STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
4021 Bình phản ứng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH 08/2022/PLTTBYT-LT Còn hiệu lực
14/09/2022

4022 Bình phản ứng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 16/SHV-RC-2023 Còn hiệu lực
05/05/2023

4023 Bình phản ứng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH 08/2023/PLTTBYT-LT Còn hiệu lực
21/05/2023

4024 Bình phong TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2914A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/12/2022

4025 Bình phong 1 khúc (Bình phong y tế) TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO 01/2022/PL-CT130 Còn hiệu lực
11/03/2022

4026 Bình phong 2 khúc (Bình phong y tế) TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO 01/2022/PL-CT130 Còn hiệu lực
11/03/2022

4027 Bình phong 3 khúc (Bình phong y tế) TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO 01/2022/PL-CT130 Còn hiệu lực
11/03/2022

4028 Bình phong 4 khúc (Bình phong y tế) TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO 01/2022/PL-CT130 Còn hiệu lực
11/03/2022

4029 Bình phong y tế khung inox có bánh xe TTBYT Loại A HỢP TÁC XÃ CƠ KHÍ HỒNG HÀ 01/VBPL-HH Còn hiệu lực
05/05/2022

4030 Bình rỗng để đựng hóa chất H2O2 TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT - HÀN 240523/VKIC-PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/05/2023

4031 Bình rỗng để đựng hóa chất H2O2 TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT - HÀN 28022022/VKIC-PCBPL-BYT Đã thu hồi
28/02/2023

4032 Bình rửa mũi TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4097- 6 PL-TTDV Còn hiệu lực
28/01/2022

4033 Bình rửa mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 89/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚC VINH Đã thu hồi
04/03/2020

4034 Bình rửa mũi + dung dịch rửa mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 085-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH TMDV Y tế Định Giang Còn hiệu lực
28/10/2019

4035 Bình rửa mũi ENTCLEAR Nasal Wash Bottle TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HYPHENS PHARMA PTE.LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 072023/HYP-PL Còn hiệu lực
14/03/2023

4036 BÌNH RỬA MŨI KÈM GÓI MUỐI, VIÊN MUỐI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ 0075-APPL/ 170000091/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ Còn hiệu lực
02/03/2021

4037 Bình rửa mũi MEDCLEAN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 0033-XV/2018/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Diên Niên Còn hiệu lực
06/09/2019

4038 Bình rửa mũi ưu trương 1,5% TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021593A/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ELAPHE Còn hiệu lực
23/11/2021

4039 Bình rửa mũi xoang kèm gói muối tinh tự pha 2,25 g Salinesea TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM MERACINE 014/2023/MERA-PL Còn hiệu lực
05/04/2023

4040 Bình rửa mũi xoang kèm gói muối tinh tự pha 2,25 g Salinesea TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM MERACINE 014/2022/GN-PL Đã thu hồi
23/08/2022

4041 Bình rửa mũi xoang kèm viên muối y tế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ 092021APPL/170000091/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ÍCH NHÂN Còn hiệu lực
19/08/2021

4042 Bình tam giác cổ mài, có nút thủy tinh TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 705.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TÀI PHÁT Còn hiệu lực
06/01/2021

4043 Bình tạo ẩm TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/1610/170000102/PCBPL-BYT/2018 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRIỆU KHANG Còn hiệu lực
05/06/2019

4044 Bình tạo ẩm TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/0808/170000102/PCBPL-BYT/2018 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRIỆU KHANG Còn hiệu lực
06/06/2019

4045 Bình tạo ẩm TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 089-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TBYT HOÀNG LÊ Còn hiệu lực
05/07/2019

4046 Bình tạo ẩm TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 128-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH TBYT Hoàng Lê Còn hiệu lực
09/10/2020

4047 Bình tạo ẩm TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 392-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TBYT HOÀNG LÊ Còn hiệu lực
10/12/2020

4048 Bình tạo ẩm TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 393-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TBYT HOÀNG LÊ Còn hiệu lực
10/12/2020

4049 Bình tạo ẩm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 55-PL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC Còn hiệu lực
27/09/2021

4050 Bình tạo ẩm dùng trong khí y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT KHẢI ANH 09012022/KQPL-BTA Còn hiệu lực
28/01/2022