STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
3631 Bầu phun TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021140/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU KỸ THUẬT MINH THÀNH Còn hiệu lực
16/06/2021

3632 Bầu phun khí dung dùng cho máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1988/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Còn hiệu lực
25/01/2021

3633 Bầu phun khí dung dùng nhiều lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Digi-PL/116 Còn hiệu lực
13/07/2022

3634 Bầu phun khí dung máy giúp thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA 11.20/170000083/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Minh Khoa Còn hiệu lực
09/04/2021

3635 Bầu Xông TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY 01/2023/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
11/02/2023

3636 Bay bóc tách có kênh hút trong phẫu thuật nội soi Tai-Mũi-Họng TTBYT Loại B VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 13.3/102022/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
19/10/2022

3637 Bay bóc tách có kênh hút trong phẫu thuật nội soi TaiMũi-Họng TTBYT Loại B VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 13.3/052023/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
20/03/2024

3638 Bay bóc tách nội soi TTBYT Loại A VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 13.4/102022/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
20/10/2022

3639 Bẫy nước TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200339 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED Còn hiệu lực
05/06/2020

3640 Bẫy nước TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021140/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU KỸ THUẬT MINH THÀNH Còn hiệu lực
16/06/2021

3641 Bẫy nước TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH C.P.V 001/2022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/01/2022

3642 Bẫy nước của lọc khí thở ra, Bẫy nước cho dây thở silicon, Co kết nối L/Y sử dụng nhiều lần TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2067/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI Còn hiệu lực
27/07/2020

3643 Bẫy nước dùng cho dây thở máy giúp thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA 102/170000083/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Còn hiệu lực
31/12/2019

3644 Bẫy polyp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1260/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/09/2020

3645 Bẫy polyp các loại TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH Y TẾ ATC ATC-30.18/170000079/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HAT-MED VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/03/2020

3646 Bẩy xương TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ (MEDITECH CO., LTD) 01/2022/MDTPL-BYT Còn hiệu lực
14/02/2022

3647 Bay đánh thạch cao TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 363-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Y Tế Hoàn Mỹ Còn hiệu lực
12/09/2019

3648 Bay đánh thuốc TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 363-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Y Tế Hoàn Mỹ Còn hiệu lực
12/09/2019

3649 Bay đánh thuốc TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 051-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Y Tế Hoàn Mỹ Còn hiệu lực
13/09/2019

3650 Bẫy đờm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 90/170000149/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/04/2023

3651 Bàn chỉnh thế/ bàn tập đứng, nghiêng cho bệnh nhân liệt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 1022021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại TBYT Thiên Hà Còn hiệu lực
17/06/2021

3652 Bàn khám sản khoa đa năng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 1812021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/08/2022

3653 Bàn mổ dùng trong y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 2201 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/03/2021

3654 Bàn mổ đa năng điều khiển điện TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 1812021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/08/2022

3655 Bàn sinh hoạt động bằng cơ bao gồm bàn ăn PF-3100 TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 175-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Khả Lộc Còn hiệu lực
09/07/2019

3656 Bàn sinh hoạt động bằng diện bao gồm bàn ăn, và gá treo bình oxy PF-3130A TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 175-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Khả Lộc Còn hiệu lực
09/07/2019

3657 Bàn tay CN mở tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH V.ORTHO VBPL/0510/2022/VRT Còn hiệu lực
10/10/2022

3658 Bàn tay CN mở tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH V.ORTHO VBPL/0610/2022/VRT Còn hiệu lực
11/10/2022

3659 BBL và BBLs Complete TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 483-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Oscar Còn hiệu lực
08/10/2019

3660 BBộ thu thập và vận chuyển mẫu niệu đạo nam giới dùng cho xét nghiệm định danh Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210379 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
14/06/2021