STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
4441 Bộ bóng nong van hai lá TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1264/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN THẦN CHÂU Còn hiệu lực
02/12/2021

4442 Bộ bóng nong đường niệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0184-2/PCBPL-BSVIETNAM Còn hiệu lực
09/11/2022

4443 Bộ bóng đặt dạ dày TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4049 PL-TTDV Công ty TNHH Thiết bị y tế Inamed Còn hiệu lực
23/11/2021

4444 Bộ bóng đặt dạ dày TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4049-1S21/10/2021 PL-TTDV Công ty TNHH Thiết bị y tế Inamed Còn hiệu lực
15/12/2021

4445 Bộ bóng đặt dạ dày TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC 2022.09/200000050/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/09/2022

4446 Bộ bóp bóng giúp thở TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ TÂM Y 003-TAMY/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/07/2023

4447 Bộ bóp bóng hồi sức sơ sinh (Neopuff) và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210223 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED Còn hiệu lực
08/04/2021

4448 Bộ bóp bóng hồi sức sơ sinh (Neopuff) và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210298 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED Còn hiệu lực
18/05/2021

4449 Bộ bung dù bít đa năng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019578/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIETNAMESE MEDICAL SERVICES Còn hiệu lực
06/10/2020

4450 Bộ buộc chỉ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/07/266 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/10/2021

4451 Bộ các loại mũi khoan và mũi đánh bóng dùng trong nha khoa (Kèm phụ kiện gồm Khay đựng mũi khoan và Nắp đậy khay) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018508 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIỆT SỐNG Còn hiệu lực
16/07/2019

4452 Bộ cảm biến TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 923/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/07/2020

4453 Bộ cảm biến TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI LIÊN KẾT QUỐC TẾ 27622/PL-ILD Còn hiệu lực
27/06/2022

4454 Bộ cảm biến TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADC/FreeStyleLibreSensor_v00 Còn hiệu lực
28/06/2022

4455 Bộ cảm biến TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI LIÊN KẾT QUỐC TẾ 03822/PL-ILD Còn hiệu lực
03/08/2022

4456 Bộ cảm biến TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADC/FreeStyleLibreSensor_v1.0 Còn hiệu lực
04/08/2022

4457 Bộ cảm biến TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI LIÊN KẾT QUỐC TẾ 03082022/PL-ILD Còn hiệu lực
03/08/2022

4458 Bộ cảm biến TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADC/FreeStyleLibreSensor_v2.0 Còn hiệu lực
04/08/2022

4459 Bộ cảm biến TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI LIÊN KẾT QUỐC TẾ 2809/2023/PLS- ILD Còn hiệu lực
28/09/2023

4460 Bộ cảm biến đo huyết áp xâm lấn TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181018 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT Còn hiệu lực
12/04/2020

4461 Bộ cảm biến của hệ thống thiết bị theo dõi đường Glucose liên tục TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 185A/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/09/2022

4462 Bộ cảm biến dòng của máy gây mê kèm cable TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 404-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Meditronic Còn hiệu lực
15/01/2021

4463 Bộ cảm biến dòng của máy gây mê không kèm cable TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 404-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Meditronic Còn hiệu lực
15/01/2021

4464 Bộ cảm biến hình ảnh kỹ thuật số dùng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 884/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NHA KHOA THÔNG MINH VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/07/2020

4465 Bộ cảm biến hình ảnh kỹ thuật số dùng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1467/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NHA KHOA THÔNG MINH VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/10/2020

4466 Bộ cảm biến hình ảnh kỹ thuật số dùng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA 3S 04/2022/NK3S Còn hiệu lực
16/06/2022

4467 Bộ cảm biến hình ảnh kỹ thuật số dùng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA 3S 041/2022/NK3S Còn hiệu lực
16/06/2022

4468 Bộ cảm biến hình ảnh kỹ thuật số dùng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ YTC-LTC 03/2022/PLTTBYT-LTC Còn hiệu lực
19/07/2022

4469 Bộ cảm biến hình ảnh kỹ thuật số dùng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ YTC-LTC 16/2023/PLTTBYT-LTC Còn hiệu lực
21/12/2023

4470 Bộ cảm biến huyết động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 923/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/07/2020