STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
4051 Bình tạo ẩm dùng trong khí y tế và Phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 406.2-ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Khải Anh Còn hiệu lực
22/09/2019

4052 Bình tạo ẩm khí oxy cho bệnh nhân thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 026-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang thiết bị y tế - Khoa học kỹ thuật Việt Tân Còn hiệu lực
10/10/2019

4053 Bình tạo ẩm khí oxy cho bệnh nhân thở 150ml (màu xanh lá, sử dụng nhiều lần) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 109/170000006/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/11/2022

4054 Bình tạo ẩm khí oxy cho bệnh nhân thở 200ml (màu xanh lá, sử dụng nhiều lần) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 109/170000006/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/11/2022

4055 Bình tạo ẩm máy giúp thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA 88/170000083/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Còn hiệu lực
31/12/2019

4056 Bình tạo ẩm máy giúp thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA 88/170000083/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Còn hiệu lực
31/12/2019

4057 Bình tạo ẩm oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191560 –ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ ĐĂNG BẢO Còn hiệu lực
23/12/2019

4058 Bình tạo ẩm, túi oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM 89/170000074/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/10/2023

4059 Bình thông phổi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 90/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHh trang thiết bị y tế Hoàng Kim Còn hiệu lực
06/10/2019

4060 Bình thu nhập sỏi dùng Giá đỡ vừa tán vừa hút TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2076/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG QUỐC TẾ Còn hiệu lực
23/12/2020

4061 Bình tia nhựa TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1281 PL-TTDV Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Hoa Xương Còn hiệu lực
29/08/2021

4062 Bình tích áp 1000l TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190895 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO HÙNG VƯƠNG Còn hiệu lực
25/09/2019

4063 Bình tích áp 900l TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190896 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO HÙNG VƯƠNG Còn hiệu lực
25/09/2019

4064 Bình trữ dịch PC TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190961 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ - CÔNG NGHỆ Y TẾ DHL Còn hiệu lực
23/09/2019

4065 Bình truyền hóa chất TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 938/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG Còn hiệu lực
06/12/2019

4066 Bình truyền hóa chất TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 938/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG Còn hiệu lực
06/12/2019

4067 Bình xịt khử khuẩn dạng bọt TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GETZ BROS & CO. (VIỆT NAM) 20220003PL/Getzbros Còn hiệu lực
26/07/2022

4068 Bình xịt khử khuẩn dạng bọt TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GETZ BROS & CO. (VIỆT NAM) 20220008PL/Getzbros Còn hiệu lực
08/09/2022

4069 Bình xịt làm sạch và khử khuẩn bề mặt trang thiết bị y tế TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181929 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ PT BIOMED Còn hiệu lực
14/11/2021

4070 Bình xịt làm sạch và khử khuẩn bề mặt trang thiết bị y tế TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181958 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ PT BIOMED Còn hiệu lực
22/11/2021

4071 Bình xịt làm sạch và khử khuẩn bề mặt trang thiết bị y tế TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181991 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ PT BIOMED Còn hiệu lực
06/12/2021

4072 Bình xịt mũi kháng virus VIRALEZE TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4048 PL-TTDV CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ NAM THANH Còn hiệu lực
18/11/2021

4073 Bình xịt mũi VIRALEZE TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4048 PL-TTDV CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ NAM THANH Còn hiệu lực
22/10/2021

4074 Bình điện dung (Tụ điện) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HFM 01PL/24-HFM Còn hiệu lực
25/03/2024

4075 Bình điện dung (phụ kiện của máy tán sỏi ngoài cơ thể) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HD 1741 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/05/2022

4076 Bình điện dung, điện cực, đĩa từ TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1741 PL-TTDV Còn hiệu lực
24/10/2022

4077 Bình định mức TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 705.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TÀI PHÁT Còn hiệu lực
06/01/2021

4078 Bình đựng dịch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1693/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/01/2022

4079 Bình đựng dịch Canister TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 279-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỨC MINH LONG Còn hiệu lực
30/09/2019

4080 Bình đựng dịch hút y tế dùng 1 lần TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH 05.03/2020-170000117/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH Còn hiệu lực
05/03/2020