STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101791 Thân răng cấy ghép kỹ thuật số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20180809-ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
13/01/2022

101792 Thân răng cấy ghép kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT 12072022.04/SD/BPL Đã thu hồi
13/07/2022

101793 Thân răng cấy ghép kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT 28072022/SD/BPL Còn hiệu lực
28/07/2022

101794 Thân răng cấy ghép kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT 20230527/SD/BPL Còn hiệu lực
29/05/2023

101795 Thân răng cấy ghép loại gắn xi măng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191445 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
20/02/2020

101796 Thân răng cấy ghép loại gắn xi măng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200808 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
04/01/2021

101797 Thân răng cấy ghép loại gắn xi măng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20180805-ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
13/01/2022

101798 Thân răng cấy ghép loại gắn xi măng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT 12072022.03/SD/BPL Đã thu hồi
14/07/2022

101799 Thân răng cấy ghép loại gắn xi măng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT 20220813.02/SD/BPL Còn hiệu lực
15/08/2022

101800 Thân răng cấy ghép loại gắn xi măng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT 20230526/SD/BPL Còn hiệu lực
29/05/2023

101801 Thân răng nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH 2018/10.08/BMS-3/170000117/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BMS VINA Còn hiệu lực
25/06/2019

101802 Thân răng nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH 2018/23.08/BMS-1/170000117/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BMS VINA Còn hiệu lực
26/06/2019

101803 Thân răng nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH 2018/23.08/BMS-2/170000117/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BMS VINA Còn hiệu lực
26/06/2019

101804 Thân răng nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1623/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH BMS Vina Còn hiệu lực
07/07/2019

101805 Thân răng nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 0782021ST- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA Còn hiệu lực
01/12/2021

101806 Thân răng nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 0492021ST- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA Còn hiệu lực
01/12/2021

101807 Thân răng nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 0482021ST- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA Còn hiệu lực
04/12/2021

101808 Thân răng nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 1002021ST- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA Còn hiệu lực
15/12/2021

101809 Thân răng nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 1012021ST- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA Còn hiệu lực
15/12/2021

101810 Thân răng nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1623/170000074/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/06/2022

101811 Thân răng nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC & THIẾT BỊ Y TẾ TUẤN KHANG 02/2023/TK-SYT Còn hiệu lực
05/01/2024

101812 Thân răng nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC & THIẾT BỊ Y TẾ TUẤN KHANG 03/2024/TK-BYT Còn hiệu lực
30/01/2024

101813 Thân răng nhân tạo dùng trong nha khoa (Abutment) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT PHÁT 01/2023/NP-PLTTBYT Còn hiệu lực
07/07/2023

101814 Thân răng nhân tạo dùng trong nha khoa (Abutment) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ICT VINA 02-2023/ICTVINA-PLTTBYT Còn hiệu lực
13/07/2023

101815 Thân răng nhân tạo dùng trong nha khoa (Abutment) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ICT VINA 06-2023/ICTVINA-PLTTBYT Còn hiệu lực
11/07/2023

101816 Thân răng nhân tạo dùng trong nha khoa (Abutment) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ICT VINA 10-2023/ICTVINA-PLTTBYT Còn hiệu lực
11/07/2023

101817 Thân răng nhân tạo tạm thời TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 0762021ST- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA Còn hiệu lực
01/12/2021

101818 Thân trụ răng cấy ghép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190976-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI NHA KHOA RẠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
17/03/2021

101819 Thân trụ răng cấy ghép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190043.1-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MAXDENT Còn hiệu lực
17/03/2021

101820 Thân trụ răng cấy ghép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190198.1-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MAXDENT Còn hiệu lực
17/03/2021