STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
4351 Bộ bơm hút tiền liệt tuyến TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210072 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ AMB Còn hiệu lực
05/02/2021

4352 Bộ bơm nước rửa vết thương trong phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GEMS 0606/GEMS-2022 Còn hiệu lực
06/06/2022

4353 Bộ bơm rửa vết thương trong phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ MINH ĐỨC 2103/2022/CV-MĐ Còn hiệu lực
22/03/2022

4354 Bộ bơm thân đốt sống có bóng nong TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021162/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BMS Còn hiệu lực
19/05/2021

4355 Bộ bơm thân đốt sống có bóng nong TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021153/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BMS Còn hiệu lực
19/05/2021

4356 Bộ bơm thân đốt sống có bóng nong TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ B.M.S 01/BMS-IMD/2023 Còn hiệu lực
14/07/2023

4357 Bộ bơm tích hợp đồng hồ đo áp lực TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD20-00037-CBPL-CK CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG Còn hiệu lực
21/07/2020

4358 Bộ bơm tiêm 200ml kèm dây truyền TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ Y KHOA 3P 090123.4/3P/BPL Còn hiệu lực
31/01/2023

4359 Bộ bơm tiêm 65ml kèm dây truyền TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ Y KHOA 3P 090123.3/3P/BPL Còn hiệu lực
31/01/2023

4360 Bộ bơm tiêm áp lực cao dùng 1 lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ QUANG TRUNG 240000963/PCBB-HN Còn hiệu lực
08/05/2024

4361 Bộ bơm tiêm áp lực cao dùng 1 lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ QUANG TRUNG 240001154/PCBB-HN Còn hiệu lực
23/05/2024

4362 Bộ bơm tiêm dùng 1 lần sử dụng cho máy bơm tiêm điện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC ĐỨC CHI 0520-VTTH/170000095/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC ĐỨC CHI Còn hiệu lực
27/05/2020

4363 Bộ bơm tiêm dùng 1 lần sử dụng cho máy bơm tiêm điện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC ĐỨC CHI 0820DC-VTTH/170000095/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ Thuật Thương Mại Đường Việt Còn hiệu lực
24/09/2020

4364 Bộ bơm tiêm dùng 1 lần sử dụng cho máy bơm tiêm điện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC ĐỨC CHI 0320DC-VTTH/170000095/PCBPL-BYT Công ty TNHH Công nghệ Y học Đức Chi Đã thu hồi
26/10/2020

4365 Bộ bơm tiêm dùng 1 lần sử dụng cho máy bơm tiêm điện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC ĐỨC CHI 1120-DC-VL/170000095/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Thương mại Đường Việt Đã thu hồi
23/11/2020

4366 Bộ bơm tiêm dùng 1 lần sử dụng cho máy bơm tiêm điện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC ĐỨC CHI 1020-DC-VL/170000095/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Thương mại Đường Việt Đã thu hồi
23/11/2020

4367 Bộ bơm tiêm dùng 1 lần sử dụng cho máy bơm tiêm điện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC ĐỨC CHI 0121-DC-VL/170000095/PCBPL-BYT Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Số Hà Nội Đã thu hồi
03/02/2021

4368 Bộ bơm tiêm sử dụng 1 lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN 230001688/PCBB-HN Còn hiệu lực
22/04/2024

4369 Bộ bơm tiêm sử dụng 1 lần dùng cho máy bơm tiêm điện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC ĐỨC CHI SYR-BOON-DC/170000095/PCBPL-BYT Công ty TNHH Công nghệ Y học Đức Chi Còn hiệu lực
28/10/2021

4370 Bộ bơm tiêm sử dụng 1 lần dùng cho máy bơm tiêm điện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC ĐỨC CHI PAHSCO-SYR-VL/170000095/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/07/2022

4371 Bộ bơm tiêm sử dụng 1 lần dùng cho máy bơm tiêm điện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC ĐỨC CHI COEUR-SYR-VL/170000095/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/07/2022

4372 Bộ bơm tiêm sử dụng 1 lần dùng cho máy bơm tiêm điện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG VIỆT 02-23/VL-BROSMED-SYR Còn hiệu lực
25/02/2023

4373 Bộ bơm tiêm sử dụng 1 lần dùng cho máy bơm tiêm điện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN 220003411/PCBB-HN Còn hiệu lực
13/03/2023

4374 Bộ bơm tiêm sử dụng 1 lần dùng cho máy bơm tiêm điện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC ĐỨC CHI 0623DC-BOON/SYRINGE-CBPL Còn hiệu lực
09/06/2023

4375 Bộ bơm tiêm sử dụng 1 lần dùng cho máy bơm tiêm điện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG VIỆT 130122/VL-PL-VTTH Đã thu hồi
08/02/2023

4376 Bộ bơm và trộn xi măng đốt sống TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI 002/TKM/0320 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Tràng Thi Còn hiệu lực
06/04/2020

4377 Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống có bóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MKMED VIỆT NAM 01/PL- MKMED Còn hiệu lực
03/03/2022

4378 Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống không bóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MKMED VIỆT NAM 01/PL-MKMED Còn hiệu lực
03/03/2022

4379 Bộ bơm xi măng có bóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1292/170000077/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HTP VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/05/2021

4380 Bộ bơm xi măng có bóng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HẢI ÂU 1506/2022/CV-HA Còn hiệu lực
18/06/2022