STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
3661 BD PosiFlush TM Bơm tiêm nước muối đóng gói sẵn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 042-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Becton Dickinson Asia Limited Tại TPHCM Còn hiệu lực
01/11/2019

3662 BD Vacutainer® Lithium HeparinN 158 USP Units/ TUBE LIHEP PLC 16X100 10.0 PLBL GN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 265/BDB-2021/190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
10/12/2021

3663 BD Vacutainer® Sodium HeparinN 75 USP Units/ TUBE NAHEP PLH 13X75 4.0 PLBL GN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 265/BDB-2021/190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
10/12/2021

3664 BD Vacutainer® Sodium HeparinN 33 UPS = 33 IU/ TUBE NAHEP GH 13X75 2.0 PLBL CE GN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 265/BDB-2021/190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
10/12/2021

3665 BD Vacutainer® Sodium HeparinN / TUBE NAHEP GC 16X100 10.0 PLBL GN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 265/BDB-2021/190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
10/12/2021

3666 Bể căng mô TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 71321CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÂU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG QUỐC TẾ Còn hiệu lực
26/09/2021

3667 Bể căng mô TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HTI 08/2023/PL-HTI Còn hiệu lực
14/11/2023

3668 Bể căng mô/máy sấy tiêu bản TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 25/2022/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/04/2022

3669 Bể chứa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 242/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BMN Còn hiệu lực
07/06/2021

3670 Bể chứa gia nhiệt Paraffin TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 42721CN/190000014/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vật Tư Khoa Học Quốc Tế Còn hiệu lực
02/08/2021

3671 Bể chứa Paraffin TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HTI 06/2024/PL-HTI Còn hiệu lực
15/05/2024

3672 Bể dàn tiêu bản TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 683/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT NHA Còn hiệu lực
14/06/2021

3673 Bể dàn tiêu bản TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC MDC/PL/2022-11-08 Còn hiệu lực
08/11/2022

3674 Bể dàn tiêu bản TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC MDC/PL/2023-03-28/PFM Còn hiệu lực
28/03/2023

3675 Bể dàn tiêu bản (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181640 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT PHÚ NGUYÊN Đã thu hồi
02/04/2021

3676 Bể lắc điều nhiệt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 316/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư giải pháp Việt Còn hiệu lực
06/07/2019

3677 Bể lắc điều nhiệt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 316/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH một thành viên thiết bị GPV Đã thu hồi
30/06/2019

3678 Bể làm căng mô và sấy lam kính TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 118/PL-VQ Còn hiệu lực
06/10/2022

3679 Bể làm rã đông nhanh huyết tương TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 818 /180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ NỘI THẤT KHOA TÍN Còn hiệu lực
07/12/2019

3680 Bể ổn nhiệt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ 0706-06/PLTTBYT/STECH Còn hiệu lực
07/06/2023

3681 Bể ổn nhiệt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ 2812/PLTTBYT/STECH Đã thu hồi
28/12/2022

3682 Bể ổn nhiệt lắc TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 353.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Còn hiệu lực
01/08/2020

3683 Bể ổn nhiệt/ Water bath TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 353.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Còn hiệu lực
01/08/2020

3684 Bể paraffin và phụ kiện TTBYT Loại A TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO 303/170000051/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT Còn hiệu lực
26/10/2021

3685 Bể Phá Đông Huyết Tương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1006/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KỸ THƯƠNG MINH LONG Còn hiệu lực
05/09/2020

3686 Bể rã đông huyết tương TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 136-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT 2M Còn hiệu lực
13/06/2019

3687 Bể rửa dụng cụ bằng sóng siêu âm và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/2708/170000102/PCBPL-BYT/2018 Còn hiệu lực
21/07/2022

3688 Bể rửa dụng cụ nội soi TTBYT Loại A CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL HÀ NỘI 023/VNCHN-P2/180000018/PCBPL-BYT Công ty TNHH điện tử y tế Hasaky Còn hiệu lực
02/12/2020

3689 Bể rửa dụng cụ siêu âm và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 115-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trang thiết bị y tế - Khoa học kỹ thuật Việt Tân Còn hiệu lực
24/07/2019

3690 Bể rửa siêu âm và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 740/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC Còn hiệu lực
17/06/2021