STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
3991 Bình rửa mũi ưu trương 1,5% TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021593A/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ELAPHE Còn hiệu lực
23/11/2021

3992 Bình rửa mũi xoang kèm gói muối tinh tự pha 2,25 g Salinesea TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM MERACINE 014/2023/MERA-PL Còn hiệu lực
05/04/2023

3993 Bình rửa mũi xoang kèm gói muối tinh tự pha 2,25 g Salinesea TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM MERACINE 014/2022/GN-PL Đã thu hồi
23/08/2022

3994 Bình rửa mũi xoang kèm viên muối y tế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ 092021APPL/170000091/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ÍCH NHÂN Còn hiệu lực
19/08/2021

3995 Bình tam giác cổ mài, có nút thủy tinh TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 705.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TÀI PHÁT Còn hiệu lực
06/01/2021

3996 Bình tạo ẩm TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/1610/170000102/PCBPL-BYT/2018 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRIỆU KHANG Còn hiệu lực
05/06/2019

3997 Bình tạo ẩm TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/0808/170000102/PCBPL-BYT/2018 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRIỆU KHANG Còn hiệu lực
06/06/2019

3998 Bình tạo ẩm TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 089-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TBYT HOÀNG LÊ Còn hiệu lực
05/07/2019

3999 Bình tạo ẩm TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 128-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH TBYT Hoàng Lê Còn hiệu lực
09/10/2020

4000 Bình tạo ẩm TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 392-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TBYT HOÀNG LÊ Còn hiệu lực
10/12/2020

4001 Bình tạo ẩm TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 393-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TBYT HOÀNG LÊ Còn hiệu lực
10/12/2020

4002 Bình tạo ẩm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 55-PL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC Còn hiệu lực
27/09/2021

4003 Bình tạo ẩm dùng trong khí y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT KHẢI ANH 09012022/KQPL-BTA Còn hiệu lực
28/01/2022

4004 Bình tạo ẩm dùng trong khí y tế và Phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 406.2-ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Khải Anh Còn hiệu lực
22/09/2019

4005 Bình tạo ẩm khí oxy cho bệnh nhân thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 026-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang thiết bị y tế - Khoa học kỹ thuật Việt Tân Còn hiệu lực
10/10/2019

4006 Bình tạo ẩm khí oxy cho bệnh nhân thở 150ml (màu xanh lá, sử dụng nhiều lần) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 109/170000006/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/11/2022

4007 Bình tạo ẩm khí oxy cho bệnh nhân thở 200ml (màu xanh lá, sử dụng nhiều lần) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 109/170000006/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/11/2022

4008 Bình tạo ẩm máy giúp thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA 88/170000083/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Còn hiệu lực
31/12/2019

4009 Bình tạo ẩm máy giúp thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA 88/170000083/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Còn hiệu lực
31/12/2019

4010 Bình tạo ẩm oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191560 –ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ ĐĂNG BẢO Còn hiệu lực
23/12/2019

4011 Bình tạo ẩm, túi oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM 89/170000074/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/10/2023

4012 Bình thông phổi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 90/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHh trang thiết bị y tế Hoàng Kim Còn hiệu lực
06/10/2019

4013 Bình thu nhập sỏi dùng Giá đỡ vừa tán vừa hút TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2076/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG QUỐC TẾ Còn hiệu lực
23/12/2020

4014 Bình tia nhựa TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1281 PL-TTDV Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Hoa Xương Còn hiệu lực
29/08/2021

4015 Bình tích áp 1000l TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190895 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO HÙNG VƯƠNG Còn hiệu lực
25/09/2019

4016 Bình tích áp 900l TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190896 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO HÙNG VƯƠNG Còn hiệu lực
25/09/2019

4017 Bình trữ dịch PC TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190961 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ - CÔNG NGHỆ Y TẾ DHL Còn hiệu lực
23/09/2019

4018 Bình truyền hóa chất TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 938/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG Còn hiệu lực
06/12/2019

4019 Bình truyền hóa chất TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 938/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG Còn hiệu lực
06/12/2019

4020 Bình xịt khử khuẩn dạng bọt TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GETZ BROS & CO. (VIỆT NAM) 20220003PL/Getzbros Còn hiệu lực
26/07/2022