STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
3601 Bao đo huyết áp người lớn, trẻ em TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 05/HLM21/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI Còn hiệu lực
30/03/2021

3602 Bao đo huyết áp sơ sinh TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 105/HLM18/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI Còn hiệu lực
17/08/2020

3603 Bao đo huyết áp sơ sinh 2 dây TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 105/HLM18/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI Còn hiệu lực
17/08/2020

3604 BAO ĐO HUYẾT ÁP SỬ DỤNG NHIỀU LẦN TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 64.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ETT Còn hiệu lực
20/03/2020

3605 Bao đo lượng máu sau sinh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HƯNG PHÁT 11/2023/27062023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/06/2023

3606 Bao đo máu sản phụ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 796/190000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/04/2022

3607 Bao đo máu sản phụ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CHÂU NGỌC THẠCH 002:2022/KQPL-CNT Còn hiệu lực
09/08/2023

3608 Bao đo, ống hơi đo huyết áp không xâm lấn NIBP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0020/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT Còn hiệu lực
25/02/2021

3609 Bao đo, ống hơi đo huyết áp không xâm lấn NIBP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0020/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT Còn hiệu lực
25/02/2021

3610 Báo động khí y tế khu vực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MINH THỊNH 01/2022/PL-MINHTHINH Còn hiệu lực
09/12/2022

3611 Báo động khu vực các loại khí TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 138-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TBYT HOÀNG LÊ Còn hiệu lực
05/07/2019

3612 Báo động khu vực cho các loại khí TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 202-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TBYT HOÀNG LÊ Còn hiệu lực
09/04/2020

3613 Báo động khu vực cho các loại khí TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO 05/170000161/PCBPL-BYT CTY CP ARMEPHACO Còn hiệu lực
06/01/2021

3614 Báo động khu vực cho các loại khí Digital Alarm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO 90/170000161/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/04/2023

3615 Báo động khu vực dùng trong y tế cho các loại khí Digital Alarm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO 178/170000161/PCBPL- BYT Còn hiệu lực
10/08/2023

3616 Báo động khu vực khí y tế TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 0028-XV/2018/170000024/PCBPL-BYT Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Và Thiết Bị Y Tế Sài Gòn Còn hiệu lực
09/10/2019

3617 Báo động trung tâm cho các loại khí TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 203-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TBYT HOÀNG LÊ Còn hiệu lực
09/04/2020

3618 Báo động trung tâm/Báo động khu vực bao gồm: + Báo động trung tâm (Master Alarm Feature) + Báo động khu vực (Area Alarm Feature) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1010921CN/190000014/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/01/2022

3619 Báo động trung tâm/báo động khu vực Bao gồm:+ Báo động trung tâm + Báo động khu vực 1 loại khí/ 2 loại khí/3 loại khí/4 loại khí/5 loại khí/6 loại khí. O2, VAC, AIR, CO2, N2, N2O, 15A, 20A, 28A, 34A, 40A. (Chìm tường/ nối tường) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 7820CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI THÁI BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
02/11/2020

3620 Báo động trung tâm/báo động khu vực bao gồm: + Báo động trung tâm (Master Alarm Feature) + Báo động khu vực (Area Alarm Feature) 1 loại khí/ 2 loại khí/ 3 loại khí/ 4 loại khí/ 5 loại khí/ 6 loại khí. O2, VAC, AIR, CO2, N2, N2O. 15A, 20A, 28A, TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 1422021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/03/2022

3621 Base It TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020163/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG Còn hiệu lực
18/03/2020

3622 Bát inox (Bát y tế) TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO 01/2022/PL-CT130 Còn hiệu lực
11/03/2022

3623 Bắt vít PCB TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 557PL-TTDV Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Việt Sing Còn hiệu lực
20/02/2020

3624 Bát y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO 03/2024/PL-CT130 Còn hiệu lực
02/04/2024

3625 Bát y tế (Bát inox) TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO 07/2022/PL-CT130 Còn hiệu lực
21/07/2022

3626 Bát đựng bệnh phẩm Kích thước Ꝋ 116mm x 50mm dung tích 350 ml TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ Allgaier-Germany/300522 Còn hiệu lực
09/12/2023

3627 Bầu ly tâm BMB TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCOMTECH 10.22/PLTTBYT-MEDCT Còn hiệu lực
18/08/2022

3628 Bầu nhỏ giọt dung cho dây truyền dịch TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3084 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL-BYT Tổng công ty Thiết bị Y tế Việt Nam - CTCP Còn hiệu lực
13/04/2020

3629 Bầu nhỏ giọt dùng cho dây truyền dịch TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3814-2 PL-TTDV Tổng công ty Thiết bị Y tế Việt Nam - CTCP Còn hiệu lực
13/06/2021

3630 Bầu nhỏ giọt dùng cho dây truyền dịch TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3814-2 PL-TTDV Tổng công ty Thiết bị Y tế Việt Nam - CTCP Còn hiệu lực
13/06/2021