STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
3751 Bình chứa dịch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XNK TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BMS 0410 Còn hiệu lực
04/10/2022

3752 Bình chứa dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN LONG TL-2022-005-Atmos Còn hiệu lực
10/10/2022

3753 Bình chứa dịch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGỌC MINH 04/2023/PL-NM Còn hiệu lực
26/09/2023

3754 Bình chứa dịch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BKA VIỆT NAM 02/2023/PLTBYT-BKA Còn hiệu lực
03/11/2023

3755 Bình chứa dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ INTET 2512/23/PLINTET Còn hiệu lực
28/12/2023

3756 Bình chứa dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI THÁI BÌNH DƯƠNG 12-2023/KQPL-TBD Còn hiệu lực
28/12/2023

3757 Bình chứa dịch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BKA VIỆT NAM 02/2023/PLTBYT-BKA Đã thu hồi
03/11/2023

3758 Bình chứa dịch dùng một lần. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ECO CYN VIỆT NAM 01/2023/CCB-ECO Còn hiệu lực
18/08/2023

3759 Bình chứa dịch FloVac series, MonoKit, MAK và Phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 406.7-ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Khải Anh Còn hiệu lực
28/10/2019

3760 Bình chứa dịch FloVac series, MonoKit, MAK và Phụ kiện đi kèm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 406.7-ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Khải Anh Đã thu hồi
22/09/2019

3761 Bình chứa dịch FloVac series, MonoKit, MAK và Phụ kiện đi kèm tại Phụ lục 2 TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 406.7-ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Khải Anh Còn hiệu lực
28/10/2019

3762 Bình chứa dịch FloVac series, MonoKit, MAK và Phụ kiện đi kèm tại Phụ lục 2 (Collection containers for suction liquids: FloVac series, MonoKit series; MAK series; and related accessories) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 406.7-ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Khải Anh Còn hiệu lực
28/10/2019

3763 Bình chứa dịch sử dụng một lần TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/0808/170000102/PCBPL-BYT/2018 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRIỆU KHANG Còn hiệu lực
06/06/2019

3764 Bình chứa dịch trong điều trị vết thương bằng phương pháp hút áp lực âm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NAVIGLOBAL 06/2024/BPL-NAVIGLOBAL Còn hiệu lực
16/05/2024

3765 Bình chứa dịch trong điều trị vết thương bằng phương pháp hút áp lực âm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NAVIGLOBAL 04/2024/BPL-NAVIGLOBAL Đã thu hồi
15/05/2024

3766 Bình chứa dịch và các thiết bị liên quan TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HUY PHÁT 0001/PL/HP Còn hiệu lực
13/01/2023

3767 Bình chứa dịch vết thương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 308/180000028/ PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Daewoong Pharmaceutical Co., Ltd. tại Thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
24/02/2020

3768 Bình chứa dịch vết thương TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 175/170000006/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Daewoong Pharmaceutical Co., Ltd. tại Thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
04/03/2020

3769 Bình chứa dịch vết thương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2229/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/04/2022

3770 Bình chứa dịch vết thương 250mL TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M- PL-063-2021 CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/12/2021

3771 Bình chứa dịch vết thương bằng hút chân không áp lực âm TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3805 PL-TTDV CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Còn hiệu lực
08/06/2021

3772 Bình chứa dịch vết thương kháng khuẩn TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2227/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/04/2022

3773 Bình chứa dung dịch hút huyết khối TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019477/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIÊN VIỆT Còn hiệu lực
22/03/2021

3774 Bình chứa dung dịch hút huyết khối (Penumbra ENGINE Canister) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIÊN VIỆT 164/KQPL-TVC Còn hiệu lực
08/08/2022

3775 Bình chứa dung dịch hút huyết khối (Penumbra System - Canister) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIÊN VIỆT 164/KQPL-TVC Còn hiệu lực
08/08/2022

3776 Bình chứa Insulin TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 366-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU CÔNG NGHỆ XANH Còn hiệu lực
16/11/2021

3777 Bình chứa khí (Bình làm ẩm) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ASIATECH VIỆT NAM 013-18/170000152/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/03/2024

3778 Bình chứa máu dùng cho hệ thống truyền máu hoàn hồi TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN FRESENIUS KABI VIỆT NAM 0623-131/DMEC-RA Còn hiệu lực
14/07/2023

3779 Bình chứa nước Ozone - Ozone Water Bottle, 1,0 liter TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 034-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần đầu tư y tế Thiện Mỹ Còn hiệu lực
20/03/2021

3780 Bình chứa oxy Oxygen Gas Cylinder TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 366.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ SALUS VIETNAM Còn hiệu lực
23/08/2021