STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
4081 Bình đựng thuốc thử TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 06/SHV-RC-2020 Công ty TNHH Siemens Healthcare Còn hiệu lực
21/02/2020

4082 Bình đựng thuốc thử TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 09 /SHV-RC-2020 Công ty TNHH Siemens Healthcare Còn hiệu lực
10/03/2020

4083 Bình đựng thuốc thử TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 184-01/SHV-RC-20 184-01/SHV-RC-20 Còn hiệu lực
03/09/2020

4084 Bình đựng thuốc thử TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 179-02/SHV-RC-2020 Công ty Cổ phần Thương Mại và Dịch vụ Y Tế T&C Còn hiệu lực
25/11/2020

4085 Bình đựng thuốc thử TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 414 /SHV-RC-2021 Công ty TNHH Siemens Healthcare Còn hiệu lực
25/11/2021

4086 Bình đựng thuốc thử TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 24/2022-SM/PĐ-PL Còn hiệu lực
11/05/2022

4087 Bình đựng thuốc thử TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 24/2022-SM/PĐ-PL Còn hiệu lực
11/05/2022

4088 Bình đựng thuốc thử TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 24/2022-SM/PĐ-PL Còn hiệu lực
11/05/2022

4089 Bình đựng thuốc thử TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH 08/2022/PLTTBYT-LT Còn hiệu lực
14/09/2022

4090 Bình đựng thuốc thử TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 15/SHV-RC-2023 Còn hiệu lực
05/05/2023

4091 Bình đựng thuốc thử TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 19/SHV-RC-2023 Còn hiệu lực
12/05/2023

4092 Bình đựng thuốc thử TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH 08/2023/PLTTBYT-LT Còn hiệu lực
21/05/2023

4093 Bình đựng thuốc thử TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH 08/2023/PLTTBYT-LT Còn hiệu lực
21/05/2023

4094 Bình đựng thuốc thử TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH 08/2023/PLTTBYT-LT Còn hiệu lực
21/05/2023

4095 Bio-Type Diluent II TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÔNG NAM Á SEA-AB-002 Công ty TNHH TMDV Thiết bị Đông Nam Á Còn hiệu lực
26/06/2019

4096 BioBlock nasal Spray TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 138-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Markku Vilho Jussila Còn hiệu lực
14/05/2021

4097 Biopsy pipette – Kim sinh thiết phôi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 231027/GPCN/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/10/2023

4098 Bioreactor Coating Solvent TTBYT Loại A VIỆN TẾ BÀO GỐC 66/CIPP-SCI Còn hiệu lực
17/08/2023

4099 Bioreactor EC Medium TTBYT Loại A VIỆN TẾ BÀO GỐC 66/CIPP-SCI Còn hiệu lực
17/08/2023

4100 Bioreactor Pure Water TTBYT Loại A VIỆN TẾ BÀO GỐC 66/CIPP-SCI Còn hiệu lực
17/08/2023

4101 BÌNH XỊT CHỐNG THẤM NƯỚC CHO TAI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MỸ PHẨM NHẬT MINH DƯƠNG 01/2022/PLTBYT-NMD Còn hiệu lực
29/03/2022

4102 Block nhiệt khô (Máy ủ mẫu phương pháp nhiệt khô) TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 345.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THIẾT BỊ Y TẾ TUẤN HÀ Đã thu hồi
17/07/2020

4103 Block-Out Resin TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020162/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG Còn hiệu lực
18/03/2020

4104 BLOOD GAS CONTROL - LEVEL 1 (BG CONTROL 1) TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3050 PL Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Y Tế Gs Đã thu hồi
12/12/2019

4105 BLOOD GAS CONTROL LEVEL 1 (BG CONTROL 1) TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3050 PL-TTDV Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Y Tế Gs Còn hiệu lực
23/12/2019

4106 Blood Glucose Meter (Máy đo đường huyết) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 99PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
14/11/2020

4107 Blood Glucose Meter Máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 40 PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
25/06/2019

4108 Blood Glucose Meter Máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 42PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty TNHH Avanta Diagnostics Còn hiệu lực
25/06/2019

4109 Blood Glucose Meter. Máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 85PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
27/05/2020

4110 Blood Glucose Monitoring System (Hệ thống kiểm soát đường huyết): Máy đo đường huyết, hóa chất sử dụng với máy đo đường huyết cá nhân, bút chích máu, kim chích máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 99PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
14/11/2020