STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
3541 Bao rút chân giả TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH V.ORTHO VBPL/1011/2023/VRT Còn hiệu lực
10/11/2023

3542 Bao tấm film PANORA TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DENTALUCK 20220516/PL-DENTTALLUCK Đã thu hồi
21/05/2022

3543 Bao tấm film PANORA TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DENTALUCK 20220516/PL-DENTTALLUCK Đã thu hồi
26/05/2022

3544 Bao tiểu nam TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN TIẾN 09/2022-BPL Còn hiệu lực
24/03/2023

3545 Bao tiểu nam TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH 08/2023/PA-BPL Còn hiệu lực
17/08/2023

3546 BAO TIỂU NAM (Male external catheter) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA 08.19/170000057/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Merufa Còn hiệu lực
13/11/2019

3547 BAO TIỂU NAM (Male external catheter) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA 01.19/170000057/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA Đã thu hồi
28/06/2019

3548 Bao tiểu nam/ External male catheter TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA Số: 02.24/170000057/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/03/2024

3549 Bao tiểu nam/ Latex Condom catheter TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA 01.24/170000057/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/01/2024

3550 Bao tóc/ Nón TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH 168/CBPLA-TTB-2022 Còn hiệu lực
10/06/2022

3551 Bao tóc/ Nón TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH 281-1/CBPLA-TTB-2022 Còn hiệu lực
12/12/2022

3552 Bao tránh thai: SUYUZA TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 214-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Việt Nam Còn hiệu lực
26/07/2019

3553 BẢO TRĨ PT TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH NAM Y DƯỢC PHÚ TUỆ 05/2022/PL-PHUTUE Còn hiệu lực
16/06/2022

3554 Bao trùm thiết bị y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH 226/CBPLA-TTB CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH Còn hiệu lực
06/07/2020

3555 BAO TRÙM THIẾT BỊ Y TẾ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH 407/CBPLA-TTB CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH Còn hiệu lực
15/12/2021

3556 BẢO TÚC PT TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH NAM Y DƯỢC PHÚ TUỆ 02/2022/PL-PHUTUE Còn hiệu lực
16/06/2022

3557 Bao Tyvek TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT 181020-VP/180000019/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT Còn hiệu lực
06/06/2019

3558 Bao ủng bọc giày TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1609/2021/180000028/ PCBPL-BYT HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHIỆP NHẬT QUANG Còn hiệu lực
26/08/2021

3559 Bảo vệ thấu kính dùng cho máy tán sỏi laser TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ACCUTECH VIỆT NAM 02322/CV-ACT Còn hiệu lực
22/02/2022

3560 Bảo vệ thấu kính dùng cho máy tán sỏi laser TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019575/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/04/2022

3561 Bảo vệ thấu kính dùng cho máy tán sỏi laser TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ACCUTECH VIỆT NAM 06222/PL-ACT Còn hiệu lực
12/07/2022

3562 Bao vô trùng cho điều khiển từ xa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 339/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
19/06/2019

3563 BẢO XOANG PT TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH NAM Y DƯỢC PHÚ TUỆ 01/2022/PL-PHUTUE Còn hiệu lực
04/05/2022

3564 Bao đầu dò siêu âm vô trùng với keo dính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TKT 02/2023/PL/TKT Còn hiệu lực
09/08/2023

3565 Bao đầu dò siêu âm vô trùng với keo dính cùng gel vô trùng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TKT 03/2023/PL/TKT Còn hiệu lực
09/08/2023

3566 Bao đầu dò và gel siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 13/MED1119 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Còn hiệu lực
20/02/2020

3567 Bao đo dùng cho máy đo huyết áp 24 giờ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 97/HLM18/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ WEMED Còn hiệu lực
27/08/2019

3568 Bao đo huyết áp TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018062 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT Còn hiệu lực
30/06/2019

3569 Bao đo huyết áp TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20183615 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT Còn hiệu lực
23/10/2019

3570 Bao đo huyết áp TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018615 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT Còn hiệu lực
26/10/2019