STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
3571 Bao đo huyết áp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 589/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG NGỌC MINH Còn hiệu lực
13/05/2020

3572 Bao đo huyết áp TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 430.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ETT Còn hiệu lực
25/08/2020

3573 Bao đo huyết áp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200577 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ MAXMED Còn hiệu lực
12/10/2020

3574 Bao đo huyết áp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1047/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRANG TUỆ LÂM Còn hiệu lực
01/07/2021

3575 Bao đo huyết áp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1940/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG NGỌC MINH Còn hiệu lực
14/09/2021

3576 Bao đo huyết áp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 63-PL/170000144/PCBPL-BYT Công ty TNHH Khoa học và Kỹ thuật Olympic Còn hiệu lực
11/11/2021

3577 Bao đo huyết áp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG BÁCH KHOA 01/2022/PL/BKAT Còn hiệu lực
19/09/2022

3578 Bao đo huyết áp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TẤT THÀNH 001/20220919/PLTTBYT-TT Còn hiệu lực
19/09/2022

3579 Bao đo huyết áp TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NGHIÊM VIỆT 08/2022/PL/NV Còn hiệu lực
20/10/2022

3580 Bao đo huyết áp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT 05/PLYV Còn hiệu lực
31/10/2022

3581 Bao đo huyết áp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VŨ GIA PHÁT 14/02/2023/PLB-VGP Còn hiệu lực
24/02/2023

3582 Bao đo huyết áp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ QUANG ANH 100423/PL-QA Còn hiệu lực
10/04/2023

3583 Bao đo huyết áp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN LONG TL-2023-008-Scottcare Còn hiệu lực
03/06/2023

3584 Bao đo huyết áp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỨC MAI KHÔI 01/VBBL-DMK Còn hiệu lực
15/08/2023

3585 Bao Đo Huyết Áp - NIBP CUFF (Blood Pressure Cuff) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1788/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ QUANG ANH Còn hiệu lực
28/12/2020

3586 Bao Đo Huyết Áp - NIBP CUFF (Blood Pressure Cuff) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1788 /2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ QUANG ANH Còn hiệu lực
28/12/2020

3587 Bao đo huyết áp 2 dây dùng 1 lần cho máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1245/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ TÂN TIẾN LÂM Còn hiệu lực
06/10/2020

3588 Bao đo huyết áp 2 dây dùng nhiều lần cho máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1245/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ TÂN TIẾN LÂM Còn hiệu lực
06/10/2020

3589 Bao đo huyết áp cơ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM 230329-003/PLGR/HK Còn hiệu lực
30/03/2023

3590 Bao đo huyết áp dùng 1 lần cho máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 668/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ TÂN TIẾN LÂM Còn hiệu lực
02/07/2020

3591 Bao đo huyết áp dùng cho monitor theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 889/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH Còn hiệu lực
25/10/2019

3592 Bao đo huyết áp dùng cho monitor theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 824/170000077/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Thanh Bình Còn hiệu lực
19/07/2021

3593 Bao đo huyết áp dùng cho monitor theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THANH BÌNH 26-PL-Medke-Thanh Bình Còn hiệu lực
15/02/2024

3594 Bao đo huyết áp dùng cho monitor theo dõi bệnh nhân và cút nối TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THANH BÌNH 03-PL-Medke-Thanh Bình Còn hiệu lực
29/04/2022

3595 Bao đo huyết áp dùng một lần cho máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TÂN TIẾN LÂM 01/2022/PCBPL-TTL Còn hiệu lực
29/07/2022

3596 Bao đo huyết áp dùng nhiều lần cho máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 668/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ TÂN TIẾN LÂM Còn hiệu lực
02/07/2020

3597 Bao đo huyết áp dùng nhiều lần cho máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1245/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ TÂN TIẾN LÂM Còn hiệu lực
06/10/2020

3598 Bao đo huyết áp dùng nhiều lần cho máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TÂN TIẾN LÂM 01/2022/PCBPL-TTL Còn hiệu lực
29/07/2022

3599 Bao đo huyết áp không xâm lấn TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018014 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Còn hiệu lực
11/06/2019

3600 Bao đo huyết áp người lớn TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 105/HLM18/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI Còn hiệu lực
17/08/2020