STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
3901 Bình làm ẩm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 8321/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRIVINA Còn hiệu lực
17/08/2021

3902 Bình làm ẩm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 3532021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH Còn hiệu lực
18/08/2021

3903 Bình làm ẩm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210864/ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED Còn hiệu lực
16/11/2021

3904 Bình làm ẩm TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4048-8 PL-TTDV Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Công nghệ Thành An Còn hiệu lực
29/12/2021

3905 Bình làm ẩm TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 91/170000166/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/05/2022

3906 Bình làm ẩm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM IDSHCM-54/210000016/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/08/2022

3907 Bình làm ẩm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH 16-HM/BEYOND Còn hiệu lực
30/08/2022

3908 Bình làm ẩm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN 01.10/KQPLB-SGM/2023 Còn hiệu lực
10/10/2023

3909 Bình làm ẩm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 14/2023/BPL-MTS Còn hiệu lực
16/10/2023

3910 Bình làm ẩm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1107/170000077/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/11/2023

3911 Bình làm ẩm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ INTET 2512/23/PLINTET Còn hiệu lực
28/12/2023

3912 Bình làm ẩm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI THÁI BÌNH DƯƠNG 10-2023/KQPL-TBD Còn hiệu lực
28/12/2023

3913 Bình làm ẩm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI THÁI BÌNH DƯƠNG 04-2024/KQPL-TBD Còn hiệu lực
05/02/2024

3914 Bình làm ẩm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI VÀ ĐẦU TƯ PATCO 19022024PL-PC/210000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/02/2024

3915 Bình làm ẩm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM GGM/KQPL-01 Đã thu hồi
24/08/2022

3916 Bình làm ẩm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ INTET 2512/23/PLINTET Đã thu hồi
28/12/2023

3917 Bình làm ẩm có thể tái sử dụng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM 55 - ASIA ACTUAL/2022 Còn hiệu lực
13/12/2022

3918 Bình làm ẩm DH-310 TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 78/170000166/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
31/08/2021

3919 Bình làm ẩm DH-320 TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 78/170000166/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
31/08/2021

3920 Bình làm ẩm dùng 1 lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1694/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN C.P.V Còn hiệu lực
06/09/2021

3921 Bình làm ẩm khí hô hấp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191388 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN Còn hiệu lực
26/12/2019

3922 Bình làm ẩm khí oxy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 74221CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT LONG Còn hiệu lực
27/09/2021

3923 Bình làm ấm khí thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0235/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT Còn hiệu lực
14/08/2021

3924 Bình làm ấm khí thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 00206/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT Còn hiệu lực
15/08/2021

3925 Bình làm ấm khí thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0445/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT Còn hiệu lực
02/12/2021

3926 Bình làm ẩm khí thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH C.P.V 001/2022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/01/2022

3927 Bình làm ẩm khí thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM PL0001.1-2022/170000021/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/09/2022

3928 Bình làm ẩm khí thở dùng lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1222/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN C.P.V Còn hiệu lực
30/07/2021

3929 BÌNH LÀM ẨM OXY TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 11/68-180002031/PCBA-HCM CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI Còn hiệu lực
04/07/2019

3930 Bình làm ẩm oxy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 100/HLM18/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI Còn hiệu lực
07/01/2020