STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101491 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng VWF:RCo, VWF:Ag, VWF:CB, ADAMTS13 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 27/2022/SKMT-PL Còn hiệu lực
07/09/2022

101492 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng WBC, RBC, HGB, PLT TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2208-PL-HEMA-089-B Còn hiệu lực
23/08/2022

101493 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng WBC, RBC, HGB, PLT TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 139/2022/NP-PL Còn hiệu lực
14/09/2022

101494 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng đái tháo đường TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-004REV01/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
11/09/2021

101495 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Đồng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC BEN VIỆT NAM 01-2023/KQPL-YDBVN Còn hiệu lực
23/02/2023

101496 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3566/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/09/2023

101497 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3567/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/09/2023

101498 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng đường huyết nhanh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2019-116REV01/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
11/09/2021

101499 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng β2‑microglobulin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2709/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/11/2022

101500 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định nhóm máu ABO-RH1 và định kiểu hình RH-K TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 11LH/PL-2022 Còn hiệu lực
25/05/2023

101501 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính 11 thông số sinh hóa nước tiểu TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2208-PL-UA-013-B Còn hiệu lực
26/08/2022

101502 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính 11 thông số sinh hóa nước tiểu TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2208-PL-UA-014-B Còn hiệu lực
29/08/2022

101503 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính bộ nhiễm chứng âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-013REV01/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
30/09/2021

101504 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính bộ nhiễm IV chứng dương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-012REV01/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
11/09/2021

101505 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính bộ nhiễm Plus-R chứng dương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-016REV01/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
11/09/2021

101506 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính các kháng nguyên hệ ABO, Rh và K, kháng thể nhóm máu ABO, phát hiện kháng thể bất thường và xét nghiệm hòa hợp ABO TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 268/2022/NP-PL Còn hiệu lực
19/12/2022

101507 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210117 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
04/03/2021

101508 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính globulin miễn dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 20.22-SB/PL-MG Còn hiệu lực
18/07/2022

101509 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính HbeAg TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-018/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
29/03/2021

101510 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính HBeAg TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2001/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/10/2021

101511 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính HIV-1 Ag TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-048/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
29/03/2021

101512 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính HIV-1 gO TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-049/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
29/03/2021

101513 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính HIV-2 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-047/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
26/03/2021

101514 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính hoặc bán định lượng 11 thông số trong nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3069/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/09/2022

101515 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng nguyên HIV-1 p24 (nhóm M và O), kháng thể kháng HIV-1 (nhóm O) và HIV-2 TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1766/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
19/07/2021

101516 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng nguyên HIV-1 p24 (nhóm M và O), kháng thể kháng HIV-1 (nhóm O) và HIV-2 TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1769/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
24/07/2021

101517 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng nguyên HIV-1 p24 và kháng thể kháng HIV-1/2 TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 30/2023/SVN-PL Còn hiệu lực
17/03/2023

101518 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng thể kháng HBeAg TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2002/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/10/2021

101519 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng thể kháng HCV TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3659/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/06/2023

101520 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng thể kháng HIV-1/HIV-2 TTBYT Loại D VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ARDx/ADJ01_v00 Còn hiệu lực
31/03/2022