STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
3961 Bình nước TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 627/170000001/PCBPL-BYT(2017) Công ty TNHH Fujifilm Việt Nam Còn hiệu lực
12/11/2021

3962 Bình nước TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 103/170000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/06/2022

3963 Bình nước dùng cho máy bơm khí CO2 TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 103/170000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/06/2022

3964 Bình nước dùng cho tủ nuôi cấy phôi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 40-2021/170000007/PCBPL-BYT Công ty TNHH DKSH Việt Nam Còn hiệu lực
24/12/2021

3965 Bình nước Geri, số lượng 12 hộp TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2914 CL PL Công Ty TNHH Thương Mại Và Dược Phẩm Sang Còn hiệu lực
20/12/2019

3966 Bình nước Geri, số lượng 12 hộp TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2090_CL-PL Văn Phòng Đại Diện Merck Export Gmbh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
22/12/2019

3967 Bình nước Geri, số lượng 12/hộp (Geri Water Bottle Qty 12/box) TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2914-1S21/08/2019 PL-TTDV Công ty TNHH Thương Mại và Dược Phẩm Sang Còn hiệu lực
11/06/2021

3968 Bình nuôi cấy tế bào TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CEMBIO 04.24/CEMBIO/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/01/2024

3969 Bình nuôi cấy tế bào TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CEMBIO 17.23/KHAINAM/PCBPL -BYT Đã thu hồi
28/07/2023

3970 Bình oxi tương thích từ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT 23/2022-TNT/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/01/2023

3971 Bình oxy (rỗng) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT TÂN 17-VT/2023/PLTTBYT Còn hiệu lực
06/11/2023

3972 Bình oxy và xe đẩy (Oxygen Gas Cylinder and cylinder cart) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2148/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH thương mại và công nghệ Hồng Phát Còn hiệu lực
01/04/2021

3973 Bình phản ứng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 06/SHV-RC-2020 Công ty TNHH Siemens Healthcare Còn hiệu lực
21/02/2020

3974 Bình phản ứng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH 08/2022/PLTTBYT-LT Còn hiệu lực
14/09/2022

3975 Bình phản ứng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 16/SHV-RC-2023 Còn hiệu lực
05/05/2023

3976 Bình phản ứng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH 08/2023/PLTTBYT-LT Còn hiệu lực
21/05/2023

3977 Bình phong TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2914A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/12/2022

3978 Bình phong 1 khúc (Bình phong y tế) TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO 01/2022/PL-CT130 Còn hiệu lực
11/03/2022

3979 Bình phong 2 khúc (Bình phong y tế) TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO 01/2022/PL-CT130 Còn hiệu lực
11/03/2022

3980 Bình phong 3 khúc (Bình phong y tế) TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO 01/2022/PL-CT130 Còn hiệu lực
11/03/2022

3981 Bình phong 4 khúc (Bình phong y tế) TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO 01/2022/PL-CT130 Còn hiệu lực
11/03/2022

3982 Bình phong y tế khung inox có bánh xe TTBYT Loại A HỢP TÁC XÃ CƠ KHÍ HỒNG HÀ 01/VBPL-HH Còn hiệu lực
05/05/2022

3983 Bình rỗng để đựng hóa chất H2O2 TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT - HÀN 240523/VKIC-PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/05/2023

3984 Bình rỗng để đựng hóa chất H2O2 TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT - HÀN 28022022/VKIC-PCBPL-BYT Đã thu hồi
28/02/2023

3985 Bình rửa mũi TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4097- 6 PL-TTDV Còn hiệu lực
28/01/2022

3986 Bình rửa mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 89/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚC VINH Đã thu hồi
04/03/2020

3987 Bình rửa mũi + dung dịch rửa mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 085-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH TMDV Y tế Định Giang Còn hiệu lực
28/10/2019

3988 Bình rửa mũi ENTCLEAR Nasal Wash Bottle TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HYPHENS PHARMA PTE.LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 072023/HYP-PL Còn hiệu lực
14/03/2023

3989 BÌNH RỬA MŨI KÈM GÓI MUỐI, VIÊN MUỐI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ 0075-APPL/ 170000091/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ Còn hiệu lực
02/03/2021

3990 Bình rửa mũi MEDCLEAN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 0033-XV/2018/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Diên Niên Còn hiệu lực
06/09/2019