STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
4231 Bộ bình chứa dịch 500 ml có gel TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 545/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/10/2022

4232 Bộ bình chứa dịch vết thương TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M- PL-064-2021 CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/12/2021

4233 Bộ bình chứa dịch vết thương 300mL dùng cho hệ thống trị liệu vết thương bằng áp lực âm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M- PL-059-2021 CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/12/2021

4234 Bộ bình dẫn lưu vết thương - Wound Drainage Reservoir TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 73/170000149/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ADK Còn hiệu lực
15/06/2021

4235 Bộ bình làm ẩm Aquapak 340ml, có co nối 040 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2019-058/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật và Dịch vụ THỐNG NHẤT Còn hiệu lực
30/06/2019

4236 Bộ bình làm ẩm Aquapak 340ml, có co nối 400040 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-007/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật và Dịch vụ THỐNG NHẤT Còn hiệu lực
05/02/2021

4237 Bộ bình làm ẩm và dây thở TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 18521/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM Còn hiệu lực
17/11/2021

4238 Bộ bình làm ẩm và dây thở TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 18521/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM Còn hiệu lực
17/11/2021

4239 Bộ bình làm ẩm và dây thở có kiểm soát nhiệt độ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM 12- ASIA ACTUAL/2022 Còn hiệu lực
06/04/2022

4240 Bộ bình ống dẫn lưu silicone dùng trong phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 11/170000149/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần ADK Còn hiệu lực
15/08/2019

4241 Bộ bình ống dẫn lưu silicone dùng trong phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 48/170000149/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ADK Còn hiệu lực
27/10/2020

4242 Bộ bình rửa mũi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 87821CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - XUẤT NHẬP KHẨU VINH PHÁT Còn hiệu lực
15/11/2021

4243 Bộ bộ dụng cụ mở khí quản (Phụ lục 1 đính kèm) TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3728 PL-TTDV Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Y Việt Còn hiệu lực
26/03/2021

4244 Bộ bộ dụng cụ đặt nội khí quản (Phụ lục 1 đính kèm TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3727PL-TTDV Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Y Việt Còn hiệu lực
26/03/2021

4245 Bộ bơm áp lực cao TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 04200917 Công ty cổ phần Công nghệ Kỹ thuật và THiết bị Y tế Hải Âu Còn hiệu lực
13/08/2019

4246 Bộ bơm áp lực cao TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BÁCH MEDICAL 003/2023/BM-PL Còn hiệu lực
17/08/2023

4247 Bộ bơm áp lực cao dùng trong can thiệp tim mạch TBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 66/2023/KQPL-USM Còn hiệu lực
25/09/2023

4248 Bộ bơm áp lực có đồng hồ đo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2024/01/08 Còn hiệu lực
18/01/2024

4249 Bộ bơm áp lực có đồng hồ đo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2024/01/09 Còn hiệu lực
18/01/2024

4250 Bộ bơm áp lực dùng trong can thiệp tim mạch TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 492/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/11/2022

4251 Bộ bơm áp lực đẩy xi măng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 703.1 - ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN PHƯƠNG PHÁT Còn hiệu lực
27/11/2020

4252 Bộ bơm áp lực đẩy xi măng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HẢI ÂU 2502/2022-CV/HA Còn hiệu lực
01/03/2022

4253 Bộ bơm áp lực đẩy xi măng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP AN PHÚ MỸ 004/PL-APM Còn hiệu lực
22/08/2023

4254 Bộ bơm áp lực đẩy xi măng có bóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200191 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HQ HÀ NỘI Còn hiệu lực
20/04/2020

4255 Bộ bơm áp lực đẩy xi măng kèm bộ trộn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 001/24/TKM-MEDV Còn hiệu lực
22/02/2024

4256 Bộ bơm áp lực đẩy xi măng và Đồng hồ đo áp lực TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 824-ĐP/18000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/05/2023

4257 Bộ bơm bóng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 068 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
18/07/2019

4258 Bộ bơm bóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 052-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ BÌNH TÂM Còn hiệu lực
20/08/2019

4259 Bộ bơm bóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 462/MED0818/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/10/2019

4260 Bộ bơm bóng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 225/170000006/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Hợp Nhất Còn hiệu lực
29/10/2019