STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
102121 Tủ an toàn sinh học cấp 2 TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 245/2020/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Khoa học Và Công nghệ SATICUS Còn hiệu lực
11/12/2020

102122 Tủ an toàn sinh học cấp 2 TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 172.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH OUTECH Còn hiệu lực
18/06/2021

102123 Tủ an toàn sinh học cấp 2 TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 172.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH OUTECH Còn hiệu lực
18/06/2021

102124 Tủ an toàn sinh học cấp 2 TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 53121CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE Còn hiệu lực
09/08/2021

102125 Tủ an toàn sinh học cấp 2 TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 37921CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE Còn hiệu lực
14/08/2021

102126 Tủ an toàn sinh học cấp 2 TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 76321CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QUANG DƯƠNG Còn hiệu lực
13/09/2021

102127 Tủ an toàn sinh học cấp 2 TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2528/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN YUIN Còn hiệu lực
15/12/2021

102128 Tủ an toàn sinh học cấp 2 TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 304/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠNH PHÚC Còn hiệu lực
12/01/2022

102129 Tủ an toàn sinh học cấp 2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANH QUÂN PL2022-0301 Đã thu hồi
01/03/2022

102130 Tủ an toàn sinh học cấp 2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANH QUÂN PL2022-0301 Còn hiệu lực
08/03/2022

102131 Tủ an toàn sinh học cấp 2 TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH NGUYÊN ANH 01/2023/NA -TTBYT Còn hiệu lực
31/08/2023

102132 Tủ an toàn sinh học cấp 2 TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ ATS 02-ATS/20231017/PCBPL-BYT Đã thu hồi
17/10/2023

102133 Tủ an toàn sinh học cấp 2 TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ ATS 02-ATS/20231018/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/10/2023

102134 Tủ an toàn sinh học cấp 2 A2 TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QUANG DƯƠNG 2202/2023/QDMED Còn hiệu lực
27/02/2023

102135 Tủ an toàn sinh học cấp 2 B2 TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QUANG DƯƠNG 2202/2023/QDMED Còn hiệu lực
27/02/2023

102136 Tủ an toàn sinh học cấp 2 kèm chân đế TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 111218/170000123/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Minh Phú Đã thu hồi
11/06/2019

102137 Tủ an toàn sinh học cấp 3 TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2528/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN YUIN Còn hiệu lực
15/12/2021

102138 Tủ An Toàn Sinh Học Cấp II TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 50-DVPL/ 170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ESCO VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/06/2019

102139 Tủ An Toàn Sinh Học Cấp II TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 506.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ESCO VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/10/2020

102140 Tủ an toàn sinh học cấp II TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 446.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE Còn hiệu lực
28/09/2021

102141 Tủ an toàn sinh học cấp II TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 022-MDT/210000022/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Đã thu hồi
04/11/2021

102142 Tủ an toàn sinh học cấp II TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 022-MDT/210000022/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Còn hiệu lực
07/12/2021

102143 Tủ An Toàn Sinh Học Cấp II TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 577.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ESCO VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/12/2021

102144 Tủ an toàn sinh học cấp II TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á 27042022TBA Còn hiệu lực
27/04/2022

102145 Tủ An Toàn Sinh Học Cấp II TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ESCO VIỆT NAM 012022PL/ESCO Còn hiệu lực
06/07/2022

102146 Tủ an toàn sinh học cấp II TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TÂM PHÁT 20220615-TP/170000056/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/07/2022

102147 Tủ an toàn sinh học cấp II TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DŨNG PHƯƠNG 1411/2022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/11/2022

102148 Tủ an toàn sinh học cấp II TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 098-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/04/2023

102149 Tủ an toàn sinh học cấp II TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA 2104/PL/AH Còn hiệu lực
21/04/2023

102150 Tủ an toàn sinh học cấp II TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 124-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/07/2023