STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
100201 Thẻ hiệu chuẩn hỗ trợ đo nồng độ bilirubin ở trẻ sơ sinh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH GAM MA VIỆT BỈ 01/2023/GMVB-PLTTB Còn hiệu lực
19/06/2023

100202 Thẻ hóa chất dùng để xác định nồng độ ankalin photphataza trong huyết tương hoặc huyết thanh đi kèm với máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 128/MED0919 CÔNG TY TNHH YUWA VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/02/2020

100203 Thẻ hóa chất dùng để xác định nồng độ ion Natri, Kali, Clo trong máu, huyết tương hoặc huyết thanh đi kèm với máy xét nghiệm sinh hóa đi kèm với máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 133/MED0919 CÔNG TY TNHH YUWA VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/02/2020

100204 Thẻ hóa chất dùng để xác định nồng độ protein tổng trong huyết tương hoặc huyết thanh đi kèm với máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 132/MED0919 CÔNG TY TNHH YUWA VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/02/2020

100205 Thẻ hóa chất dùng để xác định nồng độ triglyceride trong huyết tương hoặc huyết thanh đi kèm với máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 131/MED0919 CÔNG TY TNHH YUWA VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/02/2020

100206 Thẻ hóa chất xét nghiệm miễn dịch nhằm xác định chức năng gan TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 130/MED0919 CÔNG TY TNHH YUWA VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/02/2020

100207 Thẻ hóa chất xét nghiệm sinh hóa nhằm xác định nhóm chất nền TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 127/MED0919 CÔNG TY TNHH YUWA VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/02/2020

100208 Thẻ hóa chất xét nghiệm sinh hóa nhằm xác định nhóm thuốc thử điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 129/MED0919 CÔNG TY TNHH YUWA VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/02/2020

100209 Thẻ mở khóa xét nghiệm của máy định danh vi khuẩn CT/GC và virus HPV TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220913-02.WHC/BPL Còn hiệu lực
13/09/2022

100210 Thẻ mở khóa xét nghiệm của máy định danh vi khuẩn CT/GC và virus HPV TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220913-04.WHC/BPL Còn hiệu lực
14/09/2022

100211 Thẻ môi trường xét nghiệm định tính kháng thể của hệ ABO, kháng thể bất thường, hòa hợp truyền máu, kháng nguyên hồng cầu và kiểm soát xét nghiệm định nhóm máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 378/2023/NP-PL Còn hiệu lực
29/12/2023

100212 Thẻ nạp mẫu cho máy đo tốc độ máu lắng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HỢP LỰC 01.24/PL Còn hiệu lực
11/01/2024

100213 Thẻ nạp mẫu xét nghiệm cho máy đo tốc độ máu lắng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED LBM-ALC-PLA-230704-10 Còn hiệu lực
05/07/2023

100214 Thẻ nạp mẫu xét nghiệm cho máy đo tốc độ máu lắng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HAMEMY HMM-ALC-PLA-230704-02 Còn hiệu lực
05/07/2023

100215 Thẻ test dùng cho máy phân tích khí máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM 01072021-TPC/ 170000050/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật TPCOM Đã thu hồi
20/07/2021

100216 Thẻ thu mẫu hơi thở để làm xét nghiệm Helicobacter pylori TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ -VẬT TƯ Y TẾ DUY CƯỜNG 09/2023/PL-DC Còn hiệu lực
20/11/2023

100217 Thẻ xét nghiệm AHG trực tiếp và gián tiếp TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-181/170000033/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Đã thu hồi
20/08/2021

100218 Thẻ xét nghiệm AHG trực tiếp, gián tiếp và bổ thể TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-183/170000033/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/08/2021

100219 Thẻ xét nghiệm hòa hợp truyền máu hệ ABO TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 37LH/PL-2022 Còn hiệu lực
18/03/2022

100220 Thẻ xét nghiệm kháng nguyên định danh nhóm máu ABO/Rh cho trẻ sơ sinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2023-071/PLTTBYT Còn hiệu lực
04/10/2023

100221 Thẻ xét nghiệm kháng nguyên định danh nhóm máu hệ ABO/Rh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2023-075/PLTTBYT Còn hiệu lực
23/10/2023

100222 Thẻ xét nghiệm xác nhận kháng nguyên xác định nhóm máu AB/Rh trong hiến máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2023-005/PLTTBYT Còn hiệu lực
19/04/2023

100223 Thẻ xét nghiệm xác định kháng nguyên A(ABO1), B(ABO2), D(RH1) và xét nghiệm Coombs TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN 50 PL-VX/ 200000036/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/01/2024

100224 Thẻ xét nghiệm định danh nhóm máu AB/Rh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2023-057/PLTTBYT Còn hiệu lực
22/06/2023

100225 Thẻ xét nghiệm định lượng beta hCG TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH 50/200000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/02/2023

100226 Thẻ xét nghiệm định lượng BNP TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH 45/200000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/01/2024

100227 Thẻ xét nghiệm định lượng CK-MB, myoglobin, Troponin I TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH 45/200000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/01/2024

100228 Thẻ xét nghiệm định lượng CK-MB, Myoglobin, Troponin I, BNP, D-dimer TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH 45/200000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/01/2024

100229 Thẻ xét nghiệm định lượng CK-MB, Troponin I, BNP TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH 45/200000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/01/2024

100230 Thẻ xét nghiệm định lượng CRP TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH 50/200000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/02/2023