STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101881 Thanh giếng PCR TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 230213-01.WHC/BPL Còn hiệu lực
22/02/2023

101882 Thanh hỗ trợ luyện tập cho trẻ TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 522.21/180000026/PCBPL-BYT NGUYỄN THỊ THẮM Còn hiệu lực
22/10/2021

101883 Thanh kháng sinh xác định giá trị MIC TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 29.11.18b-PL-TTB/BMXVN/170000087/PCBPL-BYT Công ty TNHH DKSH Việt Nam/ DKSH Vietnam Co. Ltd Còn hiệu lực
19/06/2019

101884 Thanh kháng sinh xác định giá trị MIC TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 29.11.18-PL-TTB/BMXVN/170000087/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIMEDIMEX BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
19/06/2019

101885 Thanh kháng sinh xác định giá trị MIC TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 37 - PL - BMXVN/2018/170000087/PCBPL - BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC Còn hiệu lực
21/06/2019

101886 Thanh kháng sinh xác định giá trị MIC TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 01 - PL - BMXVN/170000087/PCBPL - BYT Công ty TNHH BioMerieux Việt Nam Còn hiệu lực
23/06/2019

101887 Thanh kháng sinh xác định giá trị MIC TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 05 - PL - TTB/BMXVN/2018/170000087/PCBPL - BYT Công ty TNHH BioMerieux Việt Nam Còn hiệu lực
23/06/2019

101888 Thanh kháng sinh xác định giá trị MIC TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 08 - PL - BMXVN/170000087/PCBPL - BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIMEDIMEX BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
23/06/2019

101889 Thanh kháng sinh xác định giá trị MIC TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 13B-PL-TTB/BMXVN/170000087/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIMEDIMEX BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
24/06/2019

101890 Thanh kháng sinh xác định giá trị MIC TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 07.4-PL-TTB/BMXVN/170000087/PCBPL - BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC Còn hiệu lực
24/06/2019

101891 Thanh kháng sinh xác định giá trị MIC TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 07.5-PL-TTB/ BMXVN/170000087/PCBPL - BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIMEDIMEX BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
24/06/2019

101892 Thanh kháng sinh xác định giá trị MIC TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 101018.PL - BMXVN/180000651-PCBBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC Còn hiệu lực
24/06/2019

101893 Thanh kháng sinh xác định giá trị MIC TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 15.pl-TTB/ BMXVN 2019/ 17 00000 87/ PCBPL- BYT Công ty TNHH BioMerieux Việt Nam. Còn hiệu lực
01/10/2019

101894 Thanh kháng sinh xác định giá trị MIC TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 17-pl-ttb/bmxvn2019/ 17 00000 87/ pcbpl-byt Công ty TNHH BioMerieux Việt Nam. Còn hiệu lực
01/10/2019

101895 Thanh kháng sinh xác định giá trị MIC TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 10-PL-TTB/BMXVN2019/170000087/PCBPL-BYT Chi nhánh công ty TNHH Kỹ thuật công nghệ DKSH Còn hiệu lực
10/05/2020

101896 Thanh kháng sinh xác định giá trị MIC TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 10-PL-TTB/BMXVN2019/170000087/PCBPL-BYT Chi nhánh công ty TNHH Kỹ thuật công nghệ DKSH Còn hiệu lực
10/05/2020

101897 Thanh kháng sinh xác định giá trị MIC TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 01-PL-TTB/BMXVN2021/170000087/PCBPL-BYT Công ty cổ phần công nghệ Lavitec Còn hiệu lực
19/01/2021

101898 Thanh lấy dấu cắn dùng trong nha khoa - Bite fork TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 167-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Việt Sống Còn hiệu lực
23/07/2019

101899 Thanh liên kết nẹp dọc CD HORIZON (dùng trong phẫu thuật cột sống) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 76/MED0518/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/08/2019

101900 Thanh luồn TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2483 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH VIỆT Còn hiệu lực
29/06/2019

101901 Thanh nâng ngực TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 131/PLBCD/200000042/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MAI PHƯƠNG PHÁT Còn hiệu lực
14/06/2021

101902 Thanh nâng ngực TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021631A/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/02/2023

101903 Thanh nâng ngực các loại các cỡ kèm ốc/vít TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MAI PHƯƠNG PHÁT 02/0505/MPP-2022 Còn hiệu lực
06/05/2022

101904 Thanh nẹp thẳng/cong các cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190079.1 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN PHƯƠNG PHÁT Còn hiệu lực
01/12/2020

101905 Thanh ngang TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẨN TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM 82/170000002/PCBPL - BYT Công Ty TNHH Một Thành Viên Trang Thiết Bị Y Tế Thái Tuấn Còn hiệu lực
26/05/2020

101906 Thanh ngang Mont Blanc TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 266-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp Minh Anh Còn hiệu lực
01/10/2020

101907 Thanh ngang trẻ em Mont Blanc Baby TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 266-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp Minh Anh Còn hiệu lực
01/10/2020

101908 Thanh nhôm giữ ống trữ mẫu, Thanh nhôm giữ ống trữ mẫu, Đĩa nuôi cấy 6 giếng, Đĩa nuôi cấy 4 giếng, Đĩa nuôi cấy 2 giếng, Đĩa nuôi cấy 35 mm, Đĩa nuôi cấy 60 mm, Đĩa nuôi cấy 100 mm, Ống nghiệm 15 ml, Ống nghiệm 14 ml, Ống nghiệm 5 ml, Lọ đựng mẫu 80 ml TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1340 PL-TTDV Công ty Cổ phần ME77 Việt Nam Còn hiệu lực
21/09/2021

101909 Thanh nhôm, Đĩa nuôi cấy, ống nghiệm dùng trong hỗ trợ sinh sản trong phòng thí nghiệm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ME77 VIỆT NAM 01/2022-PLTTBYT-ME77 Còn hiệu lực
12/07/2022

101910 Thanh nhựa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210576-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y NHA KHOA 3D Còn hiệu lực
01/08/2021