STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
4381 Bộ bơm xi măng có bóng loại 1 bóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP AN PHÚ MỸ 002/PL-APM Còn hiệu lực
14/08/2023

4382 Bộ bơm xi măng có bóng, không bóng; Kim chọc, bóng nong, mũi khoan, kim sinh thiết TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 0452021- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/08/2023

4383 Bộ bơm xi măng cột sống TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021072/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TUẤN NGỌC MINH Còn hiệu lực
16/03/2021

4384 Bộ bơm xi măng cột sống TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ VỊNH PHÁT 2102/2022-CV/VP Còn hiệu lực
02/03/2022

4385 Bộ bơm xi măng cột sống TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI 45/200000046/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/02/2022

4386 Bộ bơm xi măng cột sống TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI 45/200000046/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/02/2022

4387 Bộ bơm xi măng cột sống TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI 45/200000046/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/02/2022

4388 Bộ bơm xi măng cột sống TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI 45/200000046/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/02/2022

4389 Bộ bơm xi măng cột sống TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ VỊNH PHÁT 2104/2022-VP/CV Còn hiệu lực
21/04/2022

4390 Bộ bơm xi măng cột sống TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ VỊNH PHÁT 214/2022-VP/CV Còn hiệu lực
21/04/2022

4391 Bộ bơm xi măng cột sống TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ VỊNH PHÁT 0605/2022/CV-VP Còn hiệu lực
06/05/2022

4392 Bộ bơm xi măng cột sống TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ VỊNH PHÁT 605/2022/CV-VP Còn hiệu lực
06/05/2022

4393 Bộ bơm xi măng cột sống TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG MAI 0908/VBPL-HM/2023 Còn hiệu lực
09/08/2023

4394 Bộ bơm xi măng cột sống TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ VỊNH PHÁT 290524/Orthotech/CVPL-VP Còn hiệu lực
30/05/2024

4395 Bộ bơm xi măng cột sống các loại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 169/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT VÀ THIÊT BỊ Y TẾ HẢI ÂU Còn hiệu lực
24/12/2020

4396 Bộ bơm xi măng cột sống các loại TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HẢI ÂU 23214/CV-HA Còn hiệu lực
21/04/2023

4397 Bộ bơm xi măng cột sống các loại TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG MAI 15062023/Tsunami/CVPL-HM Còn hiệu lực
26/06/2023

4398 Bộ bơm xi măng cột sống và hệ thống đốt radio bằng sóng cao tần TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG MAI 1201/VBPL-HM/2024 Còn hiệu lực
18/01/2024

4399 Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HÀ ANH 08/2022/HAANH-PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/05/2022

4400 Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TUẤN NGỌC MINH 009/PL/TNM/2022 Còn hiệu lực
25/05/2022

4401 Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ QUỐC TẾ Á CHÂU 01/2024/KQPL-AC Còn hiệu lực
03/01/2024

4402 Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HÀ ANH 08/2022/HA-PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/01/2024

4403 Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HÀ ANH 025/2023/HA-PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/01/2024

4404 Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HÀ ANH 024/2023/HA-PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/01/2024

4405 Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ QUỐC TẾ Á CHÂU 02/2024/KQPL-AC Còn hiệu lực
25/01/2024

4406 Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ QUỐC TẾ Á CHÂU 03/2024/KQPL-AC Còn hiệu lực
25/01/2024

4407 Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HÀ ANH 08/2022/HAANH-PCBPL-BYT Đã thu hồi
10/05/2022

4408 Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống các loại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 444/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HẢI ÂU Còn hiệu lực
12/06/2020

4409 Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống các loại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1403/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ VỊNH PHÁT Còn hiệu lực
09/10/2020

4410 Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống các loại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 190/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ VỊNH PHÁT Còn hiệu lực
09/03/2021