STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
102211 Tủ bảo quản mẫu dùng trong y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1908/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA Còn hiệu lực
24/12/2020

102212 Tủ bảo quản mẫu huyết tương TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3193PL-TTDV Công Ty TNHH Thiết Bị Và Công Nghệ Hải Anh Còn hiệu lực
23/03/2020

102213 Tủ bảo quản mẫu huyết tương TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3565 PL-TTDV CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ HẢI ANH Còn hiệu lực
05/04/2021

102214 Tủ bảo quản mẫu loại kết hợp TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 145.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ESCO VIỆT NAM Còn hiệu lực
02/06/2021

102215 Tủ bảo quản mẫu máu TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3194PL-TTDV Công Ty TNHH Thiết Bị Và Công Nghệ Hải Anh Còn hiệu lực
23/03/2020

102216 Tủ bảo quản mẫu máu TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3564 PL-TTDV CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ HẢI ANH Còn hiệu lực
05/04/2021

102217 Tủ bảo quản máu và hóa chất TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 664- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần HTP Việt Nam Còn hiệu lực
28/05/2021

102218 Tủ bảo quản máu và hóa chất TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 1072021- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần HTP Việt Nam Còn hiệu lực
28/05/2021

102219 Tủ bảo quản máu và hóa chất TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HTP VIỆT NAM 01-2/KQPLHTP Còn hiệu lực
06/06/2023

102220 Tủ bảo quản mẫu(tủ -60 độ) TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1154 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH Còn hiệu lực
19/01/2021

102221 Tủ bảo quản máu, huyết tương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 324/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sinh Nam Còn hiệu lực
31/12/2021

102222 Tủ bảo quản máu, huyết tương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SINH NAM 07/23082022/PCBPL-SNC Còn hiệu lực
23/11/2022

102223 Tủ bảo quản máu, tủ bảo quản huyết tương TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1976 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH Còn hiệu lực
15/02/2021

102224 Tủ bảo quản ống nội soi TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018553 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ MINH ÁNH Còn hiệu lực
22/08/2019

102225 tủ bảo quản ống nội soi TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2009 PL-TTDV Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đại Bảo Còn hiệu lực
05/01/2020

102226 TỦ BẢO QUẢN ỐNG NỘI SOI TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ÁNH DƯƠNG 27052022 Còn hiệu lực
27/05/2022

102227 Tủ bảo quản ống nội soi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ ATS 02-ATS/20231017/PCBPL-BYT Đã thu hồi
17/10/2023

102228 Tủ bảo quản ống nội soi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ ATS 02-ATS/20231018/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/10/2023

102229 Tủ bảo quản ống nội soi và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Digi-PL/007 Còn hiệu lực
24/03/2022

102230 Tủ bảo quản sinh học TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 42621CN/190000014/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vật Tư Khoa Học Quốc Tế Còn hiệu lực
01/08/2021

102231 Tủ bảo quản tiểu cầu TBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 409-ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Medcomtech Còn hiệu lực
11/10/2019

102232 Tủ bảo quản tiểu cầu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 845/ 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ TASUCO Còn hiệu lực
16/12/2019

102233 Tủ bảo quản tiểu cầu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1901/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ TASUCO Còn hiệu lực
23/12/2020

102234 Tủ bảo quản tiểu cầu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCOMTECH 14.22/PLTTBYT-MEDCT Còn hiệu lực
09/08/2022

102235 Tủ bảo quản tử thi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TRÀNG AN 2022001/PLTTBYT-TA Còn hiệu lực
21/02/2022

102236 TỦ BẢO QUẢN TỬ THI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA NQ 18/2023/170000294/PCBMB-HCM Còn hiệu lực
08/08/2023

102237 Tủ bảo quản và trưng bày dược phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 113-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Còn hiệu lực
26/06/2019

102238 Tủ bảo quản và trưng bày dược phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 180-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Còn hiệu lực
18/03/2020

102239 Tủ bảo quản và trưng bày dược phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 012-MDT/210000022/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Còn hiệu lực
24/08/2021

102240 Tủ bảo quản và trưng bày vắc xin TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 113-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Còn hiệu lực
26/06/2019