STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
100801 Thuốc thử, hóa chất chẩn đoán dùng cho máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 399G/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT BKT Còn hiệu lực
19/10/2021

100802 Thuốc thử, hóa chất chẩn đoán dùng cho máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 399G/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT BKT Còn hiệu lực
19/10/2021

100803 Thuốc thử, hóa chất chẩn đoán dùng cho máy phân tích đông máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 399H/170000164/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Kỹ Thuật BKT Còn hiệu lực
19/10/2021

100804 Thuốc thử, hóa chất chẩn đoán dùng cho máy phân tích đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 399H/170000164/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Kỹ Thuật BKT Còn hiệu lực
19/10/2021

100805 Thuốc thử, Test thử , vật liệu kiểm soát chẩn đoán Invitro dùng cho máy phân tích khí máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM 2206221/PLYT-TPC Còn hiệu lực
09/05/2023

100806 Thuốc thử, vật liệu kiểm soát và chất hiệu chuẩn dùng cho máy phân tích điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM 1105226/PLYT-TPC Còn hiệu lực
09/05/2023

100807 Thuốc thử, vật liệu kiểm soát xét nghiệm phát hiện số lượng nhiễm sắc thể 12 TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-AMD-7J22-12-R1 Còn hiệu lực
18/03/2023

100808 Thuốc thử, vật liệu kiểm soát xét nghiệm phát hiện số lượng nhiễm sắc thể 8 TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-AMD-7J22-08-R1 Còn hiệu lực
18/03/2023

100809 Thuốc thử, vật liệu kiểm soát xét nghiệm số lượng nhiễm sắc thể X, Y TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-AMD-7J22-50-R1 Còn hiệu lực
18/03/2023

100810 Thuốc thử, vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính yếu tố V Leiden TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 32/2022/SKMT-PL Còn hiệu lực
12/09/2022

100811 Thuốc thử, vật liệu kiểm soát, chất hiệu chuẩn chẩn đoán In vitro dùng cho máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM 1808225/PLYT-TPC Còn hiệu lực
09/05/2023

100812 Thuốc thử, vật liệu kiểm soát, chất hiệu chuẩn chẩn đoán Invitro sử dụng cho máy phân tích huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM 0905225/PLYT-TPC Còn hiệu lực
09/05/2023

100813 Thuốc thử, vật liệu kiểm soát, chất hiệu chuẩn chẩn đoán Invitro sử dụng cho máy phân tích huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ THỊNH PHÁT 160523/PLYT-TP Còn hiệu lực
03/10/2023

100814 Thuốc thử, vật liệu kiểm soát, chất hiệu chuẩn chẩn đoán Invitro sử dụng cho máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM 220922/PLYT-TPC Còn hiệu lực
09/05/2023

100815 Thuốc thử, vật liệu kiểm soát, chất hiệu chuẩn dùng cho máy phân tích huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM 1105222/PLYT-TPC Còn hiệu lực
08/07/2022

100816 Thuốc thử, vật liệu kiểm soát, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM 05012021-TPC/ 170000050/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/05/2023

100817 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện chuỗi nhẹ kappa TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220401-11.BDB/BPL Còn hiệu lực
01/04/2022

100818 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện chuỗi nhẹ kappa TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220401-12.BDB/BPL Đã thu hồi
01/04/2022

100819 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện chuỗi nhẹ kappa TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220401-12.BDB/BPL Còn hiệu lực
29/12/2022

100820 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện chuỗi nhẹ lambda TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220404-11.BDB/BPL Còn hiệu lực
04/04/2022

100821 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện chuỗi nhẹ lambda TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220404-12.BDB/BPL Còn hiệu lực
04/04/2022

100822 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD10 TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220406-11.BDB/BPL Còn hiệu lực
07/04/2022

100823 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD10 TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220406-12.BDB/BPL Còn hiệu lực
07/04/2022

100824 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD10 TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220406-13.BDB/BPL Còn hiệu lực
07/04/2022

100825 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD117 TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220324-13.BDB/BPL Còn hiệu lực
28/03/2022

100826 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD117 TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220324-12.BDB/BPL Còn hiệu lực
28/03/2022

100827 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD117 TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220324-14.BDB/BPL Còn hiệu lực
13/06/2022

100828 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD13 TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220624-11.BDB/BPL Còn hiệu lực
27/06/2022

100829 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD13 TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220624-12.BDB/BPL Còn hiệu lực
27/06/2022

100830 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD15 TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220324-11.BDB/BPL Còn hiệu lực
28/03/2022