STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
4111 Blood Glucose Monitoring System for self testing(Hệ thống kiểm soát đường huyết) bao gồm: Máy kiểm soát đường huyết, que thử đường huyết, bút chích máu, kim chích máu, dung dịch chứng dùng cho máy kiểm soát đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 07A/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/01/2024

4112 Blood Glucose Monitoring System Hệ thống kiểm soát đường huyết: Máy đo đường huyết, que thử đường huyết, bút chích máu, kim chích máu, dung dịch chứng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 85PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
27/05/2020

4113 Blood Glucose Monitoring System(s) Hệ thống kiểm soát đường huyết: Máy đo đường huyết, que thử đường huyết, bút chích máu, kim chích máu, dung dịch chứng và linh kiện thay thế (màn hình, bảng mạch PCB, đầu cảm ứng nhận que) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 40 PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
25/06/2019

4114 Blood Glucose Test Strips Que thử đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 42PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty TNHH Avanta Diagnostics Còn hiệu lực
25/06/2019

4115 Blood Glucose Test Strips Que thử đường huyết dùng cho máy đo đường huyết cá nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 40 PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
25/06/2019

4116 Blood Glucose Test Strips, Glucose Control Solution (Hóa chất sử dụng với máy đo đường huyết cá nhân) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 99PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
14/11/2020

4117 Blood Glucose Test Strips. Que thử đường huyết dùng cho máy đo đường huyết cá nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 85PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
27/05/2020

4118 BLUE WHALE nước rửa xoang mũi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 22/170000149/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế Dolexphar Còn hiệu lực
13/05/2020

4119 BMMSCCult TTBYT Loại A VIỆN TẾ BÀO GỐC 66/CIPP-SCI Còn hiệu lực
17/08/2023

4120 BMMSCCult Primary TTBYT Loại A VIỆN TẾ BÀO GỐC 66/CIPP-SCI Còn hiệu lực
17/08/2023

4121 Bộ dụng cụ chuyên dùng trong phẫu thuật để dẫn đường và lấy sinh thiết gồm: Kim chọc dẫn đường, Kim dẫn đường, Kim sinh thiết, Ống thông và Khay đựng dụng cụ sinh thiết TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2277/170000074/PCBPL CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Còn hiệu lực
04/01/2022

4122 Bộ gây tê ngoài màng cứng TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DSC VIỆT NAM 03/2022/DSC Còn hiệu lực
20/05/2022

4123 Bộ hút huyết khối TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018344 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI Y TẾ TÂM VIỆT Còn hiệu lực
29/07/2019

4124 Bộ IVD xét nghiệm định lượng carbamazepine TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 123/SHV-RC-2021 Công ty TNHH Siemens Healthcare Còn hiệu lực
26/07/2021

4125 Bộ IVD xét nghiệm định lượng CHOL TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH 07/2022/PLTTBYT-LT Còn hiệu lực
15/09/2022

4126 Bộ IVD xét nghiệm định lượng CHOL TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 38/SHV-RC-2023 Còn hiệu lực
06/06/2023

4127 Bộ IVD xét nghiệm định lượng CK TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 40/SHV-RC-2022 Còn hiệu lực
25/12/2022

4128 Bộ IVD xét nghiệm định lượng CRP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 34/SHV-RC-2022 Còn hiệu lực
25/12/2022

4129 Bộ IVD xét nghiệm định lượng digoxin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 183/SHV-RC-2021 Công ty TNHH Siemens Healthcare Đã thu hồi
20/08/2021

4130 Bộ IVD xét nghiệm định lượng LDL TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 29/SHV-RC-2022 Còn hiệu lực
19/12/2022

4131 Bộ khám và điều trị tai mũi họng gồm: TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 54521CN/190000014/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần IMPAC Còn hiệu lực
05/08/2021

4132 Bộ trang phục bảo hộ dùng trong y tế Darvin TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 158.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY ĐỨC ANH Còn hiệu lực
04/06/2020

4133 Bộ xét nghiệm định lượng LDL- Cholesterol (LDLC) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-199/170000033/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/09/2021

4134 BỘ ĐỒ BẢO HỘ Y TẾ TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/2005/MERAT-2020 CÔNG TY TNHH DADA CONCEPT Còn hiệu lực
23/05/2020

4135 Bo + chuông điện tim 6 cái TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 29/HLM/1017/170000150/PCBPL-BYT BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ Đã thu hồi
26/07/2019

4136 Bộ 2 kẹp kelly 5 inch mũi thẳng và mũi cong có khóa-2pc Fishing Set (5'' straight) & Curved Hemostat Forceps (locking clamps) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 952/180000028/ PCBPL-BYT Trường Đại Học Duy Tân Còn hiệu lực
12/12/2019

4137 Bộ 2 kẹp phẫu tích không mấu 6 inch và 8 inch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 952/180000028/ PCBPL-BYT Trường Đại Học Duy Tân Còn hiệu lực
12/12/2019

4138 Bộ 3 kẹp phẫu tích có mấu 12 cm-3 PCs 12cm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 952/180000028/ PCBPL-BYT Trường Đại Học Duy Tân Còn hiệu lực
12/12/2019

4139 Bộ 3 khay hình hạt đậu thép không gỉ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 952/180000028/ PCBPL-BYT Trường Đại Học Duy Tân Còn hiệu lực
12/12/2019

4140 Bộ 3 mỏ vịt khám phụ khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 952/180000028/ PCBPL-BYT Trường Đại Học Duy Tân Còn hiệu lực
12/12/2019