STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
4501 Bộ cắt dịch kính tổng hợp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO KHANH 1901/2024/BPL/BK-DORC/LK Đã thu hồi
29/02/2024

4502 Bộ cắt dịch kính tổng hợp dùng 1 lần cho máy EVA TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN 615/PL/PX-BK/2020 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO KHANH Đã thu hồi
15/06/2020

4503 Bộ cắt mảng vữa xơ - SilverHawk TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 167/MED1217/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/10/2019

4504 Bộ cắt mảng vữa xơ - SilverHawk TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 167/MED1117/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/11/2021

4505 Bộ cắt mảng vữa xơ - SilverHawk TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 167/MED1117/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
10/10/2019

4506 Bộ cắt mảng vữa xơ- TurboHawkTM TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 166/MED1117/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/10/2019

4507 Bộ cắt mảng vữa xơ- TurboHawkTM TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 166/MED1217/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/10/2019

4508 Bộ cắt mảng xơ vữa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 202/MED0818/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/09/2019

4509 Bộ cắt mảng xơ vữa TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 851/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/07/2020

4510 Bộ cắt mảng xơ vữa và bộ điều khiển TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 02/MED0820 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/09/2020

4511 Bộ cắt u bàng quang, tiền liệt tuyến TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 48/170000166/PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
29/12/2020

4512 Bộ cathete bóng nong niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM 2701/2022/PCBPL-OVN Còn hiệu lực
04/09/2023

4513 Bộ cathete bóng nong thận TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 871/190000031/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Olympus Việt Nam Còn hiệu lực
09/08/2021

4514 Bộ catheter (ống thông) giảm đau vết thương TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 004-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Đã thu hồi
06/01/2022

4515 Bộ Catheter (ống thông) tĩnh mạch trung tâm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HƯNG PHÁT 02.11.23/PL-HP Còn hiệu lực
20/11/2023

4516 Bộ Catheter (ống thông) tĩnh mạch trung tâm dài hạn, vô trùng, dùng trong chạy thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH 0719-TT/170000070/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH Còn hiệu lực
20/03/2020

4517 Bộ Catheter (ống thông) tĩnh mạch trung tâm dùng một lần TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HƯNG PHÁT 03.05.23/PL-HP Đã thu hồi
26/05/2023

4518 Bộ Catheter (ống thông) tĩnh mạch trung tâm ngắn hạn, vô trùng, dùng trong chạy thận nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH 0719-TT/170000070/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH Còn hiệu lực
20/03/2020

4519 Bộ Catheter (ống thông) tĩnh mạch trung tâm ngắn hạn, vô trùng, dùng trong chạy thận nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH 040422-TT/170000070/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/09/2022

4520 Bộ catheter chạy thận TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 051 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
19/07/2019

4521 Bộ catheter chạy thận TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 202 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
21/10/2020

4522 Bộ catheter chạy thận 15.5Fr, 2 đường lưu lâu ngày (Smooth Flow Double Lumen- Anterograde) TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 202 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
21/10/2020

4523 Bộ catheter chạy thận nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 044 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
08/08/2019

4524 Bộ catheter chạy thận nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 103 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
03/09/2020

4525 Bộ Catheter chạy thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN PL0319/170000081/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ TAKENKO Còn hiệu lực
25/05/2021

4526 Bộ catheter chạy thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021599/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/03/2022

4527 Bộ catheter chạy thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021599/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/03/2022

4528 Bộ catheter chạy thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ TAKENKO 23001/BPL-TAK Còn hiệu lực
31/01/2023

4529 Bộ Catheter chạy thận nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HẠNH MINH 20230903/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/09/2023

4530 Bộ catheter chạy thận nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 044 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Đã thu hồi
11/07/2019