STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
100861 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên HLA-DR TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220427-12.BDB/BPL Còn hiệu lực
29/04/2022

100862 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên HLA-DR TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220414-13.BDB/BPL Còn hiệu lực
29/04/2022

100863 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên HLA-DR TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220427-13.BDB/BPL Còn hiệu lực
29/04/2022

100864 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên HLA-DR TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220427-14.BDB/BPL Còn hiệu lực
29/04/2022

100865 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên HLA-DR TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220427-15.BDB/BPL Còn hiệu lực
29/04/2022

100866 Thuốc đánh dấu nhuộm mô TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 143/170000164/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sinh Nam Còn hiệu lực
11/11/2020

100867 Thước đo TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1653/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Trang thiết bị Y Nha khoa Việt Đăng Còn hiệu lực
14/07/2019

100868 Thước đo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 130/170000077/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIA MẠNH Còn hiệu lực
13/04/2021

100869 Thước đo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 498/170000077/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIA MẠNH Còn hiệu lực
13/04/2021

100870 Thước đo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ (MEDITECH CO., LTD) 01/2022/MDTPL-BYT Còn hiệu lực
14/02/2022

100871 Thước đo (Caliper) TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1510/170000102/PCBPL-BYT/2018 Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Minh Nhi Còn hiệu lực
20/06/2019

100872 Thước đo (Caliper) TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 06/1506/MERAT-2020 Công Ty TNHH Thiết Bị Y tế Minh Nhi Còn hiệu lực
20/06/2020

100873 Thước đo áp lực tĩnh mạch trung tâm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 6/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
05/11/2019

100874 Thước đo áp lực tĩnh mạch trung tâm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 1002/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
30/09/2021

100875 Thước đo áp lực tĩnh mạch trung tâm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG 0010-PQ/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/01/2023

100876 Thước đo áp lực tĩnh mạch trung tâm – CVP Manometer TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1698/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ASENAC Còn hiệu lực
05/11/2020

100877 Thước đo bằng silicone TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1971/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH đầu tư phát triển BNL Còn hiệu lực
29/12/2020

100878 Thước đo chiều cao TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 326-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Huỳnh Ngọc Còn hiệu lực
17/09/2019

100879 Thước đo chỉnh nha TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1459/170000077/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/06/2022

100880 Thước đo chỉnh nha - Khay lấy dấu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 04200918 Công ty TNHH Thiết bị Y nha khoa Mạnh Đức Còn hiệu lực
26/08/2019

100881 Thước đo cung chỉnh nha TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1125/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Cung ứng Y tế Nha Phong Còn hiệu lực
19/01/2021

100882 Thước đo dùng cho MAGNEZIX® Pin TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 093-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT VPĐD Hyphens Pharma Pte. Ltd. tại Hà Nội Còn hiệu lực
02/10/2019

100883 Thước đo dùng cho XO TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 03/DA-CMD-BPL Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
04/07/2019

100884 Thước đo gân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 05/DA-CMD-BPL Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
04/07/2019

100885 Thước đo khúc xạ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018297 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ NAM HÀ NỘI Còn hiệu lực
30/06/2019

100886 Thước đo kích cỡ chỏm xương đùi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-122-2021/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
29/03/2021

100887 Thước đo lực TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1075/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VẬT LIỆU Y NHA KHOA SINGAPORE Còn hiệu lực
07/09/2020

100888 Thước đo mắc cài TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/0212/MERAT-2019 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
07/12/2019

100889 Thước đo mắc cài TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1075/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VẬT LIỆU Y NHA KHOA SINGAPORE Còn hiệu lực
07/09/2020

100890 Thước đo mắt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 171-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Bảo Hoàng Khánh Linh Còn hiệu lực
19/08/2019