STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
3871 Bình hút dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 00206/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT Còn hiệu lực
15/08/2021

3872 Bình hút dịch TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3990-5 PL-TTDV CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH Còn hiệu lực
05/09/2021

3873 Bình hút dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0445/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT Còn hiệu lực
02/12/2021

3874 BÌNH HÚT DỊCH TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA NQ 22/2022/170000294/PCBMB-HCM Còn hiệu lực
04/08/2022

3875 Bình hút dịch TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO 90/170000161/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/04/2023

3876 Bình hút dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH FORICH 02-2023/PL/FORICH Còn hiệu lực
03/10/2023

3877 Bình hút dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH FORICH 03-2023/PL/FORICH Còn hiệu lực
06/10/2023

3878 Bình hút dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG LỘC 02/2024/PLTTBYT-HL Còn hiệu lực
17/01/2024

3879 Bình hút dịch 400ml TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG LỘC 03/2023/PLTTBYT-HL Còn hiệu lực
01/11/2023

3880 Bình hút dịch di động dùng trong phòng mổ áp lực cao dùng trong y tế High Suction Controller with 2ltr Receiver Jar TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO 178/170000161/PCBPL- BYT Còn hiệu lực
10/08/2023

3881 Bình hút dịch di động dùng trong phòng mổ áp lực thấp dùng trong y tế Low Suction Controller with 2ltr Receiver Jar TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO 178/170000161/PCBPL- BYT Còn hiệu lực
10/08/2023

3882 Bình hút dịch dùng trong y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES DHT007/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT Còn hiệu lực
23/06/2019

3883 Bình hút dịch gắn tường dùng trong y tế High Suction Controller with 2ltr Receiver Jar TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO 178/170000161/PCBPL- BYT Còn hiệu lực
10/08/2023

3884 Bình Hút dịch kèm dây dẫn và đầu lọc vi khuẩn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NHÂN PHÚC 02-2023/PLTBYT-NHANPHUC Còn hiệu lực
11/01/2024

3885 Bình hút dịch và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ A.S.T MEDI ASTMEDI/PL-A/TM Còn hiệu lực
13/10/2022

3886 Bình hút dịch vết thương (CLOSE WOUND SUCTION DRAINAGE UNIT WITH SPRING LOADED BELLOW - SURUVAC PRO) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẨN TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM 196/170000002/PCBPL - BYT Công ty TNHH Nhân Hiếu Còn hiệu lực
06/03/2020

3887 Bình hút dịch, nắp bình hút dịch và giá treo bình hút dịch TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 089-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TBYT HOÀNG LÊ Còn hiệu lực
05/07/2019

3888 Bình hút đàm nhớt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH 07/2024/PA-BPL Còn hiệu lực
19/04/2024

3889 Bình hút đờm nhớt TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BRAWN LABORATORIES LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 06-02/2023/PLTTBYT-BRAWN Còn hiệu lực
11/11/2023

3890 Bình hủy kim TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 378-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MEDITECH Còn hiệu lực
10/11/2020

3891 Bình khí chuẩn dùng theo máy xét nghiệm khí máu điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 02-Opti-PL/170000007/PCBPL-BYT Công ty TNHH DKSH Việt Nam Còn hiệu lực
30/06/2019

3892 Bình khí Oxy mini cầm tay TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 593.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH OXY BLUE Còn hiệu lực
02/11/2020

3893 Bình khí Oxy mini cầm tay TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 93.21/180000026/PCBPL-BYT CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH OXY BLUE Còn hiệu lực
17/04/2021

3894 Bình khí oxy mini cầm tay TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 391.21/180000026/PCBPL-BYT CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN VERITAS VIỆT NAM Còn hiệu lực
06/09/2021

3895 Bình Làm Ẩm TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 141-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Việt Tín Phát Còn hiệu lực
22/07/2019

3896 Bình làm ẩm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 287/190000021/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình Y tế Còn hiệu lực
14/10/2020

3897 Bình làm ẩm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1715/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/11/2020

3898 Bình làm ẩm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI VÀ ĐẦU TƯ PATCO 202103PL-PC/210000008/PCBPL-BYT Công ty cổ phần phân phối và đầu tư Patco Còn hiệu lực
06/08/2021

3899 Bình làm ẩm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 8321/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRIVINA Còn hiệu lực
17/08/2021

3900 Bình làm ẩm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 3532021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH Còn hiệu lực
18/08/2021