STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
4141 Bộ 5 kim luồn đăt catheter tĩnh mạch cỡ 14G TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 952/180000028/ PCBPL-BYT Trường Đại Học Duy Tân Còn hiệu lực
12/12/2019

4142 Bộ ambu bóng bóp cấp cứu sử dụng 1 lần TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 0421/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ETT Còn hiệu lực
27/05/2021

4143 Bộ ambu bóp bóng cấp cứu sử dụng nhiều lần TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 432.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ETT Còn hiệu lực
07/09/2020

4144 Bộ ambu bóp bóng cấp cứu sử dụng một lần TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 562.20/180000026/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần ETT Còn hiệu lực
12/10/2020

4145 Bộ áo chì cơ động dùng trong phòng mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 198/170000025/PCBPL-BYT VPĐD. BIOTRONIK Asia Pacific PTE. LTD., tại TP. HCM Còn hiệu lực
26/06/2019

4146 Bộ áo choàng bảo hộ phòng dịch TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 3321/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MB REGENTOX VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/07/2021

4147 Bộ áo choàng phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020571A/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/05/2023

4148 Bộ áo choàng phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG DƯƠNG 41/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
21/06/2023

4149 Bộ áo choàng phòng, chống dịch TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 245.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIM ĐỨC Còn hiệu lực
24/06/2020

4150 Bộ áo choàng phòng, chống dịch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021285A/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ SHB HÀ NỘI Còn hiệu lực
03/08/2021

4151 Bộ áo phẫu thuật TTBYT Loại A TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO 381/170000051/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/06/2022

4152 Bộ áo quần bảo hộ y tế TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 310.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH HANSOL CANOPY Còn hiệu lực
18/08/2021

4153 Bộ áo yếm chắn tia (Bộ áo váy chì chắn tia dùng trong y tế) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0142/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/06/2021

4154 Bộ áo yếm chắn tia (Bộ áo váy chì chắn tia dùng trong y tế) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 00142/200000039/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Dịch Vụ Phát Triển Kỹ Thuật Và Thương Mại Việt Nam Còn hiệu lực
27/07/2021

4155 Bộ áo yếm chắn tia (Bộ áo váy chì chắn tia dùng trong y tế) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 00142/200000039/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Dịch Vụ Phát Triển Kỹ Thuật Và Thương Mại Việt Nam Còn hiệu lực
27/07/2021

4156 Bộ áp xạ cổ tử cung TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019554/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ Y TẾ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SAO KIM Còn hiệu lực
10/12/2019

4157 Bộ áp xạ dùng trong điều trị ung thư bề mặt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ELEKTA ELT/PL-30 Còn hiệu lực
22/01/2024

4158 Bộ áp xạ dùng trong điều trị ung thư cổ tử cung và nội mạc tử cung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ELEKTA ELT/PL-24 Còn hiệu lực
22/01/2024

4159 Bộ áp xạ dùng trong điều trị ung thư cổ tử cung và nội mạc tử cung. TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ELEKTA ELT-PL-20 Còn hiệu lực
06/09/2023

4160 Bộ áp xạ dùng trong điều trị ung thư cổ tử cung và nội mạc tử cung. TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ELEKTA ELT/PL-20. Còn hiệu lực
11/09/2023

4161 Bộ áp xạ dùng trong điều trị ung thư mũi họng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ELEKTA ELT/PL-29 Còn hiệu lực
22/01/2024

4162 Bộ áp xạ dùng trong điều trị ung thư phổi và các lumen khác TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ELEKTA ELT/PL-28 Còn hiệu lực
22/01/2024

4163 Bộ áp xạ dùng trong điều trị ung thư phụ khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ELEKTA ELT/PL-31 Còn hiệu lực
22/01/2024

4164 Bộ áp xạ dùng trong điều trị ung thư phụ khoa và trực tràng. TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ELEKTA ELT-PL-21 Còn hiệu lực
06/09/2023

4165 Bộ áp xạ dùng trong điều trị ung thư phụ khoa và trực tràng. TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ELEKTA ELT/PL-21. Còn hiệu lực
11/09/2023

4166 Bộ áp xạ dùng trong điều trị ung thư thực quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ELEKTA ELT/PL-27 Còn hiệu lực
22/01/2024

4167 Bộ áp xạ dùng trong điều trị ung thư tuyến tiền liệt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ELEKTA ELT/PL-26 Còn hiệu lực
22/01/2024

4168 Bộ áp xạ dùng trong điều trị ung thư vú TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ELEKTA ELT/PL-25 Còn hiệu lực
22/01/2024

4169 bộ bàn +ghế khám điều trị tai mũi họng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 05/2020/CV-VQ CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC Còn hiệu lực
30/09/2020

4170 Bộ bàn chải chăm sóc răng miệng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU Y TẾ VIỆT 04PL-VIMS/200000016/PCBPL_BYT Còn hiệu lực
03/11/2023