STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
102181 Tủ bảo quản máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 162-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Đã thu hồi
29/11/2019

102182 Tủ bảo quản máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 163-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Còn hiệu lực
30/11/2019

102183 Tủ bảo quản máu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181104 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT Còn hiệu lực
28/05/2020

102184 Tủ bảo quản máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1579/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y KHOA NGUYỄN TÙNG Còn hiệu lực
19/10/2020

102185 Tủ bảo quản mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 7420CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KIM NGÂN Đã thu hồi
01/11/2020

102186 Tủ bảo quản mẫu TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 419-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Nguyên Quốc Còn hiệu lực
15/01/2021

102187 Tủ bảo quản mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 24021CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QUANG DƯƠNG Còn hiệu lực
22/04/2021

102188 Tủ bảo quản mẫu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 903-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Nguyên Anh Còn hiệu lực
12/06/2021

102189 Tủ bảo quản mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 32821CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QUANG DƯƠNG Còn hiệu lực
01/07/2021

102190 Tủ bảo quản mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 40421CN/190000014/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vật Tư Khoa Học Quốc Tế Còn hiệu lực
12/07/2021

102191 Tủ bảo quản máu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 42621CN/190000014/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vật Tư Khoa Học Quốc Tế Còn hiệu lực
01/08/2021

102192 Tủ bảo quản máu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 51221CN/190000014/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vật Tư Khoa Học Quốc Tế Còn hiệu lực
08/08/2021

102193 Tủ bảo quản mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 62821CN/190000014/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vật Tư Khoa Học Quốc Tế Còn hiệu lực
24/08/2021

102194 Tủ bảo quản mẫu TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4024-6 PL-TTDV CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ TOPMED Còn hiệu lực
06/10/2021

102195 Tủ bảo quản máu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 77921CN/190000014/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vật Tư Khoa Học Quốc Tế Còn hiệu lực
19/10/2021

102196 Tủ bảo quản máu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 028-MDT/210000022/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Còn hiệu lực
02/12/2021

102197 Tủ bảo quản mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 96321CN/190000014/PCBPL-BYT của CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KIM NGÂN Còn hiệu lực
03/01/2022

102198 Tủ bảo quản máu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 96421 CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KIM NGÂN Còn hiệu lực
03/01/2022

102199 Tủ bảo quản máu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ THIẾT BỊ VINALAB 20221101/VINALAB/BPL Còn hiệu lực
22/11/2022

102200 Tủ bảo quản máu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 024-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/03/2023

102201 Tủ bảo quản mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ Y TẾ HANOKYO 01/HNPLTBYT Còn hiệu lực
15/09/2023

102202 TỦ BẢO QUẢN MÁU TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y KHOA NGUYỄN TÙNG 06-2023/PLNT Còn hiệu lực
10/10/2023

102203 TỦ BẢO QUẢN MÁU TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y KHOA NGUYỄN TÙNG 05-2023/PLNT Còn hiệu lực
10/10/2023

102204 Tủ bảo quản mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 140-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/12/2023

102205 Tủ bảo quản mẫu âm sâu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 693/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HỮU HẢO Còn hiệu lực
09/07/2020

102206 Tủ bảo quản mẫu chống cháy nổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 44321CN/190000014/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vật Tư Khoa Học Quốc Tế Còn hiệu lực
03/08/2021

102207 Tủ bảo quản mẫu di động TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 7420CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KIM NGÂN Đã thu hồi
01/11/2020

102208 Tủ bảo quản mẫu dùng trong y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 522/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA Còn hiệu lực
19/06/2020

102209 Tủ bảo quản mẫu dùng trong y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1908/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA Còn hiệu lực
24/12/2020

102210 Tủ bảo quản mẫu huyết tương TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3193PL-TTDV Công Ty TNHH Thiết Bị Và Công Nghệ Hải Anh Còn hiệu lực
23/03/2020