHÂN DƯỚI GỐI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH V.ORTHO VT2022-001/PLTTBYT Còn hiệu lực
29/07/2022

3523 Bao mỏm cụt silicon có khóa chốt cho chân trên gối và chân dưới gối TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH V.ORTHO VT2022-008/PLTTBYT Còn hiệu lực
20/09/2022

3524 BAO MỎM CỤT SILICON THÍCH HỢP CHO TAY GIẢ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH V.ORTHO VT2022-002/PLTTBYT Còn hiệu lực
29/07/2022

3525 BAO MỎM CỤT SILICON THÍCH HỢP CHO TAY GIẢ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH V.ORTHO VT2022-001/PLTTBYT Đã thu hồi
26/07/2022

3526 Bao mỏm cụt silicon đệm mềm cho chân trên gối và dưới gối TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH V.ORTHO VBPL/0101/2023/VRT Còn hiệu lực
05/01/2023

3527 Bao mỏm cụt silicon đệm mềm cho chân trên gối và dưới gối TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH V.ORTHO VBPL/0101/2023/VRT Còn hiệu lực
05/01/2023

3528 Bao mỏm cụt silicon đệm mềm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH V.ORTHO VBPL/0510/2022/VRT Còn hiệu lực
10/10/2022

3529 Bao mỏm cụt silicon đệm mềm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH V.ORTHO VBPL/0610/2022/VRT Còn hiệu lực
11/10/2022

3530 Bao mỏm cụt silicon đệm mềm cho chân dưới gối TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH V.ORTHO VBPL/0510/2022/VRT Còn hiệu lực
10/10/2022

3531 Bao mỏm cụt silicon đệm mềm cho chân dưới gối TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH V.ORTHO VBPL/0610/2022/VRT Còn hiệu lực
11/10/2022

3532 Bao mỏm cụt silicon đệm mềm cho chân trên gối TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH V.ORTHO VBPL/0510/2022/VRT Còn hiệu lực
10/10/2022

3533 Bao mỏm cụt silicon đệm mềm cho chân trên gối TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH V.ORTHO VBPL/0610/2022/VRT Còn hiệu lực
11/10/2022

3534 Bao mỏm cụt silicon đệm mềm cho chân trên gối và dưới gối TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH V.ORTHO VBPL/0510/2022/VRT Còn hiệu lực
10/10/2022

3535 Bao mỏm cụt silicon đệm mềm cho chân trên gối và dưới gối TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH V.ORTHO VBPL/0610/2022/VRT Còn hiệu lực
11/10/2022

3536 Bao ngón tay y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KK VIỆT NAM 0305/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/05/2024

3537 Bao nhựa chống nhiễm khuẩn dùng trong nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 412-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH HDX Việt Nam Còn hiệu lực
11/09/2019

3538 Bao phủ nẹp y tế cho trẻ sơ sinh TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT 312022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/11/2022

3539 Bao phủ nẹp y tế cho trẻ sơ sinh TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT 300323/VP-BPL Còn hiệu lực
29/12/2023

3540 Bao quấn Cryo/Cuff TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ HỢP LỰC 2023-06 Còn hiệu lực
16/05/2023