STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101581 Rọ lấy sỏi dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1516/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Vật tư và Trang thiết bị Y tế CMD Còn hiệu lực
13/01/2021

101582 Rọ lấy sỏi dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 835/190000031/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Olympus Việt Nam Còn hiệu lực
09/08/2021

101583 Rọ lấy sỏi dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2513/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH QUYẾT Còn hiệu lực
10/12/2021

101584 Rọ lấy sỏi dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 15.23/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/08/2023

101585 Rọ lấy sỏi dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CƯỜNG AN 31/2023/BPL-CA Còn hiệu lực
07/12/2023

101586 Rọ lấy sỏi dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH THIÊN 6665/PLB-MT Còn hiệu lực
21/06/2024

101587 Rọ lấy sỏi ERCP dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ELIMED VIỆT NAM 01/2023/KQPL-ELIMED Còn hiệu lực
04/05/2023

101588 Rọ lấy sỏi Escape™ Nitinol Stone Retrieval basket TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2017-059/170000052/PCBPL-BYT VPĐD BOSTON SCIENTIFIC INTERNATIONAL B.V. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Đã thu hồi
28/06/2019

101589 Rọ lấy sỏi mật TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018023 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Còn hiệu lực
21/12/2019

101590 Rọ lấy sỏi niệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DYNAMED 2022-38/PLTTBYT Còn hiệu lực
09/11/2022

101591 Rọ lấy sỏi niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018019 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Còn hiệu lực
21/12/2019

101592 Rọ lấy sỏi niệu quản TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 48/170000166/PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
29/12/2020

101593 Rọ lấy sỏi niệu quản TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3922 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Còn hiệu lực
13/07/2021

101594 Rọ lấy sỏi niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 100/170000166/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/08/2022

101595 Rọ lấy sỏi niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA DŨNG 042022/NGHIADUNG Còn hiệu lực
18/10/2022

101596 Rọ lấy sỏi niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ RECO HÀ NỘI 01-PL/2023/RECO Còn hiệu lực
31/07/2023

101597 Rọ lấy sỏi niệu quản các cỡ. TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 38/170000166/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
25/09/2020

101598 Rọ lấy sỏi niệu quản dạng xoắn ốc TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẨN TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM 03/12/2021/170000002/PCBPL-BYT Công ty TNHH Nhân Hiếu Còn hiệu lực
13/12/2021

101599 Rọ lấy sỏi ống mềm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HD 201022/PL-RLSOM Còn hiệu lực
24/10/2022

101600 Rọ lấy sỏi Stone Basket TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 63/170000149/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ADK Còn hiệu lực
18/03/2021

101601 Rọ lấy sỏi tái sử dụng (Stone Retrieval Basket) TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 816 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế HD Còn hiệu lực
29/12/2019

101602 Rọ lấy sỏi thận, sỏi mật, sỏi bàng quang và niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 04060817 Công ty TNHH MTV CVS Medical Còn hiệu lực
06/08/2019

101603 Rọ lấy sỏi trong phẫu thuật tiết niệu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ IPS 08/2022/BPL-IPS Còn hiệu lực
10/05/2022

101604 Rọ lấy sỏi Ultra-Catch, X-Catch dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM PL1009/190000042/PCBPL-BYT Công ty TNHH TBYT Olympus Việt Nam Còn hiệu lực
08/01/2021

101605 Rọ lấy sỏi và dị vật TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 188.1- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần HTP Việt Nam Còn hiệu lực
27/11/2020

101606 Rọ lấy sỏi và dị vật TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HTP VIỆT NAM 04/KQPLHTP Còn hiệu lực
24/08/2023

101607 Rọ lấy sỏi đường tiết niệu (Zero Tip™ Nitinol Stone Retrieval Basket) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0201PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
28/04/2020

101608 Rọ lấy sỏi đường tiết niệu (Segura Hemisphere™ Stone Retrieval Basket) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0197PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
28/04/2020

101609 Rọ lấy sỏi/ dị vật TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN LE MEDTEK 2024.03/BPL-LEMEDTEK Còn hiệu lực
26/04/2024

101610 Rọ lấy và tán sỏi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DYNAMED 2022-24/PLTTBYT Còn hiệu lực
27/12/2022