STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
3931 Bình làm ẩm oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 77/170000166/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
26/08/2021

3932 Bình làm ẩm oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 80/170000166/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
01/09/2021

3933 Bình làm ẩm Oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0265/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA Còn hiệu lực
18/09/2021

3934 Bình làm ẩm oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA 0010.2022PL-TK/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/04/2022

3935 Bình làm ẩm Oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA 009.2022PL-TK/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/09/2022

3936 Bình làm ẩm oxy + lưu lượng kế TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 100/HLM18/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI Còn hiệu lực
07/01/2020

3937 Bình làm ẩm oxy + lưu lượng kế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 20/HLM21/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI Còn hiệu lực
06/08/2021

3938 Bình làm ẩm oxy Aquapak TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-147/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Y tế Việt Tiến Còn hiệu lực
26/09/2021

3939 Bình làm ẩm oxy AQUAPAK TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG LỘC 01/2023/PLTTBYT-HL Còn hiệu lực
06/01/2023

3940 Bình làm ẩm oxy Aquapak TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2018-047/170000052/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Lộc Đã thu hồi
28/06/2019

3941 Bình làm ẩm oxy Aquapak TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2018-048/170000052/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Lộc Đã thu hồi
28/06/2019

3942 Bình làm ẩm oxy Aquapak có nước tiệt trùng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-079/170000052/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Lộc Còn hiệu lực
11/05/2020

3943 Bình làm ẩm oxy bằng tay thể tích thấp dùng cho máy thở Intersurgical TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU Y TẾ VIỆT PL-VIMS/200000016/PCBPL_BYT CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU Y TẾ VIỆT Còn hiệu lực
19/10/2021

3944 Bình làm ẩm oxy các cỡ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 56/170000164/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/06/2022

3945 Bình làm ẩm oxy có nước tiệt trùng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-125/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
25/08/2021

3946 Bình làm ẩm oxy treo tường TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU Y TẾ VIỆT 04PL-VIMS/200000016/PCBPL_BYT Còn hiệu lực
03/11/2023

3947 Bình làm ẩm oxy treo tường chia sẵn mức nồng độ oxy Intersurgical TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU Y TẾ VIỆT PL-VIMS/200000016/PCBPL_BYT CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU Y TẾ VIỆT Còn hiệu lực
19/10/2021

3948 Bình làm ẩm oxy treo tường chia sẵn nồng đô oxy TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU Y TẾ VIỆT 04PL-VIMS/200000016/PCBPL_BYT Còn hiệu lực
03/11/2023

3949 Bình làm ẩm oxy treo tường Intersurgical TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU Y TẾ VIỆT PL-VIMS/200000016/PCBPL_BYT CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU Y TẾ VIỆT Còn hiệu lực
19/10/2021

3950 Bình làm ẩm SN-100 TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 78/170000166/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
31/08/2021

3951 Bình làm ẩm sử dụng nhiều lần TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI VÀ ĐẦU TƯ PATCO 202104PL-PC/210000008/PCBPL-BYT Công ty cổ phần phân phối và đầu tư Patco Còn hiệu lực
19/08/2021

3952 Bình làm ẩm tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU Y TẾ VIỆT 04PL-VIMS/200000016/PCBPL_BYT Còn hiệu lực
03/11/2023

3953 Bình làm ấm và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 18/MED0720 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/08/2020

3954 Bình làm ấm và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 01/MED0121 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
02/02/2021

3955 Bình làm ẩm điều chỉnh tay TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU Y TẾ VIỆT 04PL-VIMS/200000016/PCBPL_BYT Còn hiệu lực
03/11/2023

3956 Bình lọc ẩm tái sử dụng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200196 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH OXY ĐỒNG NAI Còn hiệu lực
15/04/2020

3957 Bình lọc có dây nối và khóa dây (dùng 1 lần) - SANGISET TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 034-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần đầu tư y tế Thiện Mỹ Còn hiệu lực
20/03/2021

3958 Bình lọc có dây nối và khóa dây (dùng 1 lần) – Medozon I-Set, 300ml TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 389-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Cao Khánh Thiện Còn hiệu lực
10/12/2020

3959 Bình nhựa đựng nước rửa mũi TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1633 Công ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Hải Nam Còn hiệu lực
29/12/2019

3960 Bình nước TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 681/170000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Fujifilm Việt Nam Còn hiệu lực
25/03/2021