STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
4291 Bộ bơm bóng áp lực cao TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ATN 04042022/ FLUTE Còn hiệu lực
06/04/2022

4292 Bộ bơm bóng áp lực cao TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ THÁI SƠN 2022/07/05/CBPL-TS Còn hiệu lực
21/07/2022

4293 Bộ bơm bóng áp lực cao TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT HKT VIỆT NAM 2022004/HKT/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/11/2022

4294 Bộ bơm bóng áp lực cao TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HOÀNG HUY PHÁT 07122022 Còn hiệu lực
09/12/2022

4295 Bộ bơm bóng áp lực cao TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HOÀNG HUY PHÁT 12122022/KQPL-HHP Còn hiệu lực
12/12/2022

4296 Bộ bơm bóng áp lực cao TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HOÀNG HUY PHÁT 01/09/2022-VBBH-HHP Còn hiệu lực
09/01/2023

4297 Bộ bơm bóng áp lực cao TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HOÀNG HUY PHÁT 01/19122022/KQPL-HHP Còn hiệu lực
20/12/2022

4298 Bộ bơm bóng áp lực cao TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HỢP NHẤT 190723-2/HN-CBPL Còn hiệu lực
19/07/2023

4299 Bộ bơm bóng áp lực cao TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HỢP NHẤT 040823-3/CBPL-HN Còn hiệu lực
04/08/2023

4300 Bộ bơm bóng áp lực cao TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2023/07/62 Còn hiệu lực
09/08/2023

4301 Bộ bơm bóng áp lực cao TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HOÀNG HUY PHÁT 1611/CBPL-HHP Còn hiệu lực
18/11/2023

4302 Bộ bơm bóng áp lực cao TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ HỢP LỰC 2023-11/HL-PCBPL/Bộ bơm bóng Còn hiệu lực
11/12/2023

4303 Bộ bơm bóng áp lực cao TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ PTV 03/2023/PLTTBYT-PTV Còn hiệu lực
25/12/2023

4304 Bộ bơm bóng áp lực cao TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 038 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Đã thu hồi
11/07/2019

4305 Bộ bơm bóng áp lực cao TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 030 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Đã thu hồi
23/07/2019

4306 Bộ bơm bóng áp lực cao TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 89/MED0518/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
01/10/2019

4307 Bộ bơm bóng áp lực cao dùng trong can thiệp mạch máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM IDSHCM-18/210000016/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/08/2022

4308 Bộ bơm bóng áp lực cao loại một nòng và hai nòng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 01260218 Công ty TNHH MTV CVS MEDICAL Còn hiệu lực
03/09/2019

4309 Bộ bơm bóng áp lực dùng trong can thiệp mạch máu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG ANH TA/01-2023-CB Còn hiệu lực
26/01/2024

4310 Bộ bơm bóng can thiệp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 90/MED1218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/10/2019

4311 Bộ bơm bóng can thiệp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 468/170000077/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/03/2021

4312 Bộ bơm bóng can thiệp tim mạch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TM DVKT XNK HUY HOÀNG 10/2022/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
01/06/2022

4313 Bộ bơm bóng can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN 02-2023/BPL-ĐT Còn hiệu lực
01/03/2023

4314 Bộ bơm bóng can thiệp tim mạch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TM DVKT XNK HUY HOÀNG 19/2023/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
02/06/2023

4315 Bộ bơm bóng can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN 12-2024/BPL-ĐT Còn hiệu lực
12/03/2024

4316 Bộ bơm bóng can thiệp tim mạch TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN 24-2024/BPL-ĐT Còn hiệu lực
15/03/2024

4317 Bộ bơm bóng can thiệp tim mạch TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN 28-2024/BPL-ĐT Còn hiệu lực
20/05/2024

4318 Bộ bơm bóng can thiệp tim mạch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TM DVKT XNK HUY HOÀNG 39/2023/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
23/05/2024

4319 Bộ bơm bóng can thiệp tim mạch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TM DVKT XNK HUY HOÀNG 08/2022/PLTTBYT-HH Đã thu hồi
01/06/2022

4320 Bộ bơm bóng cho nội soi ruột non TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1834/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Olympus Việt Nam Còn hiệu lực
03/11/2019