STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
97861 Quả lọc TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG 004-PQ/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/12/2022

97862 Quả lọc Adsorba 150 C dùng cho máy lọc máu liên tục TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 347/170000074/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
18/03/2020

97863 Quả lọc Adsorba 300 C dùng cho máy lọc máu liên tục TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 347/170000074/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
18/03/2020

97864 Quả lọc Bicart 1150g TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1911/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BAXTER VIỆT NAM HEALTHCARE Còn hiệu lực
19/03/2020

97865 Quả lọc Bicart 1150g TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2038/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Baxter Việt Nam Healthcare Còn hiệu lực
21/06/2020

97866 Quả lọc dịch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190218.1 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH FRESENIUS MEDICAL CARE VIỆT NAM  Còn hiệu lực
26/11/2019

97867 Quả lọc dịch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH FRESENIUS MEDICAL CARE VIỆT NAM 09/2023/FME-RA-PL Còn hiệu lực
05/10/2023

97868 Quả lọc dịch cho chạy thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH FRESENIUS MEDICAL CARE VIỆT NAM 2/FMEAG-PL Còn hiệu lực
19/12/2023

97869 Quả lọc dịch thẩm tách siêu sạch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 71/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
09/01/2020

97870 Quả lọc dịch và nước siêu sạch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0452/200000039/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/01/2022

97871 QUẢ LỌC DỊCH VÀ NƯỚC SIÊU SẠCH TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT NAM 18/2023/PLDKLH Còn hiệu lực
23/08/2023

97872 Quả lọc dịch và nước siêu sạch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 196-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT VPĐD. Neo Agro Business Co., Ltd. tại Tp. Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
31/10/2019

97873 Quả lọc dùng chạy thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 436/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/12/2022

97874 Quả lọc dung dịch thẩm tách siêu sạch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 892/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
20/08/2021

97875 Quả lọc dung dịch thẩm tách siêu sạch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 1062/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
04/11/2021

97876 Quả lọc dung dịch thẩm tách siêu sạch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 403/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
19/06/2023

97877 Qủa lọc hấp phụ TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH 0619-TT/170000070/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH Còn hiệu lực
20/03/2020

97878 Qủa lọc hấp phụ TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH 0619-TT/170000070/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH Còn hiệu lực
20/03/2020

97879 Quả lọc hấp phụ TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ TMS 090523-TM/170000070/PCBPL-BYT Đã thu hồi
14/08/2023

97880 Quả lọc hấp phụ TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ TMS 090523 -TM/170000070/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/08/2023

97881 Quả lọc hấp phụ TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ TMS 090523 -TM/170000070/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/08/2023

97882 Quả lọc hấp phụ TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH 090623-TT/170000070/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/12/2023

97883 Quả lọc hấp phụ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ HDT 180324-HDT/170000070/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/03/2024

97884 Quả lọc hấp phụ TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ TMS 080324-TMS/170000070/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/04/2024

97885 Quả lọc hấp phụ dùng một lần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1412/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN MEDLINKS Còn hiệu lực
23/09/2020

97886 Quả lọc hấp phụ dùng một lần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1893/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ ĐẦU TƯ THÀNH TÂM Còn hiệu lực
19/11/2020

97887 Quả lọc hấp phụ máu dùng 1 lần TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN PL0016/170000081/PCBPL-BYT CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN Còn hiệu lực
15/08/2019

97888 Quả lọc hấp phụ sử dụng 1 lần TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN BPL0001/THUYAN Còn hiệu lực
12/02/2022

97889 Quả lọc hấp phụ sử dụng 1 lần TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN PL0400/170000081/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/05/2022

97890 Quả lọc huyết tương TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 08VMC/170000031/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM Đã thu hồi
23/07/2019