STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
3841 Bình dẫn lưu vết thương kết nối hệ thống hút dịch trong phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HL037/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Còn hiệu lực
08/10/2019

3842 Bình dẫn lưu vết thương kết nối hệ thống hút dịch trong phẫu thuật, Bộ dẫn lưu thông tiểu, kết nối máy hút dịch, Đầu hút dịch kết nội hệ thống hút dịch phẫu thuật, Dây hút đàm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HL004c/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Còn hiệu lực
18/11/2019

3843 Bình dẫn lưu vết thương kín TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 64/2021/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế My Tâm Còn hiệu lực
08/11/2021

3844 Bình dẫn lưu vết thương kín TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MY TÂM 12.07.2022/MYTAM/PL-BYT Còn hiệu lực
04/07/2022

3845 Bình dẫn lưu vết thương kín TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MY TÂM 22.06.2023/MYTAM/PL-BYT Còn hiệu lực
26/06/2023

3846 Bình dẫn lưu vết thương kín TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM 01NL-YAXIN/170000009/PLTBYT Còn hiệu lực
28/02/2024

3847 Bình dẫn lưu vết thương kín (B type) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM 05NL/YUDU/170000009/PLTBYT Còn hiệu lực
04/03/2024

3848 Bình dẫn lưu vết thương kín 200ml/400ml TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1733/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH xuất nhập khẩu và thương mại Nhật Phúc Còn hiệu lực
17/08/2019

3849 Bình dẫn lưu vết thương kín số TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM 03NL-YU/170000009/PLTBYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Còn hiệu lực
29/06/2019

3850 Bình dẫn lưu vết thương kín số TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM 03NL-YU/170000009/PLTBYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Còn hiệu lực
29/06/2019

3851 Bình dẫn lưu vết thương, Tay hút dịch phẩu thuật , Bình thông phổi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HL017b/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Còn hiệu lực
18/11/2019

3852 Bình dẫn lưu, nắp và bộ dẫn lưu TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 91.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT LONG THỦY Còn hiệu lực
01/06/2020

3853 Bình dùng chứa nước bình tạo ẩm máy giúp thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA 88/170000083/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Còn hiệu lực
31/12/2019

3854 Bình Erlenmeyer TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 242/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BMN Còn hiệu lực
07/06/2021

3855 Bình hóa hơi TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA 01/2023/PLTTBYT-CODUPHA Còn hiệu lực
23/08/2023

3856 Bình hút TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 073-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty Cổ phần ETT Còn hiệu lực
28/06/2019

3857 Bình hút áp lực âm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 203/170000116/PCBPL-BYT..../ Công ty TNHH Trang Thiết bị Y tế Hoàng Kim Còn hiệu lực
02/10/2019

3858 Bình hút áp lực âm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 39/2020/180000028/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/01/2023

3859 Bình hút áp lực âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM PLB/KQPL-07 Còn hiệu lực
02/03/2023

3860 Bình hút áp lực âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM PLB/KQPL-08 Còn hiệu lực
07/04/2023

3861 Bình hút áp lực âm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH 10/2023/PA-BPL Còn hiệu lực
17/08/2023

3862 Bình hút áp lực âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT HOÀNG PHƯƠNG 24/170000106/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/10/2023

3863 Bình hút áp lực âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM 02/PL Đã thu hồi
23/03/2022

3864 Bình hút dẫn lưu màng phổi kín di động TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181761/2 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NGHIÊM VIỆT Còn hiệu lực
26/07/2021

3865 Bình hút dẫn lưu màng phổi kín di động TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NGHIÊM VIỆT 04/2022/PL/NV Còn hiệu lực
23/04/2022

3866 Bình hút dịch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES NP002/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DV TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NHÂN PHÚC Còn hiệu lực
20/12/2019

3867 Bình hút dịch TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2805-2 PL CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ANH. Còn hiệu lực
21/12/2019

3868 Bình hút dịch TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 128-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH TBYT Hoàng Lê Còn hiệu lực
09/10/2020

3869 Bình hút dịch TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO 05/170000161/PCBPL-BYT CTY CP ARMEPHACO Còn hiệu lực
06/01/2021

3870 Bình hút dịch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1143/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TD HEALTHCARE Còn hiệu lực
20/07/2021