STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
97861 XỊT DIỆP HÀN XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 450/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LBQ VIỆT NAM Còn hiệu lực
12/07/2021

97862 XỊT DÙNG NGOÀI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VINH THỊNH VƯỢNG 05/23/VBPL-VTV Còn hiệu lực
20/04/2023

97863 Xịt dùng ngoài da TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIÊN DOANH FOXS-USA 09/2022/PLA-FOXS_USA Còn hiệu lực
26/05/2023

97864 Xịt Dưỡng Ẩm Mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 294/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH FRESH LIGHT VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/05/2020

97865 Xịt Dưỡng Ẩm Mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 294/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH FRESH LIGHT VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/05/2020

97866 XỊT GIẢM ĐAU TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ ĐÔNG Á 01/2022/PL-ĐA Còn hiệu lực
17/05/2022

97867 XỊT GIẢM ĐAU TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ VICOPHAR 02/2022/PL-VICOPHAR Còn hiệu lực
26/08/2022

97868 Xịt giảm đau TTBYT Loại A VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN Y HỌC DÂN TỘC 01/2022/PL-VYH Còn hiệu lực
27/09/2022

97869 Xịt giảm đau TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚ SĨ 01/2023/PL-PS Còn hiệu lực
04/05/2023

97870 Xịt giảm đau nhanh mộc kiện linh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2195A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẢO MINH Còn hiệu lực
12/11/2021

97871 XỊT GIẢM ĐAU PHONG CỐT KHANG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0014PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THANH LIÊM MEDIPHARMA Đã thu hồi
22/02/2020

97872 XỊT GIẢM ĐAU SINSINPASS TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0014PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THANH LIÊM MEDIPHARMA Đã thu hồi
22/02/2020

97873 Xịt giảm đau tan bầm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO NANOMAX 01/2022/PL-NANOMAX Còn hiệu lực
10/09/2022

97874 Xịt giảm đau xương khớp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ÁNH DƯƠNG 01/2023/BPL-AD Còn hiệu lực
15/04/2023

97875 Xịt Hano Men TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GREENPHAR 01/PL-GREENPHAR Còn hiệu lực
20/06/2022

97876 Xịt hỗ trợ cháy nắng và bỏng nhiệt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0008PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT Công ty cổ phần dược phẩm thiên thảo Đã thu hồi
18/07/2020

97877 Xịt hỗ trợ cháy nắng và bỏng nhiệt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0008PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT Công ty cổ phần dược phẩm thiên thảo Đã thu hồi
18/07/2020

97878 Xịt hỗ trợ giảm đau TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TH - VIỆT NAM 01/2022/BPL-TH Còn hiệu lực
19/11/2022

97879 Xịt hỗ trợ giảm đau TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THỊNH PHARMA 01/2023/BPL-AT Còn hiệu lực
05/04/2023

97880 Xịt hỗ trợ điều trị cháy nắng và bỏng nhiệt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0008PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN THẢO Đã thu hồi
21/01/2020

97881 Xịt hỗ trợ điều trị cháy nắng và bỏng nhiệt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0008PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN THẢO Đã thu hồi
21/01/2020

97882 Xịt hỗ trợ điều trị cháy nắng và bỏng nhiệt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0008PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN THẢO Đã thu hồi
05/02/2020

97883 Xịt hỗ trợ điều trị cháy nắng và bỏng nhiệt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0008PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN THẢO Đã thu hồi
05/02/2020

97884 Xịt hỗ trợ điều trị cháy nắng và bỏng nhiệt TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0766PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN THẢO Còn hiệu lực
21/10/2021

97885 Xịt hỗ trợ điều trị vết thương hở và giảm sẹo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2473A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/04/2022

97886 XỊT HO TRƯỜNG THỌ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẦM TRƯỜNG THỌ 02/2022/PL-TT Còn hiệu lực
07/02/2023

97887 Xịt Họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1895 /2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC TKT VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/12/2020

97888 Xịt họng TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3830-1 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DELAP Còn hiệu lực
27/05/2021

97889 Xịt họng TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3905 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA MỸ PHẨM HƯƠNG MỘC Còn hiệu lực
06/07/2021

97890 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 482/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM GREEN STAR Còn hiệu lực
21/07/2021