STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101521 Rọ kéo sỏi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD20-00084-CBPL-CK CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG Còn hiệu lực
31/12/2020

101522 Rọ kéo sỏi (sử dụng 1 lần) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MINH LONG VDK06-ML22/PLTTBYT Còn hiệu lực
01/06/2022

101523 Rọ kéo sỏi dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ELIMED VIỆT NAM 06PL/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/05/2023

101524 Rọ kéo sỏi dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH EDS MEDICAL 01/2024/KQPL-EDS Còn hiệu lực
16/01/2024

101525 Rọ kéo sỏi đường mật TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ NAM MINH 18/2023/VED/PLTTBYT-NMMED Còn hiệu lực
17/10/2023

101526 Rọ lấy dị vật TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD20-00034-CBPL/D-EF CÔNG TY TNHH DYNAMED Còn hiệu lực
24/06/2020

101527 Rọ lấy dị vật TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD21-00102-CBPL-CK CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG Còn hiệu lực
10/06/2021

101528 Rọ lấy dị vật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT NHA 01-2022/KTNHA Đã thu hồi
07/06/2022

101529 Rọ lấy dị vật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT NHA 02-2022/KTNHA Còn hiệu lực
28/06/2022

101530 Rọ lấy dị vật TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI GIA PHÚC 260423/AT-PL-GP Còn hiệu lực
18/01/2024

101531 Rọ lấy dị vật 4 nhánh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT NHA 01-2022/KTNHA Đã thu hồi
07/06/2022

101532 Rọ lấy dị vật bốn nhánh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT NHA 02-2022/KTNHA Còn hiệu lực
28/06/2022

101533 Rọ lấy dị vật dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ ATC 26/CV-ATC/2019/170000079/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Vật tư và Trang thiết bị Y tế Cường An Còn hiệu lực
21/09/2021

101534 Ro lấy dị vật dùng nhiều lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ ATC ATC-38.18/170000079/PCBPL-BYT Công ty TNHH Vật tư và Trang Thiết bị Y Tế ATC Còn hiệu lực
07/02/2020

101535 Rọ lấy dị vật hình góc dùng nhiều lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ ATC 3009/CV-ATC/2020/170000079/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CƯỜNG AN Còn hiệu lực
17/05/2021

101536 Rọ lấy dị vật khí phế quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC 2023.05/200000050/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/04/2023

101537 Rọ lấy dị vật sử dụng nhiều lần TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD20-00034-CBPL/D-EF CÔNG TY TNHH DYNAMED Còn hiệu lực
24/06/2020

101538 Rọ lấy dị vật đường thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0280/PCBPL-BSVIETNAM Còn hiệu lực
03/08/2023

101539 Rọ lấy dị vật đường thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0280-1/PCBPL-BSVIETNAM Còn hiệu lực
01/04/2024

101540 Rọ lấy dị vật/ lấy sỏi – tán sỏi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC 2020 02/200000050/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC Còn hiệu lực
25/12/2020

101541 Rọ lấy dị vật/ lấy sỏi – tán sỏi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC 2022.10/200000050/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/11/2022

101542 Rọ lấy dị vật/ lấy sỏi – tán sỏi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC 2024.07/200000050/ PCBPL-ETC Còn hiệu lực
12/06/2024

101543 Rọ lấy dị vật/lấy sỏi - tán sỏi TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 44.19/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC Còn hiệu lực
16/12/2019

101544 Rọ lấy sỏi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT 01-QĐPL/170000140/PCBPL-BYT Công ty CP TBYT Bách Việt Còn hiệu lực
28/06/2019

101545 Rọ lấy sỏi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 024 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
18/07/2019

101546 Rọ lấy sỏi TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2685PL-TTDV Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Bách Việt Còn hiệu lực
19/11/2019

101547 Rọ lấy sỏi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA 81/170000083/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Còn hiệu lực
31/12/2019

101548 Rọ lấy sỏi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD20-00025-CBPL/D-BL CÔNG TY TNHH DYNAMED Còn hiệu lực
20/04/2020

101549 Rọ lấy sỏi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1260/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/09/2020

101550 Rọ lấy sỏi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0131/PCBPL-BSVN Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Đã thu hồi
01/01/2021