STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101161 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1987/2021/180000028/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/12/2022

101162 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) 0101-2023/MEGA-ROHTO Còn hiệu lực
04/01/2023

101163 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 229/170000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/01/2023

101164 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ NHẤT MINH 0002/2023-NM/PLTTBYT/TTT Còn hiệu lực
08/02/2023

101165 Thuỷ Tinh Thể Nhân Tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TBYT MINH NHI 09/PL-MN/2022 Còn hiệu lực
13/03/2023

101166 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ALCON PHARMACEUTICALS LTD TẠI HÀ NỘI 27/082022/PL-APL Còn hiệu lực
15/03/2023

101167 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 115/170000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/03/2023

101168 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 05-2023/170000044/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/03/2023

101169 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 06-2023/170000044/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/03/2023

101170 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH AN 2203/2023/PLBA-IOL CIMA Còn hiệu lực
24/03/2023

101171 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4046-8PL-TTDV Còn hiệu lực
31/03/2023

101172 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH NT SOLUTIONS 03/NTS-PL Còn hiệu lực
04/04/2023

101173 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2889 PL-TTDV Còn hiệu lực
18/04/2023

101174 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN 021/VJS-PL Còn hiệu lực
25/04/2023

101175 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN 216/170000043/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/04/2023

101176 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN IME 2302-IME/BPL-HN Còn hiệu lực
08/05/2023

101177 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CARL ZEISS VIỆT NAM CZV-LTR-TLPL-26-2023 Còn hiệu lực
22/05/2023

101178 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH HUY 006-2023/AH-PL Còn hiệu lực
05/07/2023

101179 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CARL ZEISS VIỆT NAM CZV-LTR-TLPL-51-2023 Còn hiệu lực
07/08/2023

101180 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ NHẤT MINH 0003/2023-NM/PLTTBYT/TTT Còn hiệu lực
08/08/2023

101181 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO KHANH 09/2023/BPLIOLRU-BK Còn hiệu lực
10/08/2023

101182 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO KHANH 03/2023/BPLIOLRU-BK Còn hiệu lực
10/08/2023

101183 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 675/190000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/08/2023

101184 Thuỷ tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 675/190000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/08/2023

101185 Thuỷ tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 675/190000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/08/2023

101186 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN 806/2023/PL Còn hiệu lực
18/09/2023

101187 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO KHANH 202023/BPLIOLRAYNER-BK Còn hiệu lực
25/09/2023

101188 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH AN 26/2023/RAYNER-BA Còn hiệu lực
26/09/2023

101189 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH Y TẾ HÙNG VĨ 01.2023/PL-HUNGVI Còn hiệu lực
11/10/2023

101190 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MINH TUỆ 071/170000113/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/10/2023