STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101941 Trụ nối chân răng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NHA PHÚC ĐĂNG 061223NPD/PL Còn hiệu lực
05/12/2023

101942 Trụ nối chân răng nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2861A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/08/2023

101943 Trụ nối chân răng nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHA KHOA VIỆT QUANG 20022023/PCBPL-VQ Còn hiệu lực
24/10/2023

101944 Trụ nối dùng trong phục hình tạm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA 019/2023-VBPL/SSVN Còn hiệu lực
23/09/2023

101945 Trụ nối LB Cylinder TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA 020/2023-VBPL/SSVN Còn hiệu lực
23/09/2023

101946 Trụ nối phục hình răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 03280518 Công ty TNHH TM Dịch vụ Gia Mạnh Còn hiệu lực
22/04/2021

101947 Trụ nối phục hình răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GDENT 0209/GD-PLTTBYT Còn hiệu lực
16/11/2023

101948 Trụ phục hình TTBYT Loại C TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 17.19/180000026 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIV Còn hiệu lực
04/12/2019

101949 Trụ phục hình TTBYT Loại C TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 17.19/180000026 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIV Còn hiệu lực
04/12/2019

101950 Trụ phục hình TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA 09/2023/PL-STRAUMANN Còn hiệu lực
12/06/2023

101951 Trụ phục hình tháo lắp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1012/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TMDV TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TPT MIỀN NAM Còn hiệu lực
02/01/2020

101952 Trụ phục hình (Abutment) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1697/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH TMDV Trang thiết bị Y tế TPT Miền Nam Còn hiệu lực
04/08/2019

101953 Trụ phục hình (Abutment) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1731/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đầu tư TPT Còn hiệu lực
25/08/2019

101954 Trụ phục hình các loại, vít phủ, nắp trụ và bộ phẫu thuật trụ phục hình implant TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NHA KHOA LH 01/PL/LH/2022 Còn hiệu lực
19/11/2022

101955 Trụ phục hình Implant dùng trong nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 969 /180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHA KHOA NGUYỄN DUY Còn hiệu lực
19/12/2019

101956 Trụ phục hình Implant dùng trong nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 969 /180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHA KHOA NGUYỄN DUY Còn hiệu lực
19/12/2019

101957 Trụ phục hình implant nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ Y TẾ DTH 02DT-2023/PL-DTH Còn hiệu lực
12/08/2023

101958 Trụ phục hình kết nối (Mytis Attachment Abutment) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 03300318 Công ty TNHH Phát triển nha khoa Nhật Việt Còn hiệu lực
03/09/2019

101959 Trụ phục hình răng TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2721 PL-TTDV Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Suredent Còn hiệu lực
03/01/2020

101960 Trụ phục hình răng kèm phụ kiện TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2721CL PL-TTDV của CÔNG TY TNHH TM DV SUREDENT Còn hiệu lực
05/02/2020

101961 Trụ phục hình tháo lắp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 96-ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty TNHH TMDV Trang thiết bị y tế TPT Miền Nam Còn hiệu lực
02/01/2020

101962 Trụ phục hình trong cấy ghép nha khoa (Abutment) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1012/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TMDV TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TPT MIỀN NAM Còn hiệu lực
02/01/2020

101963 Trụ phục hình, trụ lành thương và nắp đậy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2764A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/09/2022

101964 Trụ Premil để làm ra Abutment (Premilled Abutment) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020193A/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NVDENT Còn hiệu lực
30/03/2020

101965 Trụ răng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2055/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CIREM MEDICAL VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/02/2021

101966 Trụ răng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 793/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/06/2023

101967 Trụ răng tạm thời TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2055/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CIREM MEDICAL VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/02/2021

101968 Trụ răng và Vật liệu cấy ghép răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 425-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH MTV Tín Nha Còn hiệu lực
10/10/2019

101969 Trụ sao mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHA Còn hiệu lực
25/10/2019

101970 Trụ sao mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 902/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHA Còn hiệu lực
12/12/2019