STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
3691 Bể sả đông tủa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÔNG NAM Á SEA-Nuve-001 Công ty TNHH TMDV Thiết bị Đông Nam Á Còn hiệu lực
26/06/2019

3692 Bể ủ mẫu tiêu bản TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 42721CN/190000014/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vật Tư Khoa Học Quốc Tế Còn hiệu lực
02/08/2021

3693 Bể điều nhiệt TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 094-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH SẢN Xuất – Thương Mại Và Kỹ Thuật Y.E.S Việt Nam Còn hiệu lực
26/07/2019

3694 BỂ ĐIỀU NHIỆT TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA 12/PL/AH Còn hiệu lực
08/12/2022

3695 Bể điều nhiệt (Bể cách thủy dàn lát cắt) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018720 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐỨC MINH Còn hiệu lực
15/10/2019

3696 Bể/Bồn rửa siêu âm loại Sonorex Super TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200145 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Còn hiệu lực
20/04/2020

3697 Bể/Bồn rửa siêu âm Sonorex Digitec TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200144 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Còn hiệu lực
20/04/2020

3698 Bed head unit TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 198-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH E - MESH (VN) Còn hiệu lực
07/10/2020

3699 Benostan Venocontract Gel tube: 120 ml, 75 ml, 60 ml TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 90/170000001/PCPBL-BYT CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC KHỎE VÀ ĐẸP VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/11/2019

3700 BENTADIN xịt tai mũi họng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 12621CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY LIÊN DOANH DƯỢC QUỐC TẾ ANNA KOREA Còn hiệu lực
28/01/2021

3701 Benzocain Gel 6,8% TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO SU VIỆT NAM 12/2023/PLTTBYT-CPV Còn hiệu lực
28/11/2023

3702 Bếp cách thủy/ Bể ổn nhiệt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 316/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư giải pháp Việt Còn hiệu lực
06/07/2019

3703 Bếp cách thủy/ Bể ổn nhiệt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 316/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH một thành viên thiết bị GPV Đã thu hồi
30/06/2019

3704 Betadine Clear Liquid Bandage TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 10-2018/ PL /170000007/PCBPL-BYT VPĐD MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS Pte. Ltd. tại HCM Còn hiệu lực
30/06/2019

3705 Betadine Clear Liquid Bandage TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 072-DA/170000108/PCBPL-BYT VPĐD Mundipharma Pharmaceuticals Pte. Ltd tại TP HCM/ Công ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đông Á Còn hiệu lực
20/08/2019

3706 Betadine clear liquid bandage TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 055-DA/170000108/PCBPL-BYT VPĐD Mundipharma Pharmaceuticals Pte. Ltd tại TP HCM/ Công ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đông Á Còn hiệu lực
10/07/2020

3707 BetadineTM BV Gel TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 057-DA/ 170000108/PCBPL-BYT VPĐD Mundipharma Pharmaceuticals Pte. Ltd tại TP HCM/ Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á Còn hiệu lực
09/10/2019

3708 BetadineTM BV Gel TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 080-DA/ 170000108/PCBPL-BYT VPĐD Mundipharma Pharmaceuticals Pte. Ltd tại TP HCM/ Công ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đông Á Còn hiệu lực
04/02/2020

3709 BetadineTM BV Gel TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 091-DA/170000108/PCBPL-BYT VPĐD Mundipharma Pharmaceuticals Pte. Ltd tại TP HCM/Chi Nhánh Công Ty TNHH Zuellig Pharma Việt Nam Còn hiệu lực
17/08/2021

3710 Bi cho Bộ khớp nối khuỷu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2055/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CIREM MEDICAL VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/02/2021

3711 Bi đặt hốc mắt TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KIM HƯNG PL-KH-FC01-2307 Còn hiệu lực
20/07/2023

3712 Biến áp nhanh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN 211-5/2020/PX/PX-BK CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO KHANH Đã thu hồi
12/03/2020

3713 Biểu đồ kiểm tra thị lực TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1596/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN MỤC TIÊU VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/11/2020

3714 Biều đồ tiết kiệm không gian TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MÁY LÀM MẮT KÍNH 04-07/22/DN/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/09/2022

3715 Bilirubin Auto Direct FS TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 016/170000153/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/06/2019

3716 Bilirubin Auto Total FS TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 017/170000153/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/06/2019

3717 Bilirubin Direct 12x50 mL TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1506/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín Còn hiệu lực
23/08/2019

3718 Bilirubin Direct 2x50 mL TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1506/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín Còn hiệu lực
23/08/2019

3719 Bilirubin Direct 3x50 mL TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1506/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín Còn hiệu lực
23/08/2019

3720 Bilirubin Direct 5x40 mL TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1506/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín Còn hiệu lực
23/08/2019