STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
4321 Bộ bơm bóng có kết nối chữ y TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẠNH NGUYÊN 01012022/HN-MEDKBBB Còn hiệu lực
15/06/2022

4322 Bộ bơm bóng InTracTM Endoflator TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020194/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ BƯỚC TIẾN MỚI Còn hiệu lực
19/05/2020

4323 Bộ bơm bóng kèm phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG HIẾU 03/2023/TH-PL Còn hiệu lực
16/09/2023

4324 Bộ bơm bóng nội khí quản TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 022 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
10/07/2019

4325 Bộ bơm bóng nong TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM 00523/PCBPL-OVN Còn hiệu lực
04/09/2023

4326 Bộ bơm bóng nong TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MINH LONG VDK03-ML23/PLTTBYT Còn hiệu lực
11/10/2023

4327 Bộ bơm bóng nong mạch TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG 0002/190000029/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Còn hiệu lực
17/12/2019

4328 Bộ bơm bóng nong mạch TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG 0031/190000029/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Còn hiệu lực
04/11/2020

4329 Bộ bơm bóng nong mạch máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 131/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Còn hiệu lực
06/07/2020

4330 Bộ bơm bóng nong mạch máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 131/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Còn hiệu lực
06/07/2020

4331 Bộ bơm bóng nong mạch máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 131/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Còn hiệu lực
06/07/2020

4332 Bộ bơm bóng nong mạch máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 131/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Còn hiệu lực
06/07/2020

4333 Bộ bơm bóng nong mạch máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 131/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Còn hiệu lực
06/07/2020

4334 Bộ bơm bóng nong mạch máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HÀ THÀNH 01-2024/PL-Basix/HT Còn hiệu lực
01/03/2024

4335 Bộ bơm bóng nong mạch máu (Inflation Device) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI IDSHCM51-VT/170000063/PCBPL-BYT Công ty TNHH IDS Medical Systems Việt Nam Còn hiệu lực
11/06/2020

4336 Bộ bơm bóng nong mạch máu và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 848/2021/180000028/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/09/2022

4337 Bộ bơm bóng nong mạch máu và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HÀ THÀNH 16092022/PL-HT- Basix Còn hiệu lực
03/11/2022

4338 Bộ bơm bóng nong mạch máu và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HÀ THÀNH 12092022/PL-HT-BasixTOUCH Còn hiệu lực
05/02/2024

4339 Bộ bơm bóng nong thân cột sống có bóng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ QUỐC TẾ Á CHÂU 04/2022/KQPL-AC Còn hiệu lực
19/10/2022

4340 Bộ bơm bóng nong thân cột sống có bóng Carlon Kyphoplasty System TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 177/2020/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật Y tế IQ Còn hiệu lực
20/07/2020

4341 Bộ bơm bóng nong thân cột sống có bóng Carlon Kyphoplasty System TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 13/2021/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Trang thiết bị y tế Quốc tế Á Châu Còn hiệu lực
17/02/2021

4342 Bộ bơm bóng nong thân cột sống có bóng Carlon Kyphoplasty System TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 222/2020/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Trang thiết bị y tế Quốc tế Á Châu Đã thu hồi
28/08/2020

4343 Bộ bơm bóng nong thân cột sống có bóng Carlon Kyphoplasty System TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 06/2021/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Trang thiết bị y tế Quốc tế Á Châu Đã thu hồi
30/01/2021

4344 Bộ bơm cản quang TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ THÁI SƠN 2024.01.26/PL-TS Còn hiệu lực
26/01/2024

4345 Bộ bơm cản quang TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ THÁI SƠN 2022/07/04/CBPL-TS Đã thu hồi
21/07/2022

4346 Bộ bơm dầu silicone có xy lanh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN 208-1/2020/PL/PX-BK CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO KHANH Đã thu hồi
08/02/2020

4347 Bộ bơm dầu silicone có xy lanh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN 210-3/2020/PL/PX-BK CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO KHANH Đã thu hồi
10/02/2020

4348 BỘ BƠM HƠI BẰNG TAY TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 20/RWVN0424 Còn hiệu lực
13/05/2024

4349 Bộ bơm hút áp lực âm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 002 PL-PQ/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG Còn hiệu lực
10/02/2020

4350 Bộ bơm hút áp lực âm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 002 PL-PQ/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG Đã thu hồi
19/08/2019