STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
4411 Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống có bóng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP PHÁT TRIỂN SỨC KHỎE 01012202/HDG-PLB Còn hiệu lực
20/07/2022

4412 Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống có bóng 11G Cifopack TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 28/2021/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y tế IMD Còn hiệu lực
09/04/2021

4413 Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống có bóng 11G Cifopack TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 20/2021/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y tế IMD Đã thu hồi
21/03/2021

4414 Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống có bóng các loại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210786 - ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị và Hóa chất Thăng Long Còn hiệu lực
15/10/2021

4415 Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống có bóng các loại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210764 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/10/2023

4416 Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống có bóng các loại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210764 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HQ HÀ NỘI Đã thu hồi
13/10/2021

4417 Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống có bóng các loại TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210786- ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị và Hóa chất Thăng Long Đã thu hồi
14/10/2021

4418 Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống có bóng các loại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210764 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Đã thu hồi
30/10/2023

4419 Bộ bơm xi măng vào thân đốt sống TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TNK 24032024/PL-TNK Còn hiệu lực
06/04/2024

4420 Bộ bơm xi măng xương tạo hình thân đốt sống có bóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI 076/TT-TKM/23 Còn hiệu lực
22/02/2023

4421 Bộ bơm xi măng xương tạo hình thân đốt sống có bóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 003/24/TKM-BTWO Còn hiệu lực
24/05/2024

4422 Bộ bơm đặt thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY THIẾT BỊ Y HỌC VÀ VẬT LIỆU SINH HỌC 02/2024/MEDEP/PLTBYT Còn hiệu lực
03/01/2024

4423 Bộ bóng bơm tiêm thuốc giảm đau TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 004 PL-PQ/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG Còn hiệu lực
19/08/2019

4424 Bộ bóng bơm tiêm thuốc giảm đau các loại TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 049 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
24/07/2019

4425 Bộ bóng bơm tiêm truyền thuốc giảm đau TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 024 PL-PQ/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
07/12/2020

4426 Bộ bóng bơm tiêm truyền thuốc giảm đau TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 024 PL-PQ/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG Đã thu hồi
04/09/2020

4427 Bộ bóng bơm truyền dịch dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH STV TECHNOLOGY 18.04/2023 Còn hiệu lực
18/04/2023

4428 Bộ bóng bóp cấp cứu bằng Silicon sử dụng nhiều lần TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1058/2020/180000028/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Thanh Bình Còn hiệu lực
25/08/2020

4429 Bộ bóng bóp cấp cứu sử dụng 1 lần TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THANH BÌNH 01-PL-Hanyue-Thanh Bình Còn hiệu lực
31/01/2024

4430 Bộ bóng bóp giúp thở TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 201 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Đã thu hồi
20/10/2021

4431 Bộ bóng bóp giúp thở người lớn, trẻ em, sơ sinh và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 201 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
04/11/2021

4432 Bộ bóng bóp giúp thở PVC TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 101 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
04/09/2020

4433 Bộ bóng chèn cầm máu lòng tử cung TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181880 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NGHIÊM VIỆT Còn hiệu lực
27/09/2021

4434 Bộ bóng chèn cầm máu lòng tử cung TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1008621CN/190000014/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/01/2022

4435 Bộ bóng chèn cầm máu lòng tử cung TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1008621CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NGHIÊM VIỆT Đã thu hồi
31/12/2021

4436 Bộ bóng chèn cầm máu lòng tử cung TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1008621CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NGHIÊM VIỆT Đã thu hồi
31/12/2021

4437 Bộ bóng giúp thở Silicone TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 101 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
04/09/2020

4438 Bộ bóng nong cấy ghép thân đốt sống và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN BPL0026/THUYAN Còn hiệu lực
14/07/2022

4439 Bộ bóng nong thân đốt sống và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN BPL0020/THUYAN Còn hiệu lực
20/06/2022

4440 Bộ bóng nong URS, 12 Fr (4mm) x dài 10cm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1771/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Olympus Việt Nam Còn hiệu lực
02/09/2019