STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
100381 Theo danh mục đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 825-ĐP/18000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/05/2023

100382 Theo danh mục đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA 14062023-TN/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/08/2023

100383 Theo danh mục đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA 09052023-TN/180000023/PCBPL- BYT Còn hiệu lực
08/08/2023

100384 Theo phụ lục TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 31-2019/170000007/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Beckman Coulter Hong Kong Limited tại thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
13/11/2019

100385 Theo phụ lục TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH WELL LEAD & PUSEN MEDICAL VIỆT NAM 01-WL&PS/BPL Còn hiệu lực
10/02/2023

100386 Theo phụ lục TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG Y TẾ NHA PHONG 02/2023NP Còn hiệu lực
24/04/2023

100387 Theo phụ lục TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG Y TẾ NHA PHONG 03/2023NP Đã thu hồi
25/04/2023

100388 Theo phụ lục TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG Y TẾ NHA PHONG 04/2023NP Còn hiệu lực
25/04/2023

100389 Theo phụ lục TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH WELL LEAD MEDICAL VIỆT NAM 07.2023/PL-WELLEAD Còn hiệu lực
29/05/2023

100390 Theo phụ lục TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH WELL LEAD MEDICAL VIỆT NAM 08.2023/PL-WELLEAD Còn hiệu lực
29/05/2023

100391 Theo phụ lục TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH WELL LEAD MEDICAL VIỆT NAM 11.2023/PL-WELLEAD Còn hiệu lực
29/05/2023

100392 Theo phụ lục TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIMAI VIỆT NAM 01.2023/PL-SIMAI Đã thu hồi
03/07/2023

100393 Theo phụ lục TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG QUỐC TẾ 07.2023/PL-TLQT Còn hiệu lực
13/09/2023

100394 Theo phụ lục TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG Y TẾ NHA PHONG 08/2023NP Còn hiệu lực
14/09/2023

100395 Theo phụ lục TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIMAI VIỆT NAM 03.2023/PL-SIMAI Còn hiệu lực
15/11/2023

100396 Theo phụ lục TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 15-2021/170000007/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/10/2023

100397 Theo phụ lục TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN HDN-0014/PLA Còn hiệu lực
02/01/2024

100398 Theo Phụ lục TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUMA MEDICAL 18012024/HMM - PLBSEK Còn hiệu lực
18/01/2024

100399 Theo Phụ lục TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUMA MEDICAL 18012024/HMM - PLCSEK Còn hiệu lực
18/01/2024

100400 Theo phụ lục TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HỢP LỰC 05.24/PL Còn hiệu lực
02/02/2024

100401 Theo phụ lục TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HỢP LỰC 09.24/PL Còn hiệu lực
23/02/2024

100402 Theo phụ lục TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HỢP LỰC 09.24/PL Còn hiệu lực
23/02/2024

100403 Theo phụ lục TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HỢP LỰC 10.24/PL Còn hiệu lực
26/02/2024

100404 Theo phụ lục đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 12/PLTBYT/TTC CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
01/07/2019

100405 Theo phụ lục đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 56/170000031/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
01/07/2019

100406 Theo phụ lục đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH THÀNH SUE-MINHTHANH/2023 Còn hiệu lực
10/08/2023

100407 Theo phụ lục đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI 78/200000046/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/12/2023

100408 Theo phụ lục đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM 10/200000046/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/12/2023

100409 Theo phụ lục đính kèm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI 01/2023/ARTH Còn hiệu lực
03/01/2024

100410 Thẻ kiểm tra vi khuẩn Helicobacter Pylori (Test HP dạ dày) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210742 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐỒNG MINH Còn hiệu lực
04/10/2021