STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
3811 Bình dẫn lưu dịch màng phổi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 11/BPL-OST Đã thu hồi
24/06/2022

3812 Bình dẫn lưu dịch màng phổi kèm dây nối TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 063 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
23/07/2019

3813 Bình dẫn lưu dịch màng phổi kèm dây nối TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 063 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Đã thu hồi
23/07/2019

3814 Bính dẫn lưu dịch vết thương TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÂN HIẾU 03_2022/PL Còn hiệu lực
29/12/2022

3815 Bình dẫn lưu hút áp lực âm 200ml TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1304 -ADJVINA/ ITOOOOOOS/PCBPL.BYT Còn hiệu lực
25/08/2023

3816 Bình dẫn lưu hút áp lực âm 200ml TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1304 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/08/2023

3817 Bình dẫn lưu hút áp lực âm 400ml TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1305 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/08/2023

3818 Bình dẫn lưu màng phổi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG 001-PQ/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/12/2022

3819 Bình dẫn lưu màng phổi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 39/2020/180000028/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/01/2023

3820 Bình dẫn lưu màng phổi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG 001-PQ/PCBPL-BYT Đã thu hồi
28/11/2022

3821 Bình dẫn lưu màng phổi (Bình thông phổi) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM 220907-001/PLGR/HK Còn hiệu lực
27/04/2024

3822 Bình Dẫn Lưu Màng Phổi Kín Di Động TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ BẮC HÀ 04/BH-PL/2023 Còn hiệu lực
24/01/2024

3823 Bình dẫn lưu màng phổi đơn, đôi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 23/HLM/1017/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ WEMED Còn hiệu lực
09/06/2019

3824 Bình dẫn lưu màng phổi đơn, đôi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 104/HLM18/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ WEMED Còn hiệu lực
03/04/2020

3825 Bình dẫn lưu màng phổi đơn, đôi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ WEMED 001/WM.23 Còn hiệu lực
07/03/2023

3826 Bình dẫn lưu Minivac có hoặc không có trocar TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 002-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CP TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
05/01/2022

3827 Bình dẫn lưu ngực TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 032 PL-PQ/ 170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG Đã thu hồi
01/07/2021

3828 Bình dẫn lưu vết thương TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 242-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐEN TA Còn hiệu lực
27/06/2019

3829 Bình dẫn lưu vết thương TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 198-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đen Ta Còn hiệu lực
06/09/2019

3830 Bình dẫn lưu vết thương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020002/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VIETLAB Còn hiệu lực
10/02/2020

3831 Bình dẫn lưu vết thương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1889/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ NHẬP KHẨU PROTECH Còn hiệu lực
30/12/2020

3832 Bình dẫn lưu vết thương TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 359.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Còn hiệu lực
05/05/2021

3833 Bình dẫn lưu vết thương TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG 001-PQ/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/12/2022

3834 Bình dẫn lưu vết thương TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTTM HIẾU LINH 01/141022/PCBPL-HL Còn hiệu lực
22/02/2023

3835 Bình dẫn lưu vết thương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ Y KHOA 233002/PL-YK Còn hiệu lực
23/08/2023

3836 Bình dẫn lưu vết thương TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BRAWN LABORATORIES LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 02-02/2023/PLTTBYT-BRAWN Còn hiệu lực
17/11/2023

3837 Bình dẫn lưu vết thương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDICENT 030424/PLTTBYT-MDC Còn hiệu lực
06/04/2024

3838 Bình dẫn lưu vết thương TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG 001-PQ/PCBPL-BYT Đã thu hồi
28/11/2022

3839 Bình dẫn lưu vết thương (áp lực âm) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 07/2018/180000013/PCBPL - BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN KHANG Còn hiệu lực
24/06/2019

3840 Bình Dẫn Lưu Vết Thương (Dẫn Lưu Áp Lực Âm) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 0046-TT/170000132/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/03/2023