STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
4261 Bộ bơm bóng TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 554 PL-TTDV Công ty Cổ phần Trang Thiết bị Y tế Đức Tín Còn hiệu lực
27/11/2019

4262 Bộ bơm bóng TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1721 PL - TTDV Công ty Cổ phần Trang Thiết bị Y tế Đức Tín Còn hiệu lực
27/11/2019

4263 Bộ bơm bóng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 29/190000031/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Olympus Việt Nam Còn hiệu lực
28/11/2019

4264 Bộ bơm bóng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 076 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
09/12/2019

4265 Bộ bơm bóng TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2206PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG MINH Còn hiệu lực
10/03/2020

4266 Bộ bơm bóng TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181267 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN Còn hiệu lực
12/09/2020

4267 Bộ bơm bóng TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3463 PL-TTDV CÔNG TY TNHH TOÀN ÁNH Còn hiệu lực
11/11/2020

4268 Bộ bơm bóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1563/170000077/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/08/2022

4269 Bộ bơm bóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN 01-2023/PL-PT Còn hiệu lực
09/02/2023

4270 Bộ bơm bóng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN 14-2023/BPL-ĐT Còn hiệu lực
28/04/2023

4271 Bộ bơm bóng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN 19-2023/BPL-ĐT Còn hiệu lực
22/09/2023

4272 Bộ bơm bóng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20181308 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/10/2023

4273 Bộ bơm bóng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ BẢO TÂM 220003121PLTTBYT/CALADRIUS Còn hiệu lực
09/11/2023

4274 Bộ bơm bóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ BÌNH TÂM 02/KQPL-BT/2023 Còn hiệu lực
16/11/2023

4275 Bộ bơm bóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ BÌNH TÂM 02/KQPL-BT/2023 Còn hiệu lực
16/11/2023

4276 Bộ bơm bóng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 0081-TT/170000132/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/11/2023

4277 Bộ bơm bóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ PTV 01/2023/PLTTBYT-PTV Còn hiệu lực
15/12/2023

4278 Bộ bơm bóng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BV & D GROUP 01/KQPLTTBYT-BT/2023 Còn hiệu lực
31/01/2024

4279 Bộ bơm bóng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN 03-2024/BPL-ĐT Còn hiệu lực
12/03/2024

4280 Bộ bơm bóng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN 19-2024/BPL-ĐT Còn hiệu lực
12/03/2024

4281 Bộ bơm bóng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN 21-2024/BPL-ĐT Còn hiệu lực
12/03/2024

4282 Bộ bơm bóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ SÁNG TÂM 002-APT/PCBPL-TL Còn hiệu lực
12/04/2024

4283 Bộ bơm bóng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 076 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Đã thu hồi
30/09/2019

4284 Bộ bơm bóng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 076 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Đã thu hồi
09/12/2019

4285 Bộ bơm bóng áp lực cao TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 038 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
12/08/2019

4286 Bộ bơm bóng áp lực cao TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018568 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT SING Còn hiệu lực
24/10/2019

4287 Bộ bơm bóng áp lực cao TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 199/MED0819 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/02/2020

4288 Bộ bơm bóng áp lực cao TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181474 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - SING MEDICAL Còn hiệu lực
26/01/2021

4289 Bộ bơm bóng áp lực cao TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/09/360 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/09/2021

4290 Bộ bơm bóng áp lực cao TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 89/MED0518 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/10/2021